Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em (3 mẫu) - Ngữ Văn 9 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em (3 mẫu) – Ngữ Văn 9

pgdsathay
pgdsathay 24/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em (3 mẫu).

Văn mẫu lớp 9: Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em gồm 3 mẫu, giúp cho các em tham khảo, nắm được nội dung chính của bài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em thuộc chương trình Ngữ văn lớp 9.

Quyền trẻ em

Bạn đang xem: Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em (3 mẫu) – Ngữ Văn 9

Vậy mời các em cùng theo dõi 3 mẫu tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em trong bài viết dưới đây của Phòng GD&DT Sa Thầy để có thêm nhiều ý tưởng mới hoàn thiện bài viết của mình:

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em ngắn gọn

Bài viết này được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em. Bài viết khẳng định việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu, mọi quốc gia đều phải thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em chi tiết

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em, kêu gọi khẩn thiết cả nhân loại hãy quan tâm và hành động đê bảo đảm tất cả những quyền lợi này cho trẻ em. Nó nêu lên những thách thức trong việc bảo đảm các quyền lợi của trẻ em. Đó là thực trạng cuộc sống đói nghèo, cực khổ trên nhiều mặt của trẻ em, tình trạng trẻ em bị rơi vào những hiểm họa khôn lường, tình trạng trẻ em không được chăm sóc, bảo vệ… Nó còn chỉ ra những cơ hội, những điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cho các quyền của trẻ em được thực hiện tốt. Đó là sự liên kết, nhất trí của cộng đồng quốc tế trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em; là sự hợp tác và đoàn kết quốc tế trong nhiều lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo các quyền và phúc lợi cho trẻ em. Tuyên bố còn nêu lên một cách cụ thể, toàn diện nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia trong việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Đó là tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em, trẻ em tàn tật hoặc có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn phải được quan tâm đặc biệt; trẻ em phải được học hết bậc giáo dục cơ sở; đảm bảo quyền bình đẳng giữa trẻ nam và trẻ nữ; khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội…

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em

Bài viết này được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Osooc ngày 30/9/1990. Bài viết đặt ra vấn đề: Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu.

Bài viết gồm ba phần:

1. Sự thách thức: Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của trẻ em trên thế giới.

2. Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

3. Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, sự phát triển của trẻ em.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em (3 mẫu)

Văn mẫu lớp 9: Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em gồm 3 mẫu, giúp cho các em tham khảo, nắm được nội dung chính của bài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em thuộc chương trình Ngữ văn lớp 9.

Quyền trẻ em

Vậy mời các em cùng theo dõi 3 mẫu tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em trong bài viết dưới đây của Phòng GD&DT Sa Thầy để có thêm nhiều ý tưởng mới hoàn thiện bài viết của mình:

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em ngắn gọn

Bài viết này được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em. Bài viết khẳng định việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu, mọi quốc gia đều phải thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em chi tiết

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em, kêu gọi khẩn thiết cả nhân loại hãy quan tâm và hành động đê bảo đảm tất cả những quyền lợi này cho trẻ em. Nó nêu lên những thách thức trong việc bảo đảm các quyền lợi của trẻ em. Đó là thực trạng cuộc sống đói nghèo, cực khổ trên nhiều mặt của trẻ em, tình trạng trẻ em bị rơi vào những hiểm họa khôn lường, tình trạng trẻ em không được chăm sóc, bảo vệ… Nó còn chỉ ra những cơ hội, những điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cho các quyền của trẻ em được thực hiện tốt. Đó là sự liên kết, nhất trí của cộng đồng quốc tế trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em; là sự hợp tác và đoàn kết quốc tế trong nhiều lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo các quyền và phúc lợi cho trẻ em. Tuyên bố còn nêu lên một cách cụ thể, toàn diện nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia trong việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Đó là tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em, trẻ em tàn tật hoặc có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn phải được quan tâm đặc biệt; trẻ em phải được học hết bậc giáo dục cơ sở; đảm bảo quyền bình đẳng giữa trẻ nam và trẻ nữ; khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội…

Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn của trẻ em

Bài viết này được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Osooc ngày 30/9/1990. Bài viết đặt ra vấn đề: Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu.

Bài viết gồm ba phần:

1. Sự thách thức: Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của trẻ em trên thế giới.

2. Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

3. Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, sự phát triển của trẻ em.

Rate this post