Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua? - Ngữ Văn 6 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua? – Ngữ Văn 6

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?.

Văn bản “World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?” sẽ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 6.

Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Phòng GD&DT Sa Thầy muốn cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Tóm tắt văn bản “World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?”. Hy vọng tài liệu trên sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình chuẩn bị bài. Mời tham khảo nội dung chi tiết bên dưới.

Bạn đang xem: Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua? – Ngữ Văn 6

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 1

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Mục đích ban đầu của nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li chỉ là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn, nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet như bảo mật dữ liệu. Chính người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người phải cảnh giác hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 2

Để xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, ngày 12 tháng 3 năm 1989 Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Đến năm 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Tuy nhiên, người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 3

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Tim Bơ-nơ-Li đã sáng lập ra mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Mục đích ban đầu chỉ là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn. Nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet như bảo mật dữ liệu. Bản thân người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người phải cảnh giác hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 4

Nhằm xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Đến năm 1991, các trang web đã dần hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Từ mục đích sử dụng đơn giản người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu. Nhà sáng lập khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 5

Vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Với mục đích ban đầu của nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô trên toàn thế giới. Hiện nay, người dùng đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet, một trong số đó là vấn đề bảo mật dữ liệu. Ngay chính người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người cần phải bảo mật thông tin cá nhân của mình.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 6

Với mục đích xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Cho đến năm 1991, các trang web đã đi vào hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển này kéo theo vấn đề về bảo mật thông tin cá nhân. Chính nhà sáng lập cũng đã khuyến cáo người dùng cần chú ý đến việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 7

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web. Và đến năm 1991, các trang web dần mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Từ mục đích ban đầu là giúp đỡ các đồng có thể dễ dàng kết nối với nhau. Giờ đây, người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu. Nhà sáng lập đã khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và cho ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 8

Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web vào ngày 12 tháng 3 năm 1989 với mục đích ban đầu là giúp đỡ các đồng nghiệp có thể kết nối dễ dàng hơn. Nhưng sau đó, ông nhận ra ý tưởng này có thể được thực hiện trên phạm vi toàn cầu. Từ đó, người dùng sẽ phải đối mặt với vấn đề bảo mật dữ liệu. Nhà sáng lập khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức, cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Văn bản “World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?” sẽ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 6.

Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Phòng GD&DT Sa Thầy muốn cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Tóm tắt văn bản “World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?”. Hy vọng tài liệu trên sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình chuẩn bị bài. Mời tham khảo nội dung chi tiết bên dưới.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 1

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Mục đích ban đầu của nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li chỉ là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn, nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet như bảo mật dữ liệu. Chính người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người phải cảnh giác hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 2

Để xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, ngày 12 tháng 3 năm 1989 Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Đến năm 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Tuy nhiên, người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 3

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Tim Bơ-nơ-Li đã sáng lập ra mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Mục đích ban đầu chỉ là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn. Nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet như bảo mật dữ liệu. Bản thân người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người phải cảnh giác hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 4

Nhằm xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Đến năm 1991, các trang web đã dần hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Từ mục đích sử dụng đơn giản người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu. Nhà sáng lập khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 5

Vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Với mục đích ban đầu của nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô trên toàn thế giới. Hiện nay, người dùng đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet, một trong số đó là vấn đề bảo mật dữ liệu. Ngay chính người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người cần phải bảo mật thông tin cá nhân của mình.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 6

Với mục đích xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Cho đến năm 1991, các trang web đã đi vào hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển này kéo theo vấn đề về bảo mật thông tin cá nhân. Chính nhà sáng lập cũng đã khuyến cáo người dùng cần chú ý đến việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 7

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web. Và đến năm 1991, các trang web dần mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Từ mục đích ban đầu là giúp đỡ các đồng có thể dễ dàng kết nối với nhau. Giờ đây, người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu. Nhà sáng lập đã khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và cho ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 8

Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web vào ngày 12 tháng 3 năm 1989 với mục đích ban đầu là giúp đỡ các đồng nghiệp có thể kết nối dễ dàng hơn. Nhưng sau đó, ông nhận ra ý tưởng này có thể được thực hiện trên phạm vi toàn cầu. Từ đó, người dùng sẽ phải đối mặt với vấn đề bảo mật dữ liệu. Nhà sáng lập khuyến cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức, cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.

Rate this post