Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 20/06/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí lớp 4 sách Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2023 – 2024 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, Đạo đức lớp 4 sách Chân trời sáng tạo. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 sách Chân trời sáng tạo của mình:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 năm 2023 – 2024

PHÒNG GD& ĐT…..

TRƯỜNG TH…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….tháng …… năm 2023

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4
Năm học: 2023 2024

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Ghi chú

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học

Thời lượng

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

1

1. Phần mở đầu

Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí

2 tiết

2

2. Địa phương em (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em

2 tiết

3

Bài 3. Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em

2 tiết

4,5

3. Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

3 tiết

5,6

Bài 5. Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

3 tiết

7

Bài 6. Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

2 tiết

8

Bài 7. Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương

2 tiết

9

Kiểm tra giữa học kì I

1 tiết

9, 10

4. Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

3 tiết

11, 12

Bài 9. Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

3 tiết

12, 13

Bài 10. Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

2 tiết

13, 14

Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng

2 tiết

14, 15

Bài 12. Thăng Long – Hà Nội

3 tiết

16

Bài 13. Văn Miếu – Quốc Tử Giám

2 tiết

17

5. Ôn tập (Học kì I)

Bài 11. Ôn tập

1 tiết

17

Kiểm tra định kì cuối học kì I

1 tiết

18, 19

6. Duyên hải miền Trung (12 tiết)

Bài 15. Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung

3 tiết

19, 20

Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung

3 tiết

21

Bài 17. Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung

2 tiết

22

Bài 18. Cố đô Huế

2 tiết

23

Bài 19. Phố cổ Hội An

2 tiết

24, 25

7. Tây Nguyên

Bài 20. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên

3 tiết

25, 26

Bài 21. Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên

2 tiết

26, 27

Bài 22. Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên

2 tiết

27

Kiểm tra giữa học kì II

1 tiết

28

Bài 23. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

2 tiết

29,30

8. Nam Bộ

Bài 24. Thiên nhiên vùng Nam Bộ

3 tiết

30,31

Bài 25. Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ

3 tiết

32

Bài 26. Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ

2 tiết

33

Bài 27. Thành phố Hồ Chí Minh

2 tiết

34

Bài 28. Địa đạo Củ Chi

1 tiết

34,35

9. Ôn tập (Học kì II)

Bài 29. Ôn tập

2 tiết

35

Kiểm tra định kì cuối học kì II

1 tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post