Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Adobe Reader - Phòng GD&DT Sa Thầy

Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Adobe Reader

pgdsathay
pgdsathay 03/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Adobe Reader.

Adobe Reader là một trong những công cụ đọc file PDF tốt nhất hiện nay, được đông đảo người dùng yêu thích. Hỗ trợ người dùng mở, xem, chỉnh sửa, in ấn và chia sẻ tài liệu PDF một cách dễ dàng.

Bạn thường xuyên sử dụng Adobe Reader. Vậy bạn có biết công cụ này cũng hỗ trợ khá nhiều phím tắt hữu ích không? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack để xem mình đã từng sử dụng bao nhiêu trong số những phím tắt này rồi nhé!

Bạn đang xem: Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Adobe Reader

Phím tắt trong Adobe Reader
Adobe Reader

Tổng hợp phím tắt cơ bản trên Adobe Reader

Phím tắt đọc, xử lý cơ bản:

 • Ctrl + C: Sao chép.
 • Ctrl + X: Cắt.
 • Ctrl + V: Dán.
 • Ctrl + A: Chọn tất cả.
 • Ctrl + Shift +A: Bỏ chọn tất cả.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm.
 • Shift + Ctrl + F: Tìm kiếm nâng cao.
 • Ctrl + O: Mở một tập tin Ebook dạng *.PDF.
 • Ctrl + W: Đóng Ebook đang đọc.
 • Ctrl + Shift + S: Lưu Ebook với tên khác.
 • Ctrl +D: Tóm tắt thuộc tính của Ebook.
 • Ctrl + Alt + F: Liệt kê các kiểu font chữ được sử dụng trong tài liệu gốc trước khi chuyển thành PDF.
 • Ctrl + Alt +S: Thiết lập chế độ bảo mật cho tài liệu.
 • Ctrl + Shift + P: Định dạng trang in.
 • Ctrl + P: In Ebook.
 • Ctrl + Q: Thoát khỏi Acrobat Reader.
 • Ctrl + Z: Lặp lại thao tác vừa thực hiện.
 • Ctrl + Shift + Z: Khôi phục thao tác vừa lặp.
 • Ctrl + G: Tìm lại nội dung đã tìm trước đó.
 • Ctrl + K: Thiết lập các tùy chọn của phần mềm.
 • Ctrl + I: Xem thuộc tính.

Các phím tắt khác:

 • F1: Trợ giúp.
 • F7: Kiểm tra chính tả trong phần bình luận và văn bản.
 • Shift + Ctrl + Y: Kích hoạt chế độ đọc văn bản.
 • Shift + Ctrl + V: Chỉ đọc trong trang được chọn.
 • Shift + Ctrl + B: Đọc toàn bộ văn bản.
 • Shift + Ctrl + C: Tạm ngừng đọc.
 • Shift + Ctrl + E: Dừng đọc hoàn toàn.

Bảng phím tắt sử dụng Adobe Reader trên Windows và Mac

Lệnh Phím tắt trên Windows Phím tắt trên Mac OS
Phím tắt điều hướng chung
Hiện/Ẩn thanh menu F9 Shift+Command+M
Di chuyển tiêu điểm (focus) vào các menu (Windows, UNIX); mở rộng mục ở menu đầu tiên (UNIX) F10 Control+F2
Di chuyển tiêu điểm vào thanh công cụ trong trình duyệt và ứng dụng Shift+F8 Shift+F8
Chuyển sang tài liệu mở tiếp theo (khi tiêu điểm nằm trên bảng tài liệu) Ctrl+F6 Command+F6
Di chuyển sang tài liệu mở trước đó (khi tiêu điểm nằm trên bảng điều khiển tài liệu) Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6
Đóng tài liệu hiện tại Ctrl+F4 Command+F4
Đóng toàn bộ cửa sổ đang mở Ctrl+Shift+W Command+Shift+W
Chuyển tiêu điểm sang trang tab hoặc bảng màu tiếp theo F6 F6
Chuyển tiêu điểm sang cửa sổ trước đó Shift+F6 Shift+F6
Chuyển tiêu điểm sang bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu tiếp theo trong cửa sổ tài liệu Tab Tab
Chuyển tiêu điểm sang cửa sổ tài liệu F5 F5
Chuyển tiêu điểm sang bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu trước đó trong cửa sổ Shift+Tab Shift+Tab
Kích hoạt công cụ, mục đã chọn (phim, bookmark, lệnh…) Spacebar hoặc Enter Spacebar hoặc Enter
Mở menu ngữ cảnh Shift+F10 Control+click
Đóng menu ngữ cảnh F10 Esc
Quay lại công cụ Hand hoặc Select Esc Esc
Chuyển tiêu điểm sang tab tiếp theo trong hộp thoại Ctrl+Tab Chưa hỗ trợ
Chuyển sang kết quả tìm kiếm tiếp theo và highlight/đánh dấu nó trong tài liệu F3 F3 hoặc Command+G
Chọn text (bằng công cụ Select đã chọn) Shift+Các phím mũi tên Shift+Các phím mũi tên
Chọn từ tiếp theo hoặc bỏ chọn từ trước đó (bằng công cụ Select đã chọn) Ctrl+Mũi tên phải hoặc trái Command+Mũi tên phải hoặc trái
Phím tắt điều hướng bảng How To
Mở hoặc đóng bảng How To Shift+F4 Shift+F4
Mở hoặc chuyển tiêu điểm sang bảng How To Shift+F1 Shift+F1
Đi tới trang chủ How To từ một chủ đề Home (chỉ Windows) Không hỗ trợ
Di chuyển tiêu điểm giữa các nhân tố và tiêu đề của bảng How To Ctrl+Tab hoặc Ctrl+Shift+Tab Không hỗ trợ
Di chuyển tiêu điểm xuống dưới các nhân tố của bảng How To Tab Tab
Chuyển tiêu điểm lên trên các nhân tố trong bảng How To Shift+Tab Shift+Tab
Chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử xem bảng How To Mũi tên phải Mũi tên phải
Quay lại trang trước đó trong lịch sử bảng How To Mũi tên trái Mũi tên trái
Phím tác vụ trong bảng điều hướng
Hiện/Ẩn bảng điều hướng F4 F4
Mở và di chuyển tiêu điểm sang bảng điều hướng Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5
Di chuyển tiêu điểm giữa tài liệu, thanh thông báo và bảng điều hướng F6 F6
Chuyển tiêu điểm sang nhân tố tiếp theo trong bảng điều hướng đang hoạt động: Thùng rác, menu Options, hộp thoại đóng chương trình, nội dung trong bảng hoặc nút bảng điều khiển Tab Tab
Chuyển sang bảng điều khiển trước đó hay tiếp theo và kích hoạt nó (khi tiêu điểm nằm trên nút bảng điều khiển) Mũi tên lên hoặc xuống Mũi tên lên hoặc xuống
Chuyển sang bảng điều hướng tiếp theo và kích hoạt nó (khi tiêu điểm nằm ở vị trí bất kỳ trong khung điều hướng Ctrl+Tab Không hỗ trợ
Mở rộng bookmark hiện tại (tập trung vào bảng Bookmarks) Mũi tên phải hoặc Shift++ Mũi tên phải hoặc Shift++
Đóng bookmark hiện tại (tập trung vào bảng Bookmarks) Mũi tên trái hoặc dấu trừ Mũi tên trái hoặc dấu trừ
Mở rộng toàn bộ bookmark Shift+* Shift+*
Đóng bookmark đã chọn Dấu gạch chéo (/) Dấu gạch chéo (/)
Chuyển tiêu điểm sang mục tiếp theo trong bảng điều hướng Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Chuyển tiêu điểm sang mục trước đó trong bảng điều hướng Mũi tên lên Mũi tên lên
Phím tắt để chỉnh sửa
Chọn toàn bộ nội dung Ctrl+A Command+A
Bỏ chọn toàn bộ nội dung Ctrl+Shift+A Command+Shift+A
Khớp nội dung với trang Ctrl+0 Command+0
Phím tắt điều hướng tài liệu PDF
Mở màn hình trước đó Page Up Page Up
Mở màn hình tiếp theo Page Down Page Down
Mở trang đầu tiên Home hoặc Shift+Ctrl+Page Up hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên lên Home or Shift+Command+Mũi tên lên
Mở trang cuối cùng End hoặc Shift+Ctrl+Page Down hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên xuống End hoặc Shift+Command+Mũi tên xuống
Mở trang trước đó Mũi tên trái hoặc Ctrl+Page Up Mũi tên trái hoặc Command+Page Up
Mở trang tiếp theo Mũi tên phải hoặc Ctrl+Page Down Mũi tên phải hoặc Command+Page Down
Mở cửa sổ xem trước đó Alt+Mũi tên trái Command+Mũi tên trái
Mở cửa sổ xem tiếp theo Alt+Mũi tên phải Command+Mũi tên phải
Mở tài liệu trước đó (với nhiều tab được mở trong một cửa sổ) Alt+Shift+Mũi tên trái (chỉ Windows) Không hỗ trợ
Mở tài liệu tiếp theo (với nhiều tab được mở trong một cửa sổ) Alt+Shift+Mũi tên phải (chỉ Windows) Không hỗ trợ
Mở tài liệu trước đó Ctrl+F6 (UNIX) Không hỗ trợ
Mở tài liệu tiếp theo Shift+Ctrl+F6 (UNIX) Không hỗ trợ
Cuộn lên Mũi tên lên Mũi tên lên
Cuộn xuống Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Cuộn (khi công cụ Hand được chọn) Spacebar Spacebar
Phóng to Ctrl+= Command+=
Thu nhỏ Ctrl+- Command+-
Phím điều hướng cửa sổ Help
Mở cửa sổ Help F1 F1 hoặc Command+?
Đóng cửa sổ Help Ctrl+W (chỉ Windows) hoặc Alt+F4 Command+Q
Chuyển tiêu điểm giữa khung điều hướng và chủ đề Ctrl+Tab Không hỗ trợ
Chuyển tiêu điểm sang liên kết tiếp theo trong một cửa sổ Tab Không hỗ trợ
Chuyển tiêu điểm sang liên kết trước đó trong một cửa sổ Shift+Tab Không hỗ trợ
Phím tắt xử lý các bình luận
Công cụ Sticky Note S S
Công cụ Text Edits E E
Công cụ Stamp K K
Công cụ đánh dấu hiện tại U U
Chuyển đổi tuần tự giữa các công cụ đánh dấu nổi bật: Highlighter,
Cross-Out Text, Underline Text
Shift+U Shift+U
Công cụ mũi tên D D
Công cụ Text Box X X
Đính kèm file làm bình luận J J
Chuyển đổi tuần tự các công cụ đính kèm: Attach File, Attach
Sound, Paste Clipboard Image
Shift+J Shift+J
Chuyển tiêu điểm sang bình luận Tab Tab
Chuyển tiêu điểm sang bình luận tiếp theo Shift+Tab Shift+Tab
Mở cửa sổ pop-up cho bình luận đang hướng đến Enter Return
Gửi và nhận bình luận trong phần đánh giá dựa trên trình duyệt O O
Quay lại online I I
Phím tắt chọn công cụ
Công cụ Hand H H
Tạm thời chọn công cụ Hand Spacebar Spacebar
Công cụ Select V V
Công cụ Snapshot G G
Công cụ Current Zoom Z Z
Tạm thời chọn công cụ Dynamic Zoom (khi chọn Marquee Zoom) Shift Shift
Thu nhỏ tạm thời (khi chọn Marquee Zoom) Ctrl Option
Công cụ Select Object R R
Công cụ Object Data O O
Công cụ Article A A
Công cụ Crop C C
Công cụ Link L L
Thanh công cụ Reset Alt+F8 (Windows)Ctrl+Shift+F8 (UNIX) Alt+F8

Hy vọng những phím tắt trên sẽ giúp bạn bạn thao tác nhanh hơn, tiết kiệm thời gian trong quá trình sử dụng Adobe Reader!

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post