Biên bản góp ý sách giáo khoa lớp 8 năm 2023 – 2024 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Biên bản góp ý sách giáo khoa lớp 8 năm 2023 – 2024

pgdsathay
pgdsathay 10/06/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Biên bản góp ý sách giáo khoa lớp 8 năm 2023 – 2024.

Biên bản góp ý sách giáo khoa lớp 8 năm 2023 – 2024 gồm 2 mẫu của nhóm Khoa học tự nhiên, Công nghệ. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để viết biên bản họp nhóm chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 – 2024.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý SGK lớp 8 của 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều để có thêm nhiều kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cá nhân về bộ sách giáo khoa lớp 8 mới. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Biên bản góp ý sách giáo khoa lớp 8 năm 2023 – 2024

Biên bản góp ý bản mẫu SGK lớp 8 – Nhóm Khoa học tự nhiên

TRƯỜNG THCS………..
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NHÓM: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp nhóm chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8 cho năm học 2023-2024 (kèm theo phiếu góp ý)

Môn: Khoa học tự nhiên

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 14 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2022

– Địa điểm: Trường THCS ……………..

II. Thành phần

– Chủ tọa: ……………..

– Thư ký: ……………..

– Các thành viên khác: Có mặt: …. đ/c Vắng: Không

III. Nội dung

1. Nhóm trưởng triển khai nội dung chính của các văn bản sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành giáo dục phổ thông; Công văn số 344/TT-BGDĐT ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định………………. về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố……………

Căn cứ công văn số 2766/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Thực hiện công văn…………. của Sở GD&ĐT……… về việc hướng dẫn đề xuất danh mục lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục trung học cho năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn ……………….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo……. về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 8.

2. Nhóm chuyên môn hội thảo và đưa ra các ý kiến cho từng bản mẫu sách giáo khoa.

2.1. Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 – Cánh diều

– Tác giả: Mai Sỹ Tuấn

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn

152

Thực hành đo huyết áp (máy đo huyết áp điện tử)

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có

Bài 41. Hệ sinh thái

192

Trao đổi chât và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

Tháp sinh thái

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 24. Năng lượng nhiệt

115

Đo năng lượng nhiệt bằng oát kế

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có

Bài 21. Mạch điện

104

Mắc mạch điện

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 13. Phân bón hóa học

72

Một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm cuả phân bón hoá học

Giảm tải

Đã dạy trong môn công nghệ

– Cần một số tiết thực hành đơn giản, vì dạy thực tế thời lượng chương trình thường không thể đủ để tất cả học sinh tự thực hành, đa số chỉ là quan sát.

– Cần dụng cụ thực hành đi cùng sách để học sinh hoàn thiện năng lực tự học, tự nghiên cứu.

2.2. Sách giáo khoa: Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống

– Tác giả: Vũ Văn Hùng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 18

76,77

Momen lực

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 22

92

Điôt

Nên để vào phần mở rộng, giải thích tác dụng của điôt.

Đa phần học sinh không tiếp xúc với điôt, chưa có khái niệm gì về điot.

Bài 24

99

Cường độ dòng điện

Nên giới thiệu về biến trở và tác dụng của nó trước.

HS không hiểu rõ thế nào là biến trở, biến trở khác điện trở ở đâu?

Bài 27

109

Thực hành đo năng lượng nhiệt

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Bài 33

140

Thực hành đo huyết áp (huyết áp kế đồng hồ)

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí

16,12

Giải thích khái niệm khối lượng nguyên tử lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C

Nên đưa giải thích vì sao chọn nguyên tử C

HS có thể có thắc mắc mà GV không có cách giải thích chung

Bài 4

21,22

Nồng độ dung dịch

không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh luyện tập, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn

Bài 33: Máu và cơ thể người

138

Mục 2. Chức năng hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí và các chất khác

– Mục III

1.Thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố.

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí ( oxygen và cacbondioxide)…

Cần đưa kiến thức cụ thể hơn

Cần cụ thể hơn để khắc sâu kiến thức.

Để HS phân biệt được người bình thường và người bị thiếu máu

Bài 33

140

Thực hành đo huyết áp (bằng huyết áp kế đồng hồ)_

-Cho thêm tranh ảnh minh hoạ – Cấp dụng cụ huyết áp kế kèm theo sách

HS biết được dụng cụ huyết áp kế

-Nhà trường không có thiết bị

Toàn bộ sách không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh gợi nhớ lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn!

2.3. Sách giáo khoa: Khoa học tự nhiên 8 – Chân trời sáng tạo

– Tác giả: Cao Cự Giác

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Không có ý kiến góp ý vì chưa có bản mẫu sách.

IV. Kết luận của chủ trì cuộc họp:

Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá bản mẫu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8, nhóm chuyên môn đã thống nhất nội dung góp ý đề xuất theo từng cá nhân và tổng hợp theo từng bộ sách

Thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất biên bản và kí tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2022.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Biên bản góp ý bản mẫu SGK lớp 8 – Nhóm Công nghệ

TRƯỜNG THCS…….
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NHÓM: CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp nhóm chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8 cho năm học 2023-2024 (kèm theo phiếu góp ý)

Môn: Công nghệ

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 14 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2022

– Địa điểm: Trường THCS…………..

II. Thành phần

– Chủ tọa: …………..

– Thư ký: …………..

– Các thành viên khác: Có mặt: ….. đ/c Vắng: Không

III. Nội dung

1. Nhóm trưởng triển khai nội dung chính của các văn bản sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành giáo dục phổ thông; Công văn số 344/TT-BGDĐT ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ công văn số 2766/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Thực hiện công văn ……… của Sở GD&ĐT………. về việc hướng dẫn đề xuất danh mục lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục trung học cho năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số…….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 8.

2. Nhóm chuyên môn hội thảo và đưa ra các ý kiến cho từng bản mẫu sách giáo khoa.

2.1. Sách giáo khoa Công nghệ 8 – Cánh diều

– Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động

50

Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay – con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt.

Đặt dấu chấm hỏi cuối câu hỏi: Tính quãng đường di chuyển của con trượt?

Chưa hợp lí về quy định văn bản..

Tất cả các bài

Trình bày khoa học rõ ràng, kênh hình đẹp, phù hợp, nội dung chắt lọc hợp lí.

Không

2.2. Sách giáo khoa: Công nghệ 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống

– Tác giả: Lê Huy Hoàng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Ôn tập chương V Thiết kế kỹ thuật

106, 107

Sơ đồ hình quạt Quy trình thiết kế kĩ thuật.

Sơ đồ tư duy có đầy đủ các bước thiết kế rõ ràng.

Nội dung chưa thật tường minh.

Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện.

85, 86

Đặc điểm yêu cầu trong lĩnh vực kĩ thuật điện.

Cho thêm hình ảnh thực tế

Thiếu sinh động.

2.3. Sách giáo khoa: Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo

– Tác giả: Bùi Văn Hồng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

6,7

Cỡ chữ nhỏ, hình vẽ , nội dung khó.

Cỡ chữ to, màu sắc đẹp, sử dụng nhiều hình 3D cho hấp dẫn.

Chưa hợp lí.

Bài 4: Vật liệu cơ khí

32,33

Chất dẻo nhiệt, chất dẻo nhiệt rắn

Cho thêm hình ảnh thực tế

Thiếu hình ảnh thực tế.

Các bài

Kiến thức nặng, nhiều thuật ngữ mới.

Kênh hình kênh chữ đẹp hơn, thoáng rộng rãi dễ nhìn, dễ tưởng tượng.

Do tích hợp nhiều nội dung khó, cần thể hiện tường minh dễ hiểu hơn.

IV. Kết luận của chủ trì cuộc họp:

Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá bản mẫu sách giáo khoa Công nghệ 8, nhóm chuyên môn đã thống nhất nội dung góp ý đề xuất theo từng cá nhân và tổng hợp theo từng bộ sách

Thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất biên bản và kí tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2022.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post