Quyết định số 2235/QĐ-TTG Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 2235/QĐ-TTG Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 2235/QĐ-TTG

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

Quyết định số 2235/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025.

Bạn đang xem: Quyết định số 2235/QĐ-TTG Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 2235/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025
——————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi nghiên cứu:

– Phạm vi nghiên cứu có diện tích khoảng 288.999 ha, bao gồm Vườn Quốc gia và vùng đệm thuộc địa phận các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa. Ranh giới nghiên cứu được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp các xã: Hóa Sơn, Minh Hóa, Tân Hóa thuộc huyện Minh Hóa, xã Cao Quảng thuộc huyện Tuyên Hóa và xã Quảng Sơn thuộc huyện Quảng Trạch;

+ Phía Nam giáp xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh và một phần ranh giới huyện Bố Trạch;

+ Phía Đông giáp các xã: Cự Nẫm, Phú Định thuộc huyện Bố Trạch;

+ Phía Tây giáp biên giới Việt Nam – Lào.

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch xây dựng khoảng 40.860 ha chủ yếu nằm trong phạm vi vùng đệm và khu vực mở rộng. Ranh giới cụ thể sẽ được xác định trong đồ án quy hoạch.

2. Tính chất:

– Là khu vực sinh thái quan trọng có những giá trị toàn cầu nổi bật được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, cần được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

– Là di tích quốc gia đặc biệt chứa đựng nhiều dấu tích lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và các di tích Chăm và Việt cổ.

– Là khu du lịch trọng điểm có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, cung cấp các dịch vụ du lịch thương mại góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Bình.

– Là khu vực sinh sống và canh tác của các nhóm dân cư nhiều sắc tộc với các nền văn hóa riêng đa dạng và đặc sắc. Đồng thời là khu đệm giảm thiểu các tác động bất lợi tới các giá trị của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

3. Quy mô dân số, khách du lịch và đất xây dựng:

– Diện tích lập quy hoạch khoảng 40.860 ha, trong đó diện tích đất xây dựng các khu chức năng đến năm 2015 là khoảng 4.500 ha, đến năm 2025 là khoảng 8.500 ha.

– Dự báo quy mô dân số:

+ Hiện trạng dân số năm 2009 là khoảng 10.931 người;

+ Dự báo đến năm 2015 là khoảng 14.000 người;

+ Dự báo đến năm 2025 là khoảng 16.700 người.

– Dự báo quy mô khách du lịch:

+ Số lượng khách du lịch hiện tại khoảng 267.233 người/năm;

+ Dự báo đến năm 2015 số lượng khách du lịch sẽ đạt khoảng 450.000 người/năm;

+ Dự báo đến năm 2025 số lượng khách du lịch sẽ đạt khoảng 800.500 người/năm;

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post