Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

pgdsathay
pgdsathay 14/11/2022

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT

Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT là văn bản pháp luật mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 18/03/2020, về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh. Hiệu lực của thông tư này sẽ được bắt đầu 01/07/2020. Sau đây là nội dung của văn bản pháp luật này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post