Thông tư 299/2017/TT-BQP Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ trong Quân đội nhân dân - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 299/2017/TT-BQP Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ trong Quân đội nhân dân

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Thông tư 299/2017/TT-BQP

Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ trong Quân đội nhân dân

Ngày 09/12/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 299/2017/TT-BQP về quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải nội dung thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 299/2017/TT-BQP Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ trong Quân đội nhân dân

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post