Thông tư 43/2018/TT-NHNN Ngân hàng thương mại được đổi thành Tổ chức tín dụng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 43/2018/TT-NHNN Ngân hàng thương mại được đổi thành Tổ chức tín dụng

pgdsathay
pgdsathay 03/11/2022

Thông tư 43/2018/TT-NHNN

Ngân hàng thương mại được đổi thành Tổ chức tín dụng

Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 43/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2019. Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 43/2018/TT-NHNN Ngân hàng thương mại được đổi thành Tổ chức tín dụng

Nội dung Thông tư 43/2018/TT-NHNN

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post