Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

pgdsathay
pgdsathay 22/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn).

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo mang tới gợi ý trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn thay SGK lớp 10 năm 2022 – 2023, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài tập cuối khóa tập huấn của mình.

Vậy mời thầy cô tham khảo đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 10 của 7 môn: Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Địa lí, Âm nhạc, Hóa học sách Chân trời sáng tạo trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Đáp án tập huấn SGK Hóa học 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. SGK Hoá học 10 và Chuyên đề học tập Hoá học 10 (CTST) được biên soạn theo cấu trúc nào sau đây?

A. Mô tả dữ liệu bài học cho mỗi đơn vị kiến thức bài học Kiến thức trọng tâm Câu hỏi ôn tập Luyện tập Vận dụng.
B. Cung cấp dữ liệu bài học cho mỗi hoạt động Câu hỏi thảo luận Kiến thức trọng tâm Luyện tập Vận dụng.
C. Cung cấp kiến thức trọng tâm Tổ chức các hoạt động Câu hỏi thảo luận Luyện tập Vận dụng.
D. Cung cấp dữ liệu bài học cho mỗi hoạt động Kiến thức trọng tâm Câu hỏi thảo luận Luyện tập Vận dụng.

Câu 2. Khi dạy học theo SGK Hoá học 10 và Chuyên đề học tập Hoá học 10 (CTST) thì phẩm chất và năng lực của học sinh được hình thành thông qua

A. việc giảng bài của GV và HS học thuộc kiến thức trọng tâm.
B. các hoạt động thảo luận, luyện tập, vận dụng và giải bài tập theo hướng dẫn SGK.
C. việc hoàn thành bài tập sau mỗi bài học.
D. các hoạt động luyện tập, vận dụng và giải bài tập theo hướng dẫn SGK.

Câu 3. Nội dung Mở đầu trong sách giáo khoa nhằm mục đích gì sau đây?

A. Tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học.
B. Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã học.
C. Đặt vấn đề, tạo hứng thú cho học sinh chuẩn bị bài học.
D. Thảo luận hình thành kiến thức mới.

Câu 4. Nội dung hình thành kiến thức mới trong sách giáo khoa được biên soạn như thế nào?

A. Giới thiệu kiến thức ngay từ đầu sách và sau đó kết luận những điểm trọng tâm của bài học.
B. Thiết kế các hoạt động để giúp học sinh thảo luận rút ra kiến thức trọng tâm của bài học.
C. Diễn đạt những ý chính trong chương trình môn Hoá học
D. Sử dụng hình vẽ để minh hoạ kiến thức và giải thích kiến thức theo chương trình.

5. GV tổ chức các hoạt động trong SGK như thế nào cho hiệu quả?

A. Sử dụng kênh hình, kênh chữ làm dữ liệu và giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận qua hệ thống câu hỏi/ nhiệm vụ có sẵn trong SGK, sau đó HS tự rút ra kiến thức trọng tâm của bài học.
B. Sử dụng kênh hình, kênh chữ làm dữ liệu để giáo viên phân tích và trả lời các câu hỏi/ nhiệm vụ trong SGK rồi yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học.
C. Sử dụng kênh hình, kênh chữ làm dữ liệu rồi giáo viên tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học, sau đó hướng dẫn HS thảo luận các câu hỏi/ nhiệm vụ trong SGK.
D. Giáo viên tóm tắt kiến thức trọng tâm theo SGK, sau đó hướng dẫn học sinh thảo luận các câu hỏi/ nhiệm vụ trong SGK.

Câu 6. Câu hỏi Luyện tập trong SGK có ý nghĩa như thế nào trong dạy học?

A. Vận dụng kiến thức/ kĩ năng đã học giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
B. Ôn luyện lại kiến thức/ kĩ năng đã học bằng các những tình huống tương tự trong nội dung bài học.
C. Giải quyết các bài tập nhằm nâng cao và mở rộng nội dung bài học.
D. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của bài học để hình thành kiến thức/ kĩ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.

Câu 7. Câu hỏi Vận dụng trong SGK có ý nghĩa như thế nào trong dạy học?

A. Vận dụng kiến thức/ kĩ năng đã học để tim hiểu và giải quyết các vấn đề thường gặp trong thực tế.
B. Giải quyết các bài tập nhằm nâng cao và mở rộng nội dung bài học.
C. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của bài học để hình thành kiến thức/ kĩ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
D. Ôn luyện lại kiến thức/ kĩ năng đã học bằng các những tình huống tương tự trong nội dung bài học.

Câu 8. Ba công cụ nào trong số các công cụ đánh giá sau đây thường được ưu tiên sử dụng để đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học môn Hoá học? (1) Thang đo; (2) Bảng chấm điểm theo tiêu chí; (3) Bài tập; (4) Bảng kiểm (checklist).

A. 1, 2, 4
B. 2, 3, 4
C. 1, 3, 4
D. 1, 2, 3

Câu 9. Trong dạy học môn Hoá học, để đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác, giáo viên nên sử dụng các công cụ nào?

A. Bài tập và rubric.
B. Hồ sơ học tập và câu hỏi.
C. Bảng hỏi ngắn và checklist.
D. Thang đo và thẻ kiểm tra.

Câu 10. Một giáo viên muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS khi học tập môn Hoá học, giáo viên nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

A. Bảng hỏi ngắn và bảng kiểm.
B. Bài tập thực nghiệm và bảng kiểm.
C. Câu hỏi và hồ sơ học tập.
D. Thẻ kiểm tra và thang đo.

Đáp án tập huấn SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Trong chương trình phổ thông môn Toán THPT có các mạch kiến thức nào?

A. Đại số và Giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê.
B. Đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.
C. Số và Đại số Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.
D. Đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học, Xác suất.

Câu 2: Để dạy tốt chương trình môn Toán lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên cần phải làm gì?

A. Nắm vững nội dung môn Toán 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nội dung sách giáo khoa Toán 10.
B. Nghiên cứu chương trình để biết được ở các lớp dưới HS đã học những kiến thức gì.
C. Tham gia tập huấn sách giáo khoa đầy đủ.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, Sách giáo khoa Toán 10 (Chân trời sáng tạo) đã đưa ra các bước thông dụng nào cho mỗi bài học.

A. Khởi động – Khám phá – Nêu kiến thức trọng tâm – Thực hành – Vận dụng.
B. Khởi động – Nêu kiến thức trọng tâm, Luyện tập.
C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí – Luyện tập – Vận dụng.
D. Nếu kiến thức – Tạo các trò chơi liên quan đến bài học – Thực hành.

Câu 4: Chương trình môn Toán 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khác với chương trình hiện hành ở những điểm chủ yếu nào?

A. Có thêm phần các hoạt động thực hành và trải nghiệm.
B. Có thêm phần Đại số tổ hợp và Xác suất.
C. Có thêm các chuyên đề học tập.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5: Thời lượng dành cho Chuyên để học tập môn Toán lớp 10 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 35 tiết
B. 70 tiết
C. 105 tiết
D. Tuy các trường sắp xếp theo khả năng,

Câu 6: Sách chuyển để học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo) gồm các chuyên đề nào?

A. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, Thống kê trong kinh tế, Ba đường Conic và ứng dụng
B. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và ứng dụng, Phương pháp quy nạp toán học và nhị thức Newton, Ba đường Conic và ứng dụng.
C. Ba đường Conic và ứng dụng, Phép biến hình phẳng, Thống kê và ứng dụng.
D. Lượng giác và ứng dụng, Vectơ và ứng dụng, Thống kê và ứng dụng.

Câu 7: Trong chương trình môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khái niệm nào sau đây đã được học trước khi học sinh bước vào lớp 10?

A. Tập hợp và phân tử
B. Tập hợp con
C, Giao của hai tập hợp
D. Tất cả các khái niệm trên

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng về nội dung phương pháp quy nạp toán học trong môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Nội dung này được đặt ở lớp 10 (phần bắt buộc).
B. Nội dung này được đặt ở chuyên đề học tập lớp 10.
C. Nội dung này được đặt ở lớp 11 (phần bắt buộc).
D. Nội dung này được đặt ở chuyên để học tập lớp 11.

Câu 9: Theo chương trình môn Toán năm 2018, phát biểu nào sau đây đúng về nhị thức Newton?

A. Nội dung về nhị thức Newton chỉ có trong chuyên đề học tập lớp 10.
B. Yêu cầu khai triển nhị thức (a + b)n với n£5 phần bắt buộc).
C. Yêu cầu khai triển nhị thức (a + b)n với số tự nhiên n bất kì (phần chuyên đề học tập).
D. Cả đáp án B và C đấu đúng.

Câu 10: Để ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy các Hoạt động trải nghiệm Toán lớp 10 theo sách Chân Trời sáng tạo, Giáo viên cần tìm hiểu, năng cao kĩ năng sử dụng các phần mềm, thiết bị này?

A. Không cần kĩ năng nào.
B. Microsoft Excel, GeoGebra, máy tính cầm tay.
C. Geo Sketchpad, máy tính cầm tay
D. Mathematica, GeoGebra

Đáp án tập huấn SGK Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Cơ sở biên soạn sách Ngữ văn 10, bộ sách CTST theo xu hướng đổi mới giáo dục, nghĩa là chú trọng?

B. Hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Câu 2. Ý nào dưới đây nêu không đúng nhiệm vụ học tập trong sách Ngữ văn 10, bộ CTST?

D. Cung cấp một cách khái quát hệ thống kiến thức Văn học và tiếng Việt cho học sinh.

Câu 3. Đáp án nào dưới đây nêu không chính xác đặc điểm và chức năng của mục Tri thức Ngữ văn trong sách Ngữ văn 10, bộ Chân trời sáng tạo?

D. Hỗ trợ học sinh tiếp nhận và vận dụng để hoàn thành các bước: Đọc, viết, nói, và nghe trong khi học.

Câu 4. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 không bao gồm chuyên đề nào dưới đây?

B. Tập giới thiệu về một tác gia văn học

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không thể hiện đúng đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Viết trong sách Ngữ văn 10, bộ CTST?

D. Các bảng kiểm được xây dựng dựa trên các yêu cầu về kiểu bài; định hướng cho học sinh tạo lập văn bản.

Câu 6. Phần Nói – Nghe trong sách Ngữ văn 10, bộ CTST của mỗi bài học bao gồm các bước nào?

C. Chuẩn bị nói -> Trình bày bài nói -> Trao đổi, đánh giá

Câu 7. Các bảng kiểm trong phần Nói – nghe được thiết kế nhằm mục đích gì?

A. Các bảng kiểm được xây dựng dựa trên các yêu cầu về kiểu bài nói, nhằm định hướng cho học sinh tự kiểm soát bài nói của bản thân; góp ý cho bài nói của bạn; giáo viên có thể phát triển các bảng kiểm thành rubrics để chấm bài cho HS.

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là sai về nhiệm vụ học tập của phần Ôn tập?

C. Giúp học sinh trả lời được câu hỏi lớn của bài học.

Câu 9. Các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học mà giáo viên cần sử dụng để hình thành và phát triển năng lực cho HS là:

A. Thảo luận nhóm, thuyết trình, quan sát mẫu, đóng vai, giải quyết tình huống, diễn giảng, trò chơi.

Câu 10. Hệ thống nguồn dữ liệu của SGK Ngữ văn 10 – bộ Chân trời sáng tạo được truy cập từ những nguồn nào?

B. www.hanhtrangso.nxbgd.vn; taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn

Đáp án tập huấn SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Quan điểm biên soạn của sách giáo khoa Địa lí 10 là

a. Tăng tính hấp dẫn của sách giáo khoa thông qua kênh hình và kênh chữ.
b. Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tiếp nối sách hiện hành và sách giáo khoa ở các nước tiên tiến.
c. Chú trọng sách giáo khoa là công cụ giúp học sinh tự học.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 2. Tư tưởng chủ đạo của sách giáo khoa Địa lí 10.

a. Chú trọng xây dựng kiến thức và kĩ năng địa lí cho học sinh
b. Phát triển năng lực, đổi mới và sáng tạo, vận dụng dạy học tích hợp, tích cực hoá hoạt động của học sinh
c. Đổi mới và sáng tạo, giúp học sinh tự đọc, tự học và tư duy
d. Chú trọng thiết kế về nội dung và hình thức sách, giúp học sinh tăng sự hứng thú khi vào mỗi bài học

Câu 3. Cấu trúc của sách giáo khoa Địa lí 10 bao gồm

a. 10 chương và 40 bài (bao gồm Bài mở đầu).
b. 11 chương và 41 bài (bao gồm Bài mở đầu).
c. 11 chương và 40 bài (bao gồm Bài mở đầu).
d. 10 chương và 41 bài (bao gồm Bài mở đầu).

Câu 4. Cấu trúc của Chuyên đề học tập Địa lí 10 bao gồm các chuyên đề

a. Biến đổi khí hậu, Phương pháp viết báo cáo, Đô thị hoá.
b. Phương pháp viết báo cáo địa lí, Đô thị hoá, Biến đổi khí hậu.
c. Biến đổi khí hậu, Đô thị hoá, Phương pháp viết báo cáo địa lí.
d. Biến đổi khí hậu, Đô thị hoá, Phương pháp viết báo cáo.

Câu 5. Cấu trúc trong từng bài học, bao gồm những phần sau (theo thứ tự):

a. Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
b. Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Củng cố, Vận dụng.
c. Mở đầu, Yêu cầu cần đạt, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
d. Mở đầu, Yêu cầu cần đạt, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập – Vận dụng.

Câu 6. Việc kết hợp các phương pháp dạy học trong giảng dạy sẽ mang lại hiệu quả gì?

a. Cảm giác hứng thú học tập cho học sinh
b. Đa dạng hóa hoạt động dạy, học
c. Đạt được yêu cầu cần đạt của mỗi bài học
d. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7. Dạy học trực quan là phương pháp dạy học

a. sử dụng những phương tiện trực quan (bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật,…) làm công cụ hỗ trợ học sinh hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất.
b. trong đó học sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành.
c. sử dụng những kĩ thuật, công cụ hỗ trợ học sinh hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất.
d. tạo cơ hội cho học sinh phát triển, sáng tạo, áp dụng và trải nghiệm trong một không gian lớp học được tổ chức lại thành các góc học tập.

Câu 8. Phần kiến thức mở rộng và nâng cao nằm trong nội dung nào?

a. Âm vang di sản
b. Em có biết
c. Ô cửa tri thức
d. Kết nối hiện tại

Câu 9. Hoạt động Vận dụng trong các bài học của sách giáo khoa Địa lí 10 nhằm

a. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.
b. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.
c. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.
d. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 10. Các trang web cho tài liệu học điện tử, phục vụ sách giáo khoa Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) là

a. taphuan.nxbgd.vn, hanhtrangso.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.
b. boiduong.nxbgd.vn,hanhtrangso.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.
c. taphuan.nxbgd.vn, hanhtrang.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.
d. boiduong.nxbgd.vn,hanhtrangso.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.

Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Mục tiêu về phẩm chất và năng lực chung trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo là những mục tiêu nào?

A. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ; Giải quyết vấn đề; Định hướng nghề nghiệp.
B. Yêu nước; Nhân ái; Yêu lao động; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
C. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
D. Yêu nước; Yêu thương con người; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác.

Câu 2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nào của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thể hiện trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo?

A. Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
B. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.
C. Giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học.
D. Thích ứng với cuộc sống; Thiết kế và tổ chức hoạt động; Định hướng nghề nghiệp.

Câu 3. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên những mạch hoạt động nào?

A. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, hoạt động hướng đến tự nhiên và xã hội.
B. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến tự nhiên và xã hội.
C. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp
D. Hoạt động hướng đến gia đình, nhà trường, xã hội và hướng đến tự nhiên.

Câu 4. Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo được thực hiện trong những loại hình cơ bản nào?

A. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.
B. Sinh hoạt lớp, Sinh hoạt dưới cờ và Câu lạc bộ.
C. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ.
D. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Câu lạc bộ.

Câu 5. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo có thể được thực hiện với các phương thức tổ chức nào?

A. Phương thức có tính cống hiến, khám phá và thể nghiệm.
B. Phương thức có tính khám phá, thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.
C. Phương thức có tính nghiên cứu, khám phá và thể nghiệm.
D. Phương thức có tính thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.

Câu 6. Mỗi hoạt động được biên soạn trong các chủ đề của SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo theo trình tự nào?

A. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn.
B. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.
C. Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm.
D. Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.

Câu 7. Theo SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo, những phương pháp giáo dục nào không khuyến khích sử dụng?

A. Phương pháp giáo dục bằng tập thể.
B. Phương pháp tạo sản phẩm.
C. Phương pháp khích lệ, động viên.
D. Phương pháp thuyết trình.

Câu 8. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo được biện soạn dựa trên những yêu cầu nào?

A. Dựa trên chương trình giáo dục địa phương.
B. Dựa trên yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
C. Dựa trên chương trình quốc tế.
D. Tất cả các phương án A, B, C.

Câu 9. Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo gồm các chủ đề nào?

A. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
B. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường; Sống tiết kiệm; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
C. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu nghề ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
D. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Xây dựng quan hệ thầy trò; Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

Câu 10. Ai là người đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 cho học sinh?

A. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
B. Tự bản thân học sinh và bạn bè.
C. Phụ huynh và cộng đồng.
D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án tập huấn SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 gồm có:

A. 9 chủ đề và 22 bài học.
B. 9 chủ đề và 23 bài học.
C. 9 chủ đề và 24 bài học.
D. 9 chủ đề và 25 bài học.

Câu 2. Các bài học trong sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 thuộc các mạch nội dung:

A. Giáo dục kinh tế và Giáo dục pháp luật.
B. Giáo dục kĩ năng sống và giáo dục đạo đức.
C. Giáo dục kĩ năng sống và giáo dục kinh tế.
D. Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật.

Câu 3. Các hoạt động học tập chính trong sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 của bộ sách Chân trời sáng tạo gồm có:

A. Khám phá, Kết nối, Thực hành, Vận dụng.
B. Mở đầu, Kiến tạo tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
C. Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.
D. Mở đầu – Tạo cảm xúc, Tìm hiểu tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng.

Câu 4. Sự khác biệt lớn nhất của dạng bài giáo dục kinh tế và dạng bài giáo dục pháp luật nằm ở những giai đoạn nào?

A. Mở đầu và Khám phá
B. Luyện tập và Vận dụng
C. Khám phá và Vận dụng
D. Mở đầu và Vận dụng

Câu 5. Nội dung đóng khung, chốt ghi nhớ sau hoạt động khám phá nhằm mục đích:

A. Giúp học sinh ghi nhớ chuẩn mực hành vi.
B. Giúp học sinh ghi nhớ thao tác, kĩ năng trong bài học.
C. Giúp học sinh ghi nhớ chuẩn mực hành vi và thao tác, kĩ năng trong bài học.
D. Giúp học sinh thuộc bài để làm bài kiểm tra.

Câu 6. Khi phân tích bài dạy minh họa môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cần làm rõ các vấn đề:

A. Xác định được các hoạt động trong tiết học và cách tổ chức hoạt động của giáo viên.
B. Xác định được các hoạt động trong tiết học, cách tổ chức hoạt động của giáo viên và cách đánh giá của giáo viên.
C. Xác định được các hoạt động trong tiết học, mục tiêu của từng hoạt động, cách tổ chức, đánh giá của giáo viên sự tham gia của học sinh vào hoạt động.
D. Xác định được các hoạt động trong tiết học, cách tổ chức hoạt động, cách đánh giá của giáo viên và sự tham gia của học sinh.

Câu 7: Khi phân tích cách tổ chức hoạt động của giáo viên Giáo dục kinh tế và pháp luật cần làm rõ các vấn đề:

A. Mối liên hệ giữa mục tiêu của từng hoạt động với mục tiêu chung của bài.
B. Các phương pháp, hình thức mà giáo viên sử dụng, cách giao nhiệm vụ, cách động viên, khuyến khích và hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
C. Các phương pháp, hình thức mà giáo viên sử dụng cũng như cách giáo viên hỗ trợ học sinh.
D. Mối liên hệ giữa mục tiêu của từng hoạt động với mục tiêu chung của bài; các phương pháp, hình thức mà giáo viên sử dụng, cách giao nhiệm vụ, cách động viên, khuyến khích và hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

Câu 8: Khi hướng dẫn học sinh quan sát tranh hoặc phân tích tình huống, giáo viên Giáo dục kinh tế và pháp luật cần lưu ý:

A. Hướng dẫn học sinh phân tích lời nói, việc làm của các nhân vật trong tranh.
B. Hướng dẫn học sinh phân tích hoàn cảnh xảy ra sự việc, phân tích lời nói, việc làm kết hợp với thái độ của các nhân vật trong tranh.
C. Hướng dẫn học sinh phân tích hoàn cảnh xảy ra sự việc và lời nói, việc làm của các nhân vật trong tranh.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 9: Để dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở lớp 10 hiệu quả, giáo viên cần lưu ý:

A. Phân bổ thời gian của các hoạt động trong bài và hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước tiết học; giao nhiệm vụ cho học sinh ngắn gọn, rõ
B. Linh hoạt trong việc phân phối thời lượng dạy học của các bài trong sách.
C. Phân bổ thời gian của các hoạt động; hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước tiết học; sử dụng phương pháp dạy học một cách hợp
D. Linh hoạt trong việc phân phối thời lượng dạy học của các bài đồng thời phân bổ thời gian của các hoạt động trong từng bài học; hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước tiết học; sử dụng phương pháp dạy học một cách hợp lí.

Câu 10: Các lực lượng tham gia đánh giá kết quả giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật gồm:

A. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, phụ huynh học sinh.
B. Giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chuyên biệt, phụ huynh học sinh.
C. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chuyên biệt, Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội có liên quan.
D. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, Ban giám hiệu.

Câu hỏi tập huấn SGK Âm nhạc 10 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Trình tự đúng của việc triển khai một bài học trong Sách giáo khoa Âm nhạc 10 là

A. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng.
B. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng – Luyện tập.
C. Mở đầu – Luyện tập – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng.
D. Mở đầu – Vận dụng – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập.

Câu 2. Chức năng của hệ thống icon trong từng bài học của Sách giáo khoa Âm nhạc 10 là

A. minh hoạ cho nội dung, tương tự như các sheet nhạc và hình ảnh.
B. định hướng cho việc tìm hiểu sheet nhạc.
C. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học để tìm hiểu kiến thức, hình thành kĩ năng.
D. bổ trợ cho việc tổ chức hoạt động.

Câu 3. Hoạt động Luyện tập trong các bài học âm nhạc của Sách giáo khoa Âm nhạc 10 nhằm

A. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.
B. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.
C. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.
D. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 4. Hoạt động Vận dụng trong các bài học âm nhạc của Sách giáo khoa Âm nhạc 10 nhằm

A. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.
B. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.
C. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.
D. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 5. Tiến trình tổ chức 1 mạch nội dung trong Sách giáo khoa Âm nhạc 10 so với hướng dẫn của CV5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 là

A. tương thích, với hoạt động Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
B. tương thích, với hoạt động Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
C. tương thích, với hoạt động Mở đầu, Luyện tập, Vận dụng.
D. tương thích, với hoạt động Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Vận dụng.

Câu 6. Các phương pháp giảng dạy âm nhạc đặc thù trong SGK Âm nhạc 10 là

A. phương pháp Kodaly.
B. phương pháp Dalcroze.
C. phương pháp Orff-Schulwerk.
D. cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 7. Sách giáo khoa Âm nhạc 10 đảm bảo các yêu cầu cần đạt về

A. phẩm chất, thông qua nội dung học tập.
B. năng lực chung, thông qua tổ chức các hoạt động.
C. năng lực âm nhạc, thông qua kiến thức kĩ năng trong từng mạch nội dung.
D. cả ba câu trên đều đúng.

Câu 8. Lõi kiến thức trung tâm của Sách giáo khoa âm nhạc 10 nằm ở phần nào?

A. Phần kiến thức chung
B. Phương án lựa chọn hát
C. Phương án lựa chọn nhạc cụ
D. Phần chuyên đề

Câu 9. Chức năng của Sách giáo viên Âm nhạc 10 là

A. cung cấp định hướng giảng dạy âm nhạc lớp 10 theo Sách giáo khoa Âm nhạc 10.
B. cung cấp phương pháp giảng dạy theo Sách giáo khoa Âm nhạc 10.
C. cung cấp sheet nhạc tham khảo cho Sách giáo khoa Âm nhạc 10.
D. cung cấp hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động theo Sách giáo khoa Âm nhạc 10.

Câu 10. Những thuận lợi khi sử dụng Sách giáo khoa Âm nhạc 10 – Bộ Chân trời sáng tạo

A. xây dựng Kế hoạch bài dạy.
B. tích hợp nội dung giáo dục địa phương.
C. hỗ trợ học liệu điện tử.
D. cả 3 câu trên đều đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post