Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT

Quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

Ngày 29/01/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hào nhập đối với người khuyết tật. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post