Thông tư số 70/2010/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 70/2010/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Thông tư số 70/2010/TT-BTC

Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31

Thông tư số 70/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31.

Bạn đang xem: Thông tư số 70/2010/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 70/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động
của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31
——————————

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 856/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 10/11/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA 31);

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội tại công văn số 406/VPQH-KHTC ngày 12/3/2010; Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31 như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Đối tượng thực hiện: Ban Tổ chức AIPA 31; Ban Thư ký tổ chức AIPA 31 và các Tiểu ban; các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao thực hiện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức và phục vụ năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31.

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động chuẩn bị; tổ chức và phục vụ năm Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA 31 bao gồm ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài.

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản phục vụ các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ năm Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA 31 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành của Nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung chi

Nội dung chi thực hiện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức và phục vụ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA 31 bao gồm các nội dung cụ thể sau:

– Chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, địa điểm phục vụ tổ chức các sự kiện năm AIPA 31 theo phê duyệt của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 31, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 31;

– Chi sáng tác biểu tượng năm Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31 và các tặng phẩm, vật phẩm, kỷ niệm khác;

– Chi in giấy mời, làm thẻ cho các thành viên tham dự các hoạt động của năm AIPA 31;

– Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên họp nhóm, các diễn đàn, họp báo trong khuôn khổ năm AIPA 31;

– Chi cho các đại biểu đến dự các hoạt động của năm AIPA 31 được phía Việt Nam đài thọ;

– Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 31, Ban Tổ chức AIPA 31, các Tiểu ban và Ban thư ký AIPA 31;

– Chi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế, phục vụ;

– Chi thông tin, liên lạc, tuyên truyền;

– Chi các hoạt động trang trí phục vụ năm AIPA 31;

– Chi các hoạt động đón tiếp và quản lý phóng viên đưa tin các hoạt động của năm AIPA 31 (làm thẻ; nước uống, hoa quả giữa giờ; bồi dưỡng báo chí Việt Nam tham dự các cuộc họp báo trước các hội nghị);

– Chi cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng và phục vụ đại biểu tham dự năm AIPA 31;

– Chi học tập kinh nghiệm, khảo sát nước ngoài phục vụ cho các hoạt động năm AIPA 31;

– Chi xây dựng và tổ chức hoạt động của Website năm AIPA 31;

– Chi thiết lập và vận hành các Trung tâm Báo chí và Phòng Báo chí phục vụ các hội nghị trong khuôn khổ năm AIPA 31;

– Chi đào tạo, bồi dưỡng Tình nguyện viên phục vụ các hoạt động AIPA 31; chi hỗ trợ thuê quần, áo đồng phục cho Tình nguyện viên tham gia phục vụ Hội nghị Cấp cao AIPA 31, Hội nghị cấp Bộ trưởng;

– Chi thuê, mua sắm trang thiết bị, tài sản khác phục vụ các hoạt động của năm AIPA 31;

– Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, phục vụ các hoạt động năm AIPA 31.

Các nội dung chi khác trên đây phải được Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 31 phê duyệt.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post