Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học - Phòng GD&DT Sa Thầy

Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

pgdsathay
pgdsathay 10/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học.

Các lớp học đều được chia thành các tổ. Mỗi tổ sẽ có những thành viên khác nhau. Bởi vậy, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 2: Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học.

Lập danh sách 4 - 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học
Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

Tài liệu được giới thiệu bao gồm 4 mẫu danh sách học sinh các tổ, kính mời các bạn học sinh lớp 2 cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 1

Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đỗ Minh Anh

Nữ

21/12/20…

Tây Hồ, Hà Nội

2

Nguyễn Quang Hải

Nam

15/06/20…

Tây Hồ, Hà Nội

3

Nguyễn Phương Trang

Nữ

14/12/20…

Tây Hồ, Hà Nội

4

Trịnh Thu Yến

Nữ

16/03/20…

Tây Hồ, Hà Nội

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 2

Danh sách học sinh tổ 2, lớp 2A1

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đào Thu Ánh

Nữ

20/10/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

2

Đinh Thị Hà

Nữ

06/06/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

3

Nguyễn Đức Hiếu

Nam

14/01/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

4

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

17/09/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 3

Danh sách học sinh tổ 4, lớp 2B

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Dương Thúy Bình

Nữ

28/10/20…

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2

Hà Mai Hương

Nữ

08/08/20…

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Bá Long

Nam

18/01/20…

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4

Nguyễn Anh Minh

Nam

18/04/20…

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

5

Trịnh Thu Yến

Nữ

22/09/20…

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 4

Danh sách học sinh tổ 5, lớp 2C

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đinh Ánh Hà

Nữ

01/10/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2

Hoàng Phi Hồng

Nam

07/07/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3

Hoàng Anh Phúc

Nam

11/01/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

4

Nguyễn Bảo Trân

Nữ

19/094/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

5

Nguyễn Anh Vũ

Nam

21/05/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

Các lớp học đều được chia thành các tổ. Mỗi tổ sẽ có những thành viên khác nhau. Bởi vậy, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 2: Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học.

Lập danh sách 4 - 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học
Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

Tài liệu được giới thiệu bao gồm 4 mẫu danh sách học sinh các tổ, kính mời các bạn học sinh lớp 2 cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 1

Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đỗ Minh Anh

Nữ

21/12/20…

Tây Hồ, Hà Nội

2

Nguyễn Quang Hải

Nam

15/06/20…

Tây Hồ, Hà Nội

3

Nguyễn Phương Trang

Nữ

14/12/20…

Tây Hồ, Hà Nội

4

Trịnh Thu Yến

Nữ

16/03/20…

Tây Hồ, Hà Nội

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 2

Danh sách học sinh tổ 2, lớp 2A1

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đào Thu Ánh

Nữ

20/10/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

2

Đinh Thị Hà

Nữ

06/06/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

3

Nguyễn Đức Hiếu

Nam

14/01/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

4

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

17/09/20…

Cầu Giấy, Hà Nội

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 3

Danh sách học sinh tổ 4, lớp 2B

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Dương Thúy Bình

Nữ

28/10/20…

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2

Hà Mai Hương

Nữ

08/08/20…

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Bá Long

Nam

18/01/20…

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4

Nguyễn Anh Minh

Nam

18/04/20…

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

5

Trịnh Thu Yến

Nữ

22/09/20…

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Lập danh sách học sinh tổ em – Mẫu 4

Danh sách học sinh tổ 5, lớp 2C

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đinh Ánh Hà

Nữ

01/10/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2

Hoàng Phi Hồng

Nam

07/07/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3

Hoàng Anh Phúc

Nam

11/01/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

4

Nguyễn Bảo Trân

Nữ

19/094/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

5

Nguyễn Anh Vũ

Nam

21/05/20…

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Rate this post