Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt (3 mẫu) - Ngữ Văn 7 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt (3 mẫu) – Ngữ Văn 7

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt (3 mẫu).

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Hy vọng với 3 mẫu tóm tắt sau đây, các bạn học sinh lớp 7 sẽ nắm được nội dung chính của tác phẩm trên.

Bạn đang xem: Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt (3 mẫu) – Ngữ Văn 7

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Mẫu 1

Tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nó là một thứ tiếng “đẹp” bởi “rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kép, rất ngon lành trong những câu tục ngữ”. Nó có một hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú và giàu về thanh điệu. Tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ, cũng như hình thức diễn đạt. Từ vựng qua thời gian cũng tăng lên và ngữ pháp trở nên uyển chuyển, chính xác hơn.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Mẫu 2

Tiếng Việt nước ta rất giàu và đẹp. Nó là thứ tiếng hài hòa về âm hưởng, thanh điệu. Bởi vậy, tiếng Việt có đầy đủ khả năng truyền tải tư tưởng, tình cảm của người Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong đời sống người Việt. Nó là thứ tiếng giàu chất nhạc bởi nó là thứ tiếng giàu thanh điệu. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kì diễn biến tăng lên nhiều, ngữ pháp uyển chuyển và chính xác hơn.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Mẫu 3

Có thể khẳng định rằng tiếng Việt rất giàu và đẹp. Đầu tiên, tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói, uyển chuyển trong câu cú. Không chỉ vậy, nó còn có một hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú và giàu về thanh điệu. Tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ, cũng như hình thức diễn đạt. Qua thời gian, từ vựng trong tiếng Việt cũng tăng lên, còn ngữ pháp trở nên uyển chuyển, chính xác hơn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt (3 mẫu)

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Tóm tắt văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Hy vọng với 3 mẫu tóm tắt sau đây, các bạn học sinh lớp 7 sẽ nắm được nội dung chính của tác phẩm trên.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Mẫu 1

Tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nó là một thứ tiếng “đẹp” bởi “rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kép, rất ngon lành trong những câu tục ngữ”. Nó có một hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú và giàu về thanh điệu. Tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ, cũng như hình thức diễn đạt. Từ vựng qua thời gian cũng tăng lên và ngữ pháp trở nên uyển chuyển, chính xác hơn.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Mẫu 2

Tiếng Việt nước ta rất giàu và đẹp. Nó là thứ tiếng hài hòa về âm hưởng, thanh điệu. Bởi vậy, tiếng Việt có đầy đủ khả năng truyền tải tư tưởng, tình cảm của người Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong đời sống người Việt. Nó là thứ tiếng giàu chất nhạc bởi nó là thứ tiếng giàu thanh điệu. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kì diễn biến tăng lên nhiều, ngữ pháp uyển chuyển và chính xác hơn.

Tóm tắt Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Mẫu 3

Có thể khẳng định rằng tiếng Việt rất giàu và đẹp. Đầu tiên, tiếng Việt rất rành mạch trong lối nói, uyển chuyển trong câu cú. Không chỉ vậy, nó còn có một hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú và giàu về thanh điệu. Tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ, cũng như hình thức diễn đạt. Qua thời gian, từ vựng trong tiếng Việt cũng tăng lên, còn ngữ pháp trở nên uyển chuyển, chính xác hơn.

Rate this post