Quyết định 45/2016/QĐ-TTg V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

pgdsathay
pgdsathay 03/11/2022

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg

V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bạn đang xem: Quyết định 45/2016/QĐ-TTg V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo đó, quy trình nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được quy định như sau:

 • Nhận hồ sơ tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu;
 • Đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ cần chuyển phát cùng với nhân viên bưu chính (NVBC) kiểm đếm, đối chiếu với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai;
 • Nếu tài liệu còn thiếu so với danh mục được công bố công khai thì NVBC có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung đầy đủ;
 • NVBC và đại diện tổ chức, cá nhân lập và cùng ký vào phiếu hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phát hành;
 • NVBC trực tiếp đóng gói và niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân để chuyển phát;
 • NVBC thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) và cấp biên lai theo quy định.

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 16/12/2016.

Nội dung chi tiết các chương/điều trong Quyết định 45/2016/QĐ-TTg

Chương I: Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Yêu cầu của việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 5. Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Chương II: Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 • Điều 6. Nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân
 • Điều 7. Giao hồ sơ
 • Điều 8. Xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền
 • Điều 9. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 10. Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 11. Phương thức thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 12. Chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính công ích

Chương III: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền
 • Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết …
 • Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
 • Điều 16. Trách nhiệm của nhân viên bưu chính trong quá trình chuyển phát
 • Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy …
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chương IV: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 • Điều 20. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 21. Điều khoản thi hành

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post