Quy định 105/QĐ-TW Quy định về quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quy định 105/QĐ-TW Quy định về quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Quy định 105/QĐ-TW

Quy định về quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày 19/12/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 105/QĐ-TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định bao gồm 28 Điều và 2 Phụ lục kèm theo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải nội dung chi tiết quy định tại đây.

Bạn đang xem: Quy định 105/QĐ-TW Quy định về quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post