Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 5 điểm mới quan trọng về kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 5 điểm mới quan trọng về kỳ thi THPT quốc gia 2019

pgdsathay
pgdsathay 15/11/2022

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL

5 điểm mới quan trọng về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5480/BGDĐT-QLCL năm 2018 về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Bạn đang xem: Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 5 điểm mới quan trọng về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Theo đó, có 5 điểm mới quan trọng thay đổi so với năm trước cụ thể như sau:

  • Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.
  • Lắp camera giám sát.
  • “Đánh phách” điện tử Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.
  • Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia.
  • Phối hợp với công an tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi.

Nội dung Công văn 5480/BGDĐT-QLCL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5480/BGDĐT-QLCL
V/v tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;
– Cục Đào tạo – Bộ Công an;
– Các đại học, học viện, trường đại học;
– Các trường cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh; đồng thời, thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập để đảm bảo tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn:

– Đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh;

– Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi;

– Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và của các trường ĐH, CĐ đối với chấm bài thi tự luận;

– Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo các nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học, hướng dẫn học sinh ôn tập và chuẩn bị thi đạt kết quả tốt; các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên căn cứ các nội dung trên để tham gia phối hợp tổ chức Kỳ thi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
– Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng (để p/h chỉ đạo);
– Bộ Công an (để p/h chỉ đạo);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post