Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng (5 mẫu) - Ngữ Văn 7 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng (5 mẫu) – Ngữ Văn 7

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng (5 mẫu).

Trích đoạn Nỗi oan hại chồng (trích trong Quan Âm Thị Kính) sẽ được hướng dẫn tìm hiểu trong chương trình môn Ngữ văn lớp 7.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng
Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng, mời tham khảo bên dưới.

Bạn đang xem: Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng (5 mẫu) – Ngữ Văn 7

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 1

Thiện Sĩ ngồi đọc sách, rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính ngồi khâu thì thấy dưới cằm chồng chiếc râu mọc ngược, bèn dùng dao xén đi. Thiện Sĩ giật mình choàng tỉnh, nghĩ rằng Thị Kính có ý đồ giết mình bèn hô hào lên. Cả gia đình nhà chồng vu cho Thị Kính tội giết chồng, gọi Mãng ông – cha đẻ nàng sang để nhận con mặc cho Thị Kính ra sức giải thích. Thị Kính trên đường trở về nhà cùng cha thì quyết định từ biệt cha mẹ, giả dạng nam nhi bước đi tu hành.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 2

Thiện Sĩ, con Sùng ông Sùng bà kết duyên cùng Thị Kính, con gái Mãng ông – một người nông dân nghèo. Một hôm, Thị Kính ngồi khâu áo còn Thiện Sĩ thì ngồi đọc sách rồi thiu thiu ngủ bên cạnh. Thấy chồng có sợi râu mọc ngược, Thị Kính cầm dao khâu toan xén đi. Thiện Sĩ giật mình tỉnh giấc, hô hoán lên. Cha mẹ chồng đổ cho nàng là có ý giết hại chồng rồi đuổi về nhà bố mẹ đẻ.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 3

Thị Kính là con gái của Mãng ông kết duyên cùng Thiện Sĩ. Một hôm, vợ ngồi khâu vá, chồng ngồi bên cạnh đọc sách. Thiện Sĩ thiu thiu ngủ, Thị Kính thấy chồng có sợi râu mọc ngược, cho là điều không lành, cầm dao toan xén đi. Bất ngờ Thiện Sĩ choàng tỉnh thấy thế gạt tay vợ, đứng dậy hét toáng lên thất thần. Cha mẹ chồng chạy vào, nghe con trai kể, tưởng là con dâu định giết chồng, bèn mắng chửi và đuổi về nhà cha mẹ đẻ.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 4

Thị Kính là con gái của Mãng ông – một người nông dân nghèo. Nàng kết duyên cùng Thiện Sĩ là con trai của Sùng ông, Sùng bà. Một hôm nọ, Thị Kính đang ngồi khâu. Chồng nàng đọc sách rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính thấy chồng có sợi râu mọc ngược liền cầm dao toan cắt đi. Đúng lúc đó, Thiện Sĩ tỉnh dậy, hô hoán lên. Bố mẹ chồng liền đổ cho Thị Kính là định giết chồng. Nàng hết lời giải thích nhưng không ai nghe. Sùng ông Sùng bà đuổi nàng về nhà mẹ đẻ.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 5

Thị Kính là con gái của Mãng ông. Đến tuổi lấy chồng, Thị Kính được gả cho Thiện Sĩ – con của Sùng ông, Sùng bà. Một hôm, Thị Kính ngồi khâu vá. Thiện Sĩ ngồi đọc sách bên cạnh vì mệt quá mà thiu thiu ngủ. Thị Kính thấy chồng có sợi râu mọc ngược, cho là không tốt, sẵn con dao trong tay, định xén đi. Ngờ đâu Thiện Sĩ tỉnh dậy, hiểu lầm vợ và la toáng lên. Sùng ông, Sùng bà liền vu oan cho Thị Kính có ý giết chồng. Mặc cho Thị Kính đã hết lời van xin, cha mẹ chồng vẫn đuổi Thị Kính về nhà bố mẹ đẻ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng (5 mẫu)

Trích đoạn Nỗi oan hại chồng (trích trong Quan Âm Thị Kính) sẽ được hướng dẫn tìm hiểu trong chương trình môn Ngữ văn lớp 7.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng
Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 7: Tóm tắt ngắn gọn trích đoạn Nỗi oan hại chồng, mời tham khảo bên dưới.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 1

Thiện Sĩ ngồi đọc sách, rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính ngồi khâu thì thấy dưới cằm chồng chiếc râu mọc ngược, bèn dùng dao xén đi. Thiện Sĩ giật mình choàng tỉnh, nghĩ rằng Thị Kính có ý đồ giết mình bèn hô hào lên. Cả gia đình nhà chồng vu cho Thị Kính tội giết chồng, gọi Mãng ông – cha đẻ nàng sang để nhận con mặc cho Thị Kính ra sức giải thích. Thị Kính trên đường trở về nhà cùng cha thì quyết định từ biệt cha mẹ, giả dạng nam nhi bước đi tu hành.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 2

Thiện Sĩ, con Sùng ông Sùng bà kết duyên cùng Thị Kính, con gái Mãng ông – một người nông dân nghèo. Một hôm, Thị Kính ngồi khâu áo còn Thiện Sĩ thì ngồi đọc sách rồi thiu thiu ngủ bên cạnh. Thấy chồng có sợi râu mọc ngược, Thị Kính cầm dao khâu toan xén đi. Thiện Sĩ giật mình tỉnh giấc, hô hoán lên. Cha mẹ chồng đổ cho nàng là có ý giết hại chồng rồi đuổi về nhà bố mẹ đẻ.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 3

Thị Kính là con gái của Mãng ông kết duyên cùng Thiện Sĩ. Một hôm, vợ ngồi khâu vá, chồng ngồi bên cạnh đọc sách. Thiện Sĩ thiu thiu ngủ, Thị Kính thấy chồng có sợi râu mọc ngược, cho là điều không lành, cầm dao toan xén đi. Bất ngờ Thiện Sĩ choàng tỉnh thấy thế gạt tay vợ, đứng dậy hét toáng lên thất thần. Cha mẹ chồng chạy vào, nghe con trai kể, tưởng là con dâu định giết chồng, bèn mắng chửi và đuổi về nhà cha mẹ đẻ.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 4

Thị Kính là con gái của Mãng ông – một người nông dân nghèo. Nàng kết duyên cùng Thiện Sĩ là con trai của Sùng ông, Sùng bà. Một hôm nọ, Thị Kính đang ngồi khâu. Chồng nàng đọc sách rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính thấy chồng có sợi râu mọc ngược liền cầm dao toan cắt đi. Đúng lúc đó, Thiện Sĩ tỉnh dậy, hô hoán lên. Bố mẹ chồng liền đổ cho Thị Kính là định giết chồng. Nàng hết lời giải thích nhưng không ai nghe. Sùng ông Sùng bà đuổi nàng về nhà mẹ đẻ.

Tóm tắt đoạn trích Nỗi oan hại chồng – Mẫu 5

Thị Kính là con gái của Mãng ông. Đến tuổi lấy chồng, Thị Kính được gả cho Thiện Sĩ – con của Sùng ông, Sùng bà. Một hôm, Thị Kính ngồi khâu vá. Thiện Sĩ ngồi đọc sách bên cạnh vì mệt quá mà thiu thiu ngủ. Thị Kính thấy chồng có sợi râu mọc ngược, cho là không tốt, sẵn con dao trong tay, định xén đi. Ngờ đâu Thiện Sĩ tỉnh dậy, hiểu lầm vợ và la toáng lên. Sùng ông, Sùng bà liền vu oan cho Thị Kính có ý giết chồng. Mặc cho Thị Kính đã hết lời van xin, cha mẹ chồng vẫn đuổi Thị Kính về nhà bố mẹ đẻ.

Rate this post