Chỉ thị 28/2012/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Chỉ thị 28/2012/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Chỉ thị 28/2012/CT-UBND

Tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 28/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Chỉ thị 28/2012/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

———–

Số: 28/2012/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÒNG CHỐNG MẤT CẮP TÀI SẢN CÔNG THUỘC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm hệ thống giao thông, chiếu sáng công cộng, cung cấp năng lượng, cây xanh, cấp thoát nước,…) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ phòng chống mất cắp hoặc xâm hại tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ, phòng chống mất cắp hoặc xâm hại tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến từng ấp, khu phố, tổ dân phố để nhân dân được biết và tham gia, phát huy vai trò các tổ nhân dân tự quản, tổ dân quân tự vệ; phổ biến các chủng loại, hình thức vật tư thuộc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến người dân và các đơn vị kinh doanh phế liệu trên địa bàn để nhận biết và chỉ thu mua chủng loại vật tư này khi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời có giải pháp xử phạt nặng đối với các đơn vị thu mua vật tư không rõ nguồn gốc; yêu cầu đơn vị thu mua phế liệu cam kết và thông báo đến chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp đối tượng bán chủng loại vật tư này. Báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về Sở Giao thông vận tải trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thiết lập đường dây thông tin liên lạc 24/24 giờ, để người dân kịp thời thông báo các trường hợp trộm cắp, xâm hại tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn quản lý, đồng thời có chế độ khen thưởng, nêu gương điển hình và nhân rộng trong quần chúng nhân dân đối với các trường hợp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức quản lý và bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp trên địa bàn quản lý; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp trên nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm lồng ghép nội dung phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đến từng địa phương, đồng thời làm cơ sở để đánh giá thi đua cuối năm của các quận, huyện.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng định mức và đơn giá của hạng mục bảo vệ vật tư thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong quý I năm 2013, đề xuất Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Xây dựng xử lý các trường hợp xâm phạm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố.

5. Giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Công an quận, huyện phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Xây dựng các quận, huyện và Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định; chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Đài Truyền hình thành phố để tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong chuyên mục An ninh trật tự trong tuần; giao Công an phường, xã tiếp nhận tin báo xâm hại các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, báo đội Điều tra tổng hợp – Công an quận, huyện kịp thời khám nghiệm hiện trường và xác nhận có tội phạm.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post