Thông báo 1555/TB-BNN-VP Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông báo 1555/TB-BNN-VP Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

pgdsathay
pgdsathay 17/09/2022

Thông báo 1555/TB-BNN-VP

Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Thông báo 1555/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bạn đang xem: Thông báo 1555/TB-BNN-VP Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 1555/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NÂNG CẤP CỐNG CẦU XE THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI

Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2013 để triển khai một số hạng mục cấp bách của dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị; Tổng cục Thủy lợi, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Hưng Hải, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNT Hải Phòng; các chuyên gia: GS.TS Phan Sỹ Kỳ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; GS.TS Nguyễn Chiến – Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Viện trưởng Viện Thủy công – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường, các đơn vị quản lý công trình và đơn vị tư vấn báo cáo về hiện trạng cống, phương án xây dựng; ý kiến của các đơn vị quản lý và các chuyên gia đều thống nhất việc xây dựng mới cống Cầu Xe là yêu cầu cấp bách do cống được xây dựng trong thời kỳ đất nước khó khăn nên các kết cấu cũ đã bị hư hỏng nặng có thể làm mất ổn định cho công trình và không thể đáp ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Sau khi xem xét các ý kiến và phương án sửa chữa, xây dựng, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Để chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng như trong mùa mưa bão, cần phải xây dựng cống Cầu Xe mới thay thế cho cống cũ đã xuống cấp;

2. Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Hưng Hải tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến của công trình để có phương án xử lý kịp thời, lập phương án sửa chữa đảm bảo công trình vận hành an toàn phục vụ sản xuất trong thời gian xây dựng cống Cầu Xe mới;

3. Dự án Nâng cấp cống Cầu Xe đã được Bộ cho phép lập và phê duyệt dự án từ năm 2009, trong thời gian qua đã có nhiều công nghệ mới về thiết kế và thi công đã được áp dụng có hiệu quả. Để giảm bớt diện tích mất đất và kinh phí đền bù, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 chỉ đạo đơn vị tư vấn tạm dừng thiết kế kỹ thuật, trình Bộ xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn phản biện nghiên cứu phương án xây dựng cống theo công nghệ mới để so sánh lựa chọn phương án tối ưu về kinh tế, kỹ thuật;

4. Tổng cục Thủy lợi hướng dẫn các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
– Vụ Kế hoạch;
– Ban QL ĐT&XD Thủy lợi 2;
– Lưu: VT, TCTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post