Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

pgdsathay
pgdsathay 09/11/2022

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Quy định chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Bạn đang xem: Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post