Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 20/06/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh lớp 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2023 – 2024 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 4, Toán, Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm 2023 – 2024. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 4 – Global Success của mình:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 4 – Global Success năm 2023 – 2024

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH 4 – GLOBAL SUCCESS

Tiếng Anh 4 Global Success Sách học sinh được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 4 với thời lượng 4 tiết / tuần (140 tiết cho một năm học gồm 35 tuần).

Sách gồm:

  • 1 Starter (Đơn vị bài mở đầu)
  • 20 Units (Đơn vị bài học)
  • 4Review & Extension activities (Đơn vị ôn tập và Các hoạt động mở rộng, sau mỗi 5 đơn vị bài học)

Kế hoạch dạy và học:

  • 1tiết (làm quen với chương trình và sách giáo khoa và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng cho sách Tiếng Anh 4)
  • 3 tiết (Starter)

− 6 tiết / Unit – đơn vị bài học x 20

=

120 tiết

− 3 tiết / Review & Extension activities – đơn vị bài ôn tập x 4

=

12 tiết

− Kiểm tra và chữa bài

=

4 tiết

Tổng số

=

140 tiết

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 1

1

2

STARTER

Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 4 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng

A. Hello again!

Trang 7

3

STARTER

B. Classroom activities

Trang 8

4

STARTER

C. Outdoor activities

Trang 9

5

UNIT 1

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 10

Tuần 2

6

7

UNIT 1

UNIT 1

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 11

Trang 12

8

UNIT 1

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 13

9

UNIT 1

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 14

Tuần 3

10

11

UNIT 1

UNIT 2

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 15

Trang 16

12

UNIT 2

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 17

13

UNIT 2

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 18

Tuần 4

14

15

UNIT 2

UNIT 2

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 19

Trang 20

16

UNIT 2

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 21

17

UNIT 3

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 22

Tuần 5

18

19

UNIT 3

UNIT 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 23

Trang 24

20

UNIT 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 25

21

UNIT 3

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 26

Tuần 6

22

23

UNIT 3

UNIT 4

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 27

Trang 28

24

UNIT 4

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 29

Tuần 7

25

26

UNIT 4

UNIT 4

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 30

Trang 31

27

28

UNIT 4

UNIT 4

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 32

Trang 33

29

UNIT 5

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 34

Tuần 8

30

31

UNIT 5

UNIT 5

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 35

Trang 36

32

UNIT 5

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 37

33

UNIT 5

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 38

Tuần 9

34

35

UNIT 5

REVIEW 1

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Trang 39

Trang 40

36

REVIEW 1

Activity 3 – 5

Trang 41

37

EXTENSION

Activity 1 – 3

Trang 42 – 43

ACTIVITIES

Tuần 10

38

UNIT 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 44

39

UNIT 6

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 45

40

UNIT 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 46

41

UNIT 6

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 47

Tuần 11

42

43

UNIT 6

UNIT 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 48

Trang 49

44

UNIT 7

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 50

45

UNIT 7

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 51

Tuần 12

46

47

UNIT 7

UNIT 7

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 52

Trang 53

48

UNIT 7

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 54

49

UNIT 7

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 55

Tuần 13

50

51

UNIT 8

UNIT 8

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 56

Trang 57

52

UNIT 8

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 58

53

UNIT 8

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 59

Tuần 14

54

UNIT 8

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 60

55

UNIT 8

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 61

56

UNIT 9

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 62

57

UNIT 9

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 63

Tuần 15

58

59

UNIT 9

UNIT 9

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 64

Trang 65

60

UNIT 9

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 66

61

UNIT 9

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 67

Tuần 16

62

63

UNIT 10

UNIT 10

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 68

Trang 69

64

UNIT 10

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 70

65

UNIT 10

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 71

Tuần 17

66

67

UNIT 10

UNIT 10

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 72

Trang 73

68

REVIEW 2

Activity 1 – 2

Trang 74

69

REVIEW 2

Activity 3 – 5

Trang 75

70

EXTENSION

Activity 1 – 3

Trang 76 – 77

Tuần 18

ACTIVITIES

71

Kiểm tra Học kì 1

72

Chữa bài

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

73

UNIT 11

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 6

Tuần 19

74

75

UNIT 11

UNIT 11

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 7

Trang 8

76

UNIT 11

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 9

77

UNIT 11

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 10

Tuần 20

78

79

UNIT 11

UNIT 12

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 11

Trang 12

80

UNIT 12

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 13

81

UNIT 12

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 14

Tuần 21

82

83

UNIT 12

UNIT 12

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 15

Trang 16

84

UNIT 12

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 17

85

UNIT 13

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 18

Tuần 22

86

87

UNIT 13

UNIT 13

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 19

Trang 20

88

UNIT 13

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 21

89

UNIT 13

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 22

Tuần 23

90

91

UNIT 13

UNIT 14

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 23

Trang 24

92

UNIT 14

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 25

93

UNIT 14

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 26

Tuần 24

94

95

UNIT 14

UNIT 14

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 27

Trang 28

96

UNIT 14

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 29

97

UNIT 15

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 30

Tuần 25

98

99

UNIT 15

UNIT 15

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 31

Trang 32

100

UNIT 15

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 33

101

UNIT 15

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 34

Tuần 26

102

103

UNIT 15

REVIEW 2

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Trang 35

Trang 36

104

REVIEW 2

Activity 3 – 5

Trang 37

105

EXTENSION

Activity 1 – 3

Trang 38 – 39

ACTIVITIES

Tuần 27

106

UNIT 16

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 40

107

UNIT 16

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 41

108

UNIT 16

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 42

109

UNIT 16

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 43

Tuần 28

110

111

UNIT 16

UNIT 16

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 44

Trang 45

112

UNIT 17

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 46

113

UNIT 17

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 47

Tuần 29

114

115

UNIT 17

UNIT 17

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 48

Trang 49

116

UNIT 17

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 50

117

UNIT 17

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 51

Tuần 30

118

119

UNIT 18

UNIT 18

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 52

Trang 53

120

UNIT 18

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 54

121

UNIT 18

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 55

Tuần 31

122

123

UNIT 18

UNIT 18

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 56

Trang 57

124

UNIT 19

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 58

125

UNIT 19

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 59

Tuần 32

126

127

UNIT 19

UNIT 19

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 60

Trang 61

128

UNIT 19

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 62

129

UNIT 19

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 63

Tuần 33

130

131

UNIT 20

UNIT 20

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 64

Trang 65

132

UNIT 20

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 66

133

UNIT 20

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 67

Tuần 34

134

135

UNIT 20

UNIT 20

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 68

Trang 69

136

REVIEW 4

Activity 1 – 2

Trang 70

137

REVIEW 4

Activity 3 – 5

Trang 71

138

EXTENSION

Activity 1 – 3

Trang 72 – 73

Tuần 35

ACTIVITIES

139

Kiểm tra Học kì 2

140

Chữa bài

Mỗi đơn vị bài học (Unit) được dạy trong 6 tiết.

Tiết 1: LESSON 1

1. Look, listen and repeat.

2. Listen, point and say.

3. Let’s talk.

Tiết 2: LESSON 1

4. Listen and circle/ tick/ number/ tick or cross.

5. Reading & writing qua các dạng khác nhau như Look, complete and read./ Read and complete./ v.v.(để đưa vào sử dụng các cấu trúc trọng tâm mới trong Lesson 1.)

6. Let’s sing/ play.

Tiết 3: LESSON 2

1. Look, listen and repeat.

2. Listen, point and say.

3. Let’s talk.

Tiết 4: LESSON 2

4. Listen and number/ match/ tick/ tick or cross.

5. Reading & writing (qua dạng Look, complete and read. để đưa vào sử dụng các cấu trúc trọng tâm mới trong Lesson 2.)

6. Let’s play./ Let’s sing.

Tiết 5: LESSON 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle.

3. Let’s chant.

Tiết 6: LESSON 3

4. Reading qua các dạng khác nhau như Read and match/ tick/ complete/ v.v. (để tổng hợp các cấu trúc trọng tâm mới trong Lesson 1 & 2.)

5. Writing (qua dạng Let’s write).

6. Project

Mỗi đơn vị bài ôn tập (Review) và các hoạt động mở rộng (Extension activities) được thực hiện trong 3 tiết:

Tiết 1 & 2: REVIEW

1. Listen and tick/ number.

2. Ask and answer.

3. Reading (gồm qua dạng Read and match.)

4. Writing (qua dạng Read and complete.)

5. Let’s write.

Tiết 3: EXTENSION ACTIVITIES

1. Look and write/ Read and match v.v.

2. Look and write/ Lucky star v.v.

3. Read the questions. Then tick the answers./

Board game. Roll a dice. Listen to a question and answer it v.v.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post