Thông tư 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư 80/2017/TT-BTC

Hướng dẫn mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất

Ngày 2/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Bạn đang xem: Thông tư 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất

Theo đó, hướng dẫn chi tiết cách xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:

– Xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp mà không có nguồn gốc từ NSNN để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản khi nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

– Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho NSDĐ khi NSDĐ tự nguyện trả lại đất.

– Xác định tiền thuê đất đã trả trước còn lại để hoàn trả cho NSDĐ khi NSDĐ được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm.

Thông tư 80/2017/TT-BTC – Hướng dẫn xác định giá trị được hoàn trả khi đất bị thu hồi

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post