Thông tư 32/2016/TT-BYT Quy định việc chi trả trong việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 32/2016/TT-BYT Quy định việc chi trả trong việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư 32/2016/TT-BYT

Quy định việc chi trả trong việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thông tư 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc trách nhiệm của bên nhờ mang thai hộ cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phát sinh trong các giai đoạn.

Bạn đang xem: Thông tư 32/2016/TT-BYT Quy định việc chi trả trong việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nội dung Thông tư 32/2016/TT-BYT

1. Các chi phí thực tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Thông tư số 32/2016, các chi phí thực tế bắt buộc bên nhờ mang thai hộ phải chi trả gồm:

  • Chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Xác định theo giá trên vé, hóa đơn hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.
  • Các chi phí liên quan đến y tế, theo Thông tư 32/TT-BYT, gồm: Chi phí dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh, kỹ thuật y tế hỗ trợ sức khỏe sinh sản căn cứ vào hóa đơn, chứng từ theo mức giá pháp luật quy định; Chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư căn cứ vào hóa đơn, chứng từ; Các dịch vụ chưa có quy định giá thì thanh toán theo hóa đơn, chứng từ căn cứ chi phí thực tế thực hiện dịch vụ.
  • Chi phí dinh dưỡng, chi phí chăm sóc vệ sinh cá nhân trước, trong và sau sinh theo thỏa thuận giữa các bên: xác định theo hóa đơn hoặc giấy biên nhận.

2. Nghĩa vụ chi trả chi phí

  • Thông tư 32/2016 quy định nếu người mang thai hộ không có bảo hiểm y tế thì bên nhờ mang thai hộ chi trả đầy đủ các chi phí thực tế bắt buộc.
  • Trường hợp người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ bảo hiểm y tế thì được cơ quan bảo hiểm thanh toán các chi phí thực tế bắt buộc trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế. Bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo chi trả các chi phí bắt buộc sau khi trừ phần chi trả của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

Thông tư 32/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 01/11/2016.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post