Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 20/06/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2023 – 2024 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh – Global Success, Hoạt động trải nghiệm, Khoa học 4. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống của mình:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 4 năm 2023 – 2024

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4
Năm học 2023 – 2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ‘Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /202 của UBND tỉnh…… về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh…..;

Thực hiện Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày / /20222 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Thực hiện Công văn Số …/PGDĐT-GDTH ngày ………. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện……. về việc “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ tình hình thực tế của tổ, Tổ chuyên môn……. – Trường Tiểu học……xây dựng Kế hoạch Giáo dục năm học 2023-2024 như sau:

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục:

  • Tổ 3 trường Tiểu học……gồm….lớp 4 với../ …..học sinh. Đa số các em theo học đúng độ tuổi.
  • Có giáo viên. Trong đó CBQL, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên sâu, giáo viên dạy phụ đạo học sinh
  • Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiều năm giảng dạy ở khối lớp tiểu học. Nhiều giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề.
  • Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học tương đối đầy đủ.
  • Nhà trường đã có đầy đủ các phòng học bộ môn.
  • Nhà trường trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo, thiết bị dạy học đầy đủ đáp ứng cho chương trình giáo dục theo chương trình mới.
  • Nguồn học liệu phong phú.

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Môn Đạo đức:

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 18 tiết/18 tuần, mỗi tuần 1 tiết)

1

Chủ đề 1: Biết ơn người lao động

Bài 1: Biết ơn người lao động (4 tiết)

Biết ơn người lao động ( Tiết 1)

1

1 Tiết

2

//

//

Biết ơn người lao động ( Tiết 2)

2

1 Tiết

3

//

//

Biết ơn người lao động ( Tiết 3)

3

1 Tiết

4

//

Biết ơn người lao động ( Tiết 4)

4

1 Tiết

5

Chủ đề 2: Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn (4tiết)

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 1)

5

1 Tiết

6

//

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 2)

6

1 Tiết

7

//

//

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 3)

7

1 Tiết

8

//

//

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 4)

8

1 Tiết

9

Chủ đề 3: Yêu lao động

Bài 3: Yêu lao động

(4tiết)

Yêu lao động (Tiết 1)

9

1 Tiết

10

Ôn tập giữa HKI

Thực hành giữa học kì I

Thực hành giữa học kì I

10

1 Tiết

11

Bài 3: Yêu lao động

(TT)

Yêu lao động (Tiết 2)

11

1 Tiết

12

//

//

Yêu lao động (Tiết 3)

12

1 Tiết

13

//

//

Yêu lao động (Tiết 4)

13

1 Tiết

14

Chủ đề 4: Tôn trọng tài sản của người khác

Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác

(3tiết)

Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 1)

14

1 Tiết

15

//

//

Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 2)

15

1 Tiết

16

//

//

Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 3)

16

1 Tiết

17

Chủ đề 5: Bảo vệ của công

Bài 5: Bảo vệ của công (3tiết)

Bảo vệ của công (Tiết 1)

17

1 Tiết

18

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Thực hành rèn kĩ năng cuối HKI

(1tiết)

Thực hành rèn kĩ năng cuuói kì 1

18

1 Tiết

HỌC KỲ I (Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết)

19

Chủ đề 5: Bảo vệ của công

Bài 5: Bảo vệ của công (TT)

Bảo vệ của công (Tiết 2)

19

1 Tiết

20

//

//

Bảo vệ của công (Tiết 3)

20

1 Tiết

21

Chủ đề 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè

Bài 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (2tiết)

Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1)

21

1 Tiết

22

//

//

Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2)

22

1 Tiết

23

Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền

Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè

(3 tiết)

Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1)

23

1 Tiết

24

//

//

Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2)

24

1 Tiết

25

//

//

Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 3)

25

1 Tiết

26

ÔN TẬP GIỮA HKII

Thực hành rèn kĩ năng giữa kì II

26

1 Tiết

27

Bài 8: Quý trọng đồng tiền

(4 tiết)

Quý trọng đồng tiền (Tiết 1)

27

1 Tiết

28

//

//

Quý trọng đồng tiền (Tiết 2)

28

1 Tiết

29

//

//

Quý trọng đồng tiền (Tiết 3)

29

1 Tiết

30

//

//

Quý trọng đồng tiền (Tiết 4)

30

1 Tiết

31

Chủ đề 8: Quyền và bổn phận của trẻ em

Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em

(4 tiết)

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 1)

31

1 Tiết

32

//

//

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 2)

32

1 Tiết

33

//

//

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 3)

33

1 Tiết

34

//

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 4)

34

1 Tiết

35

ÔN TẬP CUỐI HK II

Ôn tập cuối HK II

Thực hành rèn kĩ năng cuối kì II -Tổng kết cuối năm

35

1 tiết

……….. ngày….. tháng….. năm ……

Phê duyệt lãnh đạo trường GVCN

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post