Quyết định số 981/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 981/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

pgdsathay
pgdsathay 17/09/2022

Quyết định số 981/QĐ-TTG

Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Quyết định số 981/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bạn đang xem: Quyết định số 981/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 981/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước làm chủ sở hữu
———————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (sau đây gọi là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

b) Tên giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

c) Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM RUBBER GROUP, LIMITED;

d) Tên viết tắt:VRG.

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trụ sở chính: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Trực tiếp sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính vào các lĩnh vực:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

– Trồng, chăm sóc khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su; trồng rừng và sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm);

– Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng;

– Công nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan:

– Cơ khí: Đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm cơ khí và các thiết bị công nghiệp khác;

– Đầu tư kinh doanh kết câu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương);

– Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính;

– Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật;

– Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa và vận tải đường bộ, đường thủy;

– Sản xuất, kinh doanh: Vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp,

– Cấp nước, xử lý nước thải, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

c) Ngành nghề kinh doanh khác:

– Các dịch vụ: Đo đạc, bản đồ, thăm dò địa chất; tư vấn đầu tư, thiết kế; khoa học công nghệ, tin học, kiểm định, giám định hàng hóa; in ấn, xuất bản, đào tạo, y tế điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; thương mại, khách sạn, du lịch, xuất khẩu lao động;

– Chăn nuôi gia súc.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post