Đáp án trắc nghiệm bồi dưỡng thường xuyên - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm bồi dưỡng thường xuyên

pgdsathay
pgdsathay 20/06/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm bồi dưỡng thường xuyên.

Đáp án trắc nghiệm bồi dưỡng thường xuyên giúp thầy cô tham khảo nhanh chóng trả lời các 26 câu hỏi trắc nghiệm trong khóa Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2023. Đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp giáo viên đạt kết quả cao trong đợt tập huấn BDTX 2023.

Ngoài ra, có thể tham khảo Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên với 15 Module, cùng Báo cáo kết quả thường xuyên giáo viên 2023 để nhanh chóng hoàn thiện khóa tập huấn bồi dưỡng thường xuyên của mình. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack:

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm bồi dưỡng thường xuyên

Đáp án trắc nghiệm bồi dưỡng thường xuyên

Câu 1. Sau khi được cài đặt, phần mềm iSpring Suite sẽ được tích hợp một cách tự động vào ứng dụng nào?

A. Unikey
B. Microsoft PowerPoint
C. V- iSpring Suite
D. Windows

Câu 2. Để thực hiện đồng bộ hóa giữa âm thanh và hình ảnh trong iSpring Suite, Anh (Chị) sử dụng chức năng nào?

A. Record Audio/ Start Record
B. Start Sync
C. Manage Narration/ Start Sync
D. Screen Recording

Câu 3. Để đưa câu hỏi trắc nghiệm vào bài giảng trong iSpring Suit, Anh(Chị) chọn lệnh nào?

A. Web Object
B. Quiz
C. Interaction
D. Dialog Simulation

Câu 4. Trong Microsoft Teams để tạo lớp học trực tuyến, Anh (Chị) chọn loại nhóm nào?

A. Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC)
B. Nhân viên (Staff)
C. Lớp học (Class)
D. Khác

Câu 5. Trong Microsoft Teams, để đặt lịch cho một buổi dạy trực tuyến, Anh(Chị) chọn chức năng:

A. Họp/ Lên lịch cuộc họp
B. Họp/ Họp ngay
C. Lịch
D. A và C

Câu 6. Trong Microsoft Teams, để các thành viên không được phép chia sẻ màn hình, người chủ trì thực hiện như sau: Đặt lịch, chọn Xem chi tiết cuộc họp/ Tùy chọn cuộc họp, trong mục Ai có thể trình bày, chọn:

A. Mọi người
B. Mọi người trong tổ chức của tôi
C. Những người cụ thể
D. Chỉ tôi

Câu 7. Để xây dựng mới bài kiểm tra trắc nghiệm trong Microsoft Teams, Anh(Chị) sử dụng chức năng nào?

A. Bài tập/ Tạo/ Câu đố
B. Bài tập/ Tạo
C. Bài tập/ Tạo/ Bài tập được giao
D. Bài tập/ Tạo/ Từ bài tập hiện có

Câu 8. Khi tổ chức buổi dạy trực tuyến bằng Microsoft Teams, để chia sẻ màn hình máy tính khi giảng dạy, Anh(Chị) chọn chức năng chia sẻ và lệnh nào?

A. Cửa sổ (Window)
. Màn hình (Desktop)
C. PowerPoint
D. Bảng trắng (White board)

Câu 9. Khi tham gia trò chơi trên Kahoot, người chơi

A. phải đăng ký tài khoản Kahoot
B. không cần đăng ký tài khoản Kahoot

Câu 10. Kahoot cho phép Anh(Chị) tổ chức trò chơi theo hình thức nào?

A. Đội nhóm
B. Từng cá nhân
C. Chỉ trong một lớp học
D. Cả A và B

Câu 11: Để tham gia vào trò chơi trên Kahoot, học sinh cần có những thiết bị nào sau đây?

A. Máy tính có kết nối Internet
B. Điện thoại thông minh có kết nối Internet
C. Máy tính hoặc Điện thoại thông minh có kết nối Internet
D . Không có thiết bị nào cả

Câu 12: Phiên bản basic miễn phí của Kahoot cho phép người dùng soạn thảo văn bản nào dưới đây?

A. Quiz
B. True or False
C. Quiz, True or False
D. Quiz, True or False, Type answer, Puzzle

Câu 13: Khi tham gia vào trò chơi trên Kahoot, người chơi:

Không cần đăng kí tài khoản Kahoot

Câu 14: Chức năng nào sau đây để quay màn hình trong iSpring Suite?

A. Record Audio
B. Record Video
C. Screen Record
D. Preview

Câu 15: Ta có thể xem bài giảng điện tử trước khi xuất bản bằng chức năng lệnh?

A. Publish
B. Quiz
C. Preview
D. Slide properties

Câu 16: Để xuất bản bài giảng điện tử trong iSpring Suite, ta chọn chức năng lệnh?

A. Preview
B. Quiz
C. Publish
D. Slide properties

Câu 17. Đâu là khó khăn của người học trong môi trường của E-learning ?

Yêu cầu tính kiên trì và sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn

Câu 18. Trong hoạt động của hệ thống E-learning, học viên có thể làm gì?

Trao đổi thông tin trực tuyến với giảng viên

Câu 19: Đâu là quan điểm của E-learning đối với người học?

Học dễ dàng, ít ốn thời gian

Câu 20. Đâu là chức năng của LMS?

Quản lý các quá trình học tập của người học

Câu 21. Nhược điểm của E-learning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo?

Chi phí chuyển đổi, PT nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình bài giảng TT

Câu 22. Đâu là tiêu chuẩn vì mục tiêu của nguyên lý đào tạo “ Lấy người học làm trung tâm”?

Tôn trọng nhu cầu và khả năng tiếp cận tri thức của người học

Câu 23. Một cách đầy đủ nhất, E-learning là gì?

Một tập hợp các UD và QT tạo lập, phân phối, QL và hợp tác trong việc day.

Câu 24. Đâu KHÔNG phải là thành phần trong hệ thống của E-learning?

Đội ngũ kỹ sư, thiết kế và giảng viên

Câu 25. Đặc điểm của E-learning?

Việc học không bị hạn chế về không gian và thời gian

Câu 26. Khi nói về E-Learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh nào?

Learning Management system

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post