Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Có rất nhiều câu chuyện kể về Bác. Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp đến bạn đọc tài liệu Tập làm văn lớp 2: Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn
Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn

Tài liệu gồm 8 đoạn văn mẫu, dành cho các bạn học sinh lớp 2 tham khảo. Mời tham khảo nội dung chi tiết nngay dưới đây.

Bạn đang xem: Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn

Đề bài: Viết 4 – 5 câu kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong truyện Chiếc rễ đa tròn. 

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 1

Một buổi sáng, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Thấy vậy, Bác ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc:

– Thưa Bác, làm như thế để làm gì ạ?

Bác mỉm cười:

– Rồi sau này chú sẽ biết!

Nhiều năm sau, chiếc rễ đã thành cây đa con có vòng lá tròn, cong cong như chiếc cổng chào. Vào thăm vườn Bác, các em thiếu nhi rất thích trò chơi chui qua chui lại vòng lá ấy.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 2

Bác Hồ cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã thành cây đa con có vòng lá tròn, cong cong như chiếc cổng chào. Vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Việc làm này của Bác đã thể hiện được tình yêu của Bác với thiếu nhi.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 3

Vào một buổi sáng, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Nghe theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Thấy vậy, Bác ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 4

Khi nhìn thấy chiếc rễ đa nằm dưới đất, Bác Hồ đã cuộn chiếc đa thành một vòng tròn. Sau đó, Bác cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, vùi hai đầu rễ xuống đất. Nhiều năm sau, cây lớn lên tỏa bóng mát cho thiếu nhi. Trẻ em đến thăm vườn Bác rất thích trò chui qua chui lại vòng lá ấy.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 5

Vào một buổi sáng, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Bác nhìn thấy liền ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 6

Một buổi sáng nọ, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Khi đến gần cây đa, Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ nằm trên mặt đất. Bác liền bảo chú cần vụ trồng rễ đa xuống đất. Nghe theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Thấy vậy, Bác đã cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 7

Sáng sớm, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Khi đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Chú cần vụ liền xới đất, rồi vùi chiếc rễ xuống đất. Bác liền ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, rồi cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc:

– Dạ thưa Bác, làm như vậy để làm gì ạ?

Bác cười và nói:

– Sau này chú sẽ biết!

Nhiều năm về sau, chiếc rễ đã thành cây đa con có vòng lá tròn, cong cong như chiếc cổng chào. Khi vào thăm khu vườn của Bác, các em thiếu nhi rất thích trò chơi chui qua chui lại vòng lá ấy.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 8

Một buổi sáng, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Bác nhìn thấy liền ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn

Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Có rất nhiều câu chuyện kể về Bác. Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp đến bạn đọc tài liệu Tập làm văn lớp 2: Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn
Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn

Tài liệu gồm 8 đoạn văn mẫu, dành cho các bạn học sinh lớp 2 tham khảo. Mời tham khảo nội dung chi tiết nngay dưới đây.

Đề bài: Viết 4 – 5 câu kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong truyện Chiếc rễ đa tròn. 

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 1

Một buổi sáng, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Thấy vậy, Bác ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc:

– Thưa Bác, làm như thế để làm gì ạ?

Bác mỉm cười:

– Rồi sau này chú sẽ biết!

Nhiều năm sau, chiếc rễ đã thành cây đa con có vòng lá tròn, cong cong như chiếc cổng chào. Vào thăm vườn Bác, các em thiếu nhi rất thích trò chơi chui qua chui lại vòng lá ấy.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 2

Bác Hồ cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã thành cây đa con có vòng lá tròn, cong cong như chiếc cổng chào. Vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Việc làm này của Bác đã thể hiện được tình yêu của Bác với thiếu nhi.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 3

Vào một buổi sáng, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Nghe theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Thấy vậy, Bác ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 4

Khi nhìn thấy chiếc rễ đa nằm dưới đất, Bác Hồ đã cuộn chiếc đa thành một vòng tròn. Sau đó, Bác cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, vùi hai đầu rễ xuống đất. Nhiều năm sau, cây lớn lên tỏa bóng mát cho thiếu nhi. Trẻ em đến thăm vườn Bác rất thích trò chui qua chui lại vòng lá ấy.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 5

Vào một buổi sáng, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Bác nhìn thấy liền ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 6

Một buổi sáng nọ, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Khi đến gần cây đa, Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ nằm trên mặt đất. Bác liền bảo chú cần vụ trồng rễ đa xuống đất. Nghe theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Thấy vậy, Bác đã cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 7

Sáng sớm, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Khi đến gần cây đa, Bác chợt nhìn thấy một chiếc rễ nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Chú cần vụ liền xới đất, rồi vùi chiếc rễ xuống đất. Bác liền ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, rồi cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc:

– Dạ thưa Bác, làm như vậy để làm gì ạ?

Bác cười và nói:

– Sau này chú sẽ biết!

Nhiều năm về sau, chiếc rễ đã thành cây đa con có vòng lá tròn, cong cong như chiếc cổng chào. Khi vào thăm khu vườn của Bác, các em thiếu nhi rất thích trò chơi chui qua chui lại vòng lá ấy.

Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn – Mẫu 8

Một buổi sáng, Bác Hồ đang đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Bác liền nói với chú cần vụ:

– Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống đất. Bác nhìn thấy liền ân cần bảo:

– Chú nên làm thế này.

Rồi Bác cuộn chiếc đa thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Rate this post