Thứ bảy, 16/10/2021 - 15:07|
TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SA THẦY
 • Y Lơl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
 • Trần Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   tmhuong.gdst@kontum.edu.vn
 • Mai Đoàn Chí Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn