Tổng quan về Office Deployment Tool - Phòng GD&DT Sa Thầy

Tổng quan về Office Deployment Tool

pgdsathay
pgdsathay 02/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Tổng quan về Office Deployment Tool.

Office Deployment Tool (ODT) là công cụ dòng lệnh bạn có thể sử dụng để download và triển khai Office 365 ProPlus trên các máy tính client. ODT cung cấp nhiều quyền kiểm soát cài đặt Office hơn: bạn có thể xác định sản phẩm và ngôn ngữ nào được cài đặt, cách sản phẩm cập nhật, có hoặc không hiển thị trải nghiệm cài đặt lên máy người dùng.

Download Office Deployment Tool

Download Office Deployment Tool và chạy file exe của nó, chứa tập tin Office Deployment Tool (setup.exe) và cấu hình mẫu (configuration.xml). Trước khi sử dụng ODT để download hoặc cài đặt Office, chúng tôi khuyến khích bạn tải về bản mới nhất.

Bạn đang xem: Tổng quan về Office Deployment Tool

Bắt đầu sử dụng Office Deployment Tool

Office Deployment Tool bao gồm hai file: setup.exe và configuration.xml. Để làm việc với công cụ này, bạn có thể chỉnh sửa file cấu hình để xác định tùy chọn bạn muốn, rồi chạy setup.exe từ dòng lệnh. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa file cấu hình để tải phiên bản Office Tiếng Anh 32-bit hoặc chỉnh sửa để cài đặt phiên bản Office Tiếng Anh 32-bit tự động chấp nhận EULA mà không cần Publisher.

Khi chạy Office Deployment Tool, bạn cần cung cấp vị trí file cấu hình và chọn chế độ chạy ODT:

 • Để download các sản phẩm và ngôn ngữ Office 365 ProPlus, hãy sử dụng chế độ Download. Ví dụ: setup.exe /download downloadconfig.xml. Lưu ý rằng khi download Office vào thư mục đã chứa phiên bản Office đó, ODT sẽ bảo vệ băng thông mạng bằng cách chỉ tải về những file bị thiếu. Ví dụ, nếu sử dụng ODT tải Office bằng Tiếng Anh và Đức lên thư mục đã chứa Office Tiếng Anh, thì chỉ có gói ngôn ngữ tiếng Đức được tải về.
 • Để cài đặt các sản phẩm và ngôn ngữ Office 365 ProPlus trên máy tính khách, hãy dùng chế độ Configure. Bạn cũng sử dụng chế độ này để di chuyển và cập nhật những sản phẩm, ngôn ngữ Office khác, chẳng hạn như setup.exe /configure installconfig.xml.
 • Để áp dụng cấu hình ứng dụng mới lên máy tính khách đã cài Office 365 ProPlus, sử dụng chế độ tùy chỉnh. Chế độ này sẽ chỉ áp dụng cài đặt ứng dụng, mà không thay đổi các thiết lập triển khai khác. Ví dụ: setup.exe /customize appsettingsconfig.xml.
 • Để tạo gói App-V từ các sản phẩm và gói ngôn ngữ Office 365 ProPlus đã tải, hãy dùng chế độ Packager. Ví dụ: setup.exe /packager packageconfig.xml.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ Help để đọc trợ giúp dòng lệnh cho công cụ này.

Download file cài cho Office 365 ProPlus

Hãy làm theo những bước sau để tải file cài Office 365 ProPlus từ Office Content Delivery Network (CDN).

Bước 1: Tạo file cấu hình

Khi tạo file cấu hình, chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu bằng một file mẫu và cập nhật nó bằng các tùy chọn phù hợp môi trường sử dụng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán mẫu bên dưới vào file text, lưu nó bằng tên bạn chọn, rồi chỉnh sửa các nhân tố, thuộc tính XML để xác định tùy chọn bạn muốn.

Ở ví dụ này, file cấu hình tải file cài cho phiên bản Office 365 ProPlus Tiếng Anh 32-bit và Visio Pro for Office 365 sang \servershare trên hệ thống mạng.


Bước 2: Chạy file exe ODT ở chế độ download

Từ gợi ý dòng lệnh, chạy file ODT (.exe) ở chế độ download cùng một tham chiếu tới file cấu hình bạn đã lưu. Ở ví dụ này, file cấu hình có tên downloadconfig.xml:

setup.exe /download downloadconfig.xml.

Bước 3: Xác thực các tập tin đã tải hoàn tất

Sau khi chạy lệnh này, tới vị trí download đã chọn trong file cấu hình để tìm thư mục Office cùng các file tương ứng trong nó. Nếu gặp vấn đề, đảm bảo bạn có phiên bản ODT mới nhất. Bạn cũng có thể xử lý vấn đề này bằng cách xem lại file log trong danh mục %temp%.

Download file cài đặt cho Office 365 ProPlus từ nguồn cục bộ

Bạn có thể sử dụng Office Deployment Tool để tải file cài Office 365 ProPlus từ nguồn cục bộ trên mạng thay vì từ Office Content Delivery Network (CDN). Làm như thế, bạn có thể lưu bản sao nhiều ngôn ngữ, sản phẩm chính cho Office và chỉ phân phối ngôn ngữ, sản phẩm cần cho các vị trí khác trên hệ thống mạng.

Để download từ nguồn cục bộ, hãy làm theo các bước download Office với ODT, nhưng bao gồm cả file cấu hình đường dẫn tải xuống. Ví dụ, tệp cấu hình này tải xuống phiên bản tiếng Anh Office 365 ProPlus 32 bit từ \ servera share (tệp DownloadPath) thành \ serverb share (tệp SourcePath):Lưu ý, giờ bạn phải chọn phiên bản khi sử dụng DownloadPath.

Cài đặt Office 365 ProPlus

Sau khi download file cài Office 365 ProPlus, hãy làm theo hướng dẫn sau để cài đặt Office trên máy tính client. Như một phần cài đặt, bạn có thể chọn sản phẩm muốn cài.

Bước 1: Tạo file cấu hình

Khi tạo file cấu hình, hãy bắt đầu với file mẫu và cập nhật nó bằng tùy chọn phù hợp với điều kiện làm việc. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán mẫu bên dưới vào file text, lưu nó bằng tên lựa chọn, rồi chỉnh sửa các nhân tố, thuộc tính XML để xác định tùy chọn mong muốn.

Ví dụ, file cấu hình cài đặt phiên bản Office 365 ProPlus tiếng Anh 32 bit không cần Publisher:

Vị trí file cài Office là \servershare. Cấp độ hiển thị None, nghĩa là bạn sẽ không thấy bất kỳ giao diện người dùng nào trong khi cài đặt và AcceptEULA được đặt là TRUE – Người dùng không phải click để chấp nhận EULA trong khi cài đặt.

Bước 2: Chạy file khởi chạy ODT (.exe) trong chế độ cấu hình

Từ một command prompt, chạy ODT (.exe) ở chế độ cấu hình với cùng tham chiếu tới file cấu hình vừa lưu. Ở ví dụ sau, file cấu hình tên installconfig.xml:

setup.exe /configure installconfig.xml

Bạn phải chạy tệp .exe từ máy tính khách muốn cài đặt Office và bạn phải có quyền quản trị cục bộ trên máy tính đó.

Bước 3: Xác thực cài đặt thành công

Sau khi chạy lệnh này, bạn sẽ thấy bản cài Office chạy (trừ khi bạn đặt chế độ hiển thị: None). Sau khi hoàn tất cài đặt, command prompt này sẽ hiện “Products configured successfully.” Nếu gặp phải vấn đề, hãy chắc chắn rằng bạn có phiên bản ODT mới nhất. Bạn cũng có thể khắc phục sự cố bằng cách xem lại file log trong danh mục %temp%%windir%temp.

Cập nhật Office 365 ProPlus

Bạn có thể sử dụng Office Deployment Tool để cập nhật máy tính client sau khi cài đặt Office 365 ProPlus. Có hai cách để làm điều này:

 • Sử dụng ODT cài đặt Office 365 ProPlus lần nữa. Nó sẽ update Office lên phiên bản mới nhất. Lưu ý, chỉ update file có thay đổi ở bản mới.
 • Sử dụng ODT download file cài, rồi trỏ máy tính khách tới vị trí nhận bản cập nhật của chúng. (Mặc định, update các client trực tiếp từ Office Content Delivery Network – CDN.)

Để thay đổi vị trí máy tính khách nhận cập nhật, chạy ODT ở chế độ cấu hình và xác định đường dẫn update trong file cấu hình. Ví dụ, cập nhật tự động Office 365 ProPlus từ mạng chia sẻ \serverupdates, bao gồm đường dẫn sau trong file configuration.xml:

Lưu ý: Bài viết này không bao gồm tất cả vấn đề liên quan tới quản lý cập nhật Office trong tổ chức.

Loại trừ hoặc di chuyển các sản phẩm Office 365 ProPlus từ máy tính khách

Khi cài đặt Office 365 ProPlus, bạn có thể loại trừ sản phẩm không mong muốn. Để làm điều này, ngoài việc làm theo các bước cài đặt Office bằng ODT, hãy đính kèm ExcludeApp trong file cấu hình. Ví dụ, file cấu hình này cài đặt toàn bộ sản phẩm Office 365 ProPlus, ngoại trừ Publisher:


Nếu đã cài đặt Office 365 ProPlus, bạn cũng có thể sử dụng ExcludeApp để loại bỏ sản phẩm đã cài trước đó. Ví dụ, file cấu hình kể trên di chuyển Publisher khỏi bản cài Office trước đó.

Bạn cũng có thể loại bỏ toàn bộ phiên bản ngôn ngữ của Office 365 ProPlus như sau: Làm theo các bước loại trừ sản phẩm cài đặt Office bằng ODT, nhưng thay thế file cấu hình bằng file sử dụng thành phần Remove. Ví dụ, file cấu hình này loại bỏ phiên bản Office 365 ProPlus tiếng Tây Ban Nha:Loại bỏ OneDrive khi cài đặt Office 365 ProPlus hoặc các ứng dụng khác

OneDrive tự động cài đặt theo Office 365 ProPlus, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Skype. Nếu không muốn cài OneDrive kèm những ứng dụng này, hãy dùng ExcludeApp:


Cài đặt Office cùng ngôn ngữ hệ điều hành client

Khi sử dụng ODT, bạn có thể tự động cài đặt ngôn ngữ Office phù hợp ngôn ngữ hiển thị trong hệ điều hành client. Để làm điều này, sử dụng Language ID=”MatchOS” trong file cấu hình.

Ví dụ, file cấu hình cài đặt phiên bản Office 365 ProPlus 32-bit cùng ngôn ngữ hệ điều hành client – Tiếng Anh cho client với ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh, Tiếng Nhật cho client Tiếng Nhật…Thêm ngôn ngữ vào bản cài Office 365 ProPlus hiện có

Sau khi cài đặt Office, bạn có thể sử dụng ODT để cài gói ngôn ngữ bổ sung cho Office. Để làm điều này, hãy làm theo các bước cài đặt Office bằng ODT, nhưng hãy sử dụng file cấu hình mới có dùng “LanguagePack” làm ID sản phẩm và cho biết ngôn ngữ cần thêm.

Mặc định, ODT sẽ cài ngôn ngữ từ nơi cập nhật Office. Nếu muốn cài ngôn ngữ từ vị trí nguồn khác, hãy chọn đường dẫn nguồn trong file cấu hình.

Bước 1: Download file cài Office trong ngôn ngữ muốn thêm

Nếu Office trong tổ chức cập nhật từ nguồn cục bộ, bạn phải download file cài Office cho ngôn ngữ bạn muốn thêm.

Bước 2: Tạo file cấu hình để thêm vào gói ngôn ngữ

Khi tạo file cấu hình, tốt nhất hãy bắt đầu bằng file mẫu trước và cập nhật nó cùng tùy chọn phù hợp với môi trường. Bạn có thể bắt đầu bằng việc sao chép, dán ví dụ bên dưới vào file text, lưu nó dưới tên lựa chọn, rồi đảm bảo rằng OfficeClientEdition và ID ngôn ngữ chứa những thứ bạn muốn.

Ở ví dụ này, file cấu hình cài đặt gói ngôn ngữ Tiếng Pháp và Nhật:
Bước 3: Chạy file ODT (.exe) ở chế độ cấu hình

Từ một command prompt, chạy file cài ODT ở chế độ cấu hình tham chiếu tới file cấu hình vừa lưu. Ở ví dụ sau, file cấu hình tên installlanguage.xml: setup.exe /configure installlanguage.xml.

Bạn phải chạy file .exe từ máy tính client muốn cài đặt Office và bạn phải có quyền quản trị trên máy tính đó.

Áp dụng các thiết lập ứng dụng cho Office 365 ProPlus

Như một phần hoạt động triển khai, bạn có thể xác định các cài đặt ứng dụng cho Office 365 ProPlus, bao gồm thông báo VBA Macro, vị trí và định dạng file mặc định. Để làm điều này, bạn triển khai Office sử dụng các bước tiêu chuẩn trong cài đặt Office 365 ProPlus, nhưng bao gồm cả các thiết lập ứng dụng trong file cấu hình.

Để tạo file cấu hình, tốt nhất bạn nên dùng Office Customization Tool for Click-to-Run (Preview), một ứng dụng web có UI hoàn thiện. Lưu ý rằng công cụ này vẫn đang ở giai đoạn “xem trước” nên sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai:

 1. Mở Office Customization Tool for Click-to-Run (preview) trên trình duyệt web, rồi làm theo các bước tạo file cấu hình, bao gồm xác định cài đặt ứng dụng bên cạnh thiết lập triển khai chuẩn.
 2. Xuất file.
 3. Làm theo các bước trong cài đặt Office 365 ProPlus để triển khai Office bằng file cấu hình mới đã tạo.

Ở ví dụ này, file cấu hình cài đặt Office 365 ProPlus Tiếng Anh 32-bit và hiển thị Trust Bar cho toàn bộ macro VBA trong Excel.
Name=”vbawarnings”
Value=”3″
Type=”REG_DWORD”
App=”excel16″
Id=”L_VBAWarningsPolicy” />

File này được tạo bằng Office Customization Tool for Click-to-Run (preview). Để biết nhiều thông tin chi tiết hơn về thiết lập ứng dụng, hãy khám phá các tùy chọn nằm trong công cụ đó.

Áp dụng cài đặt ứng dụng lên Office 365 ProPlus hiện có

Bạn có thể áp dụng các thiết lập ứng dụng mới cho máy tính khách đã cài Office 365 ProPlus mà không cần phải thay đổi bất kỳ thiết lập triển khai nào. Để làm điều này, hãy tạo file cấu hình chứa cài đặt ứng dụng và chạy ODT trong chế độ tùy chỉnh. Ngoài cài đặt ứng dụng, chế độ này từ chối tất cả cài đặt file cấu hình khác.

 1. Sử dụng các bước trong áp dụng thiết lập ứng dụng lên Office 365 ProPlus để tạo file cấu hình.
 2. Từ command prompt, chạy file ODT (.exe) ở chế độ tùy chỉnh tham chiếu tới file cấu hình vừa tạo. Ở ví dụ sau, file cấu hình tên installappsettings.xml:

setup.exe /customize installappsettings.xml

Bạn phải chạy file exe đó từ máy tính khách muốn cài Office. Tất nhiên, bạn cần có quyền quản trị cục bộ trên máy tính đó.

Tạo gói App-V cho Office 365 ProPlus

Ngoài việc tải và triển khai Office 365 ProPlus, bạn có thể sử dụng Office Deployment Tool tạo gói App-V. Làm điều này như sau: cập nhật file cấu hình, rồi chạy ODT ở chế độ Packager. Bạn phải tạo các gói App-V trên máy tính có bản cài hệ điều hành sạch.

Bước 1: Tạo file cấu hình

Khuyến khích bắt đầu bằng file mẫu (example) và update nó với những tùy chọn phù hợp môi trường làm việc. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sao chép và dán ví dụ bên dưới vào file text, đặt tên và lưu nó lại, rồi chỉnh sửa các thành phần, thuộc tính XML để xác định tùy chọn bạn muốn

Ở ví dụ này, file cấu hình tạo một gói App-V từ phiên bản Tiếng Anh Office 365 ProPlus 32-bit không có Publisher:
Vị trí file cài Office là \servershare. Đối với file cấu hình, hãy thay thế các giá trị mẫu bằng tùy chọn phù hợp môi trường.

Bước 2: Chạy file ODT (.exe) ở chế độ Packager

Từ một command prompt, chạy file ODT (.exe) trong chế độ packager tham chiếu tới file cấu hình vừa lưu và tới vị trí muốn lưu gói App-V. Ở ví dụ sau, file cấu hình tên packageconfig.xml và gói App-V sẽ lưu tại \servershareappv:

setup.exe /packager packageconfig.xml \servershareappv

Bước 3: Xác minh gói đã được tạo

Sau khi chạy lệnh, vị trí gói nên chứa thư mục App-V PackagesWorkingDir. Bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách xem lại file log trong danh mục %temp%.

Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post