Thông tư 67/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 67/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Thông tư 67/2020/TT-BTC

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Bạn đang xem: Thông tư 67/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post