Học Excel – Bài 20: Đặt tên cho ô/vùng dữ liệu trên Excel và cách sử dụng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Học Excel – Bài 20: Đặt tên cho ô/vùng dữ liệu trên Excel và cách sử dụng

pgdsathay
pgdsathay 19/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Học Excel – Bài 20: Đặt tên cho ô/vùng dữ liệu trên Excel và cách sử dụng.

Bằng cách dùng tên trong công thức Microsoft Excel, bạn có thể tạo công thức dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Bạn có thể xác định tên cho một phạm vi ô, hàm, hằng số hay bảng. Khi đã quen dùng tên trong workbook, bạn dễ dàng cập nhật, kiểm tra và quản lý chúng.

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Bạn đang xem: Học Excel – Bài 20: Đặt tên cho ô/vùng dữ liệu trên Excel và cách sử dụng

Xác định và dùng tên trong công thức trên Excel trên Windows & macOS

Đặt tên một ô

1. Chọn ô.
2. Trong box Name, gõ tên.

3. Nhấn Enter.

Xác định tên từ phạm vi lựa chọn

  1. Chọn phạm vi bạn muốn đặt tên, bao gồm các nhãn cột hoặc hàng.
  2. Chọn Formulas > Create from Selection.
  3. Trong box Create Names from Selection, chỉ định vị trí chứa các nhãn bằng cách chọn ô tích hàng trên cùng, cột bên trái, hàng bên dưới hoặc cột bên phải.
  4. Chọn OK.

Excel đặt tên ô dựa trên các nhãn trong phạm vi bạn chọn.

Dùng tên trong công thức

  1. Chọn ô và nhập công thức.
  2. Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn dùng trong công thức đó.
  3. Gõ chữ cái đầu tiên trong tên, chọn tên từ danh sách hiện ra. Hoặc chọn Formulas > Use in Formula, rồi chọn tên bạn muốn sử dụng.
  4. Nhấn Enter.

Quản lý tên trong workbook bằng Name Manager

Trên Ribbon, tới Formulas > Defined Names > Name Manager. Sau đó, bạn có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và tìm toàn bộ tên được dùng trong workbook.

Xác định và dùng tên trong công thức trên Excel Online

Trong Excel cho web, bạn có thể dùng các phạm vi được đặt tên đã chọn trong Excel cho Windows hoặc Mac. Chọn một tên từ Name Box để tới vị trí của phạm vi đó hoặc dùng Named Range trong công thức.

Hiện tại, Excel Online chưa có tính năng tạo phạm vi được đặt tên mới.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post