Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh (10 sách) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh (10 sách)

pgdsathay
pgdsathay 06/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh (10 sách).

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2023 – 2024 giúp thầy cô tham khảo những lời nhận xét, đánh giá 10 đầu sách Tiếng Anh lớp 4: Global Success, Family and Friends, English Discovery, Guess what!, Extra and Friends, Wonderful World, i-Learn Smart Start, Macmillan Next Move, Phonics Smart, Explore Our World.

Nhờ đó, sẽ có thêm kinh nghiệm, đưa ra những góp ý, đề nghị chỉnh sửa phù hợp, góp phần cải thiện bộ sách trước khi đưa vào giảng dạy, Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí bài viết dưới đây nhé:

Bạn đang xem: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh (10 sách)

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Global Success

TRƯỜNG TH …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Global Success – Bộ sách nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1.My friends.-lesson 3

Trang 14

a-America-I’m from America

ia-Australia-She’s from Australia

Nên thêm các từ có 2 âm ‘a” và ‘ia” cũng như các câu.

Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.Và chưa gây hứng thú cho học sinh

Unit 2.Time and daily routines-Lesson 3

Trang 20

t- get – what time do you get up?

d- bed – What time do you go to bed?

Nên thêm các từ có 2 âm ‘t” và ‘d” cũng như các câu.

Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.Và chưa gây hứng thú cho học sinh

Unit 3. My Week-lesson 3

Trang 26

u-music-I listen to music on Saturdays.

u- Sunday – I do housework on Sundays.

Nên thêm các từ có 2 âm ‘u” và ‘u” cũng như các câu.

Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Family and Friends

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Family and Friends – National Edition – NXB GDVN – Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1

Trang 12

2. Listen and read

Nên giới thiệu tóm tắt hơn về các món ăn

Vì bài đọc quá dài nên học sinh sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc và hiểu ý nghĩa của bài đọc

Unit 1

Trang 13

3. Ask and answer

Nên cắt đi một vài câu hỏi

Vì quá nhiều câu hỏi dẫn đến mất quá nhiều thời gian để hiểu và trả lời câu hỏi

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – English Discovery

TRƯỜNG TH ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – English Discovery-Nhà xuất bản Đại học Sư phạm – Trần Thị Lan Anh (Chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1: Time for school-Lesson 3.

Trang 11

3. Look, ask and answer. Then write.

Ý 2 hình ảnh bút chì màu / colour và ý 4. Hình ảnh bút dạ/draw

Nên thêm từ “picture” sau từ “colour” và từ “draw”

Để câu đầy đủ nghĩa hơn và rõ nghĩa của câu hơn sau khi thành câu “ I like drawing picture”

Unit 2.It’s a happy day.-Lesson 3

Trang 23

3. Listen and say.

Minh: Do you have dinner at 7 o’clock?

Mai: Yes, I do/ No, I don’t.

Nên gạch chân hoặc đổi mầu chữ cho cụm từ “have dinner” và “7 o’clock”. Như sau: “Do you have dinner at 7 o’clock?

Giúp học sinh nhìn vào câu có thể dễ hiểu được từ cần thay thế theo ví dụ và dễ dàng thực hành theo mẫu câu hơn.

Unit 6.A camping trip- lesson 1

Trang 69

3.Listen and say.

Đoạn hội thoại giữa Minh và Jack. Jack: Minh’s got a clean T-shirt and plain short. He hasn’t got new boots.

Nên thêm từ “ gloves” câu: “He hasn’t got new boots and gloves”

Vì phần 4. Look and say.Then write. Có hình ảnh ‘găng tay’ mà từ nay học sinh chưa được học.

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Guess what!

TRƯỜNG TH………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Guess what! – NXB ĐAI HỌC SƯ PHẠM- Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Welcome back!

– Lesson 1

Trang

7

3. Describe and guess who.

Cần đưa mẫu câu gợi ý: “ I’ve got____’ vào trong bài như 1 gợi ý mẫu câu.

Và ghi chú cách viết tắt cho học sinh: ‘ I’ve got = I have got”

Để nhấn mạnh đến phần ngữ pháp mẫu câu đang học cho học sinh biết khi nhìn vào có thể hiểu ngay và như 1 phần ghi chú để học sinh ghi nhớ.

Welcome back!

– Lesson 2

Trang

8

7. Describe and guess who.

Cần đưa mẫu câu gợi ý: “He/She’s got____’ vào trong bài như 1 gợi ý mẫu câu. Và ghi chú cách viết tắt cho học sinh: “He/ she’s got = He/ she has got’

Để nhấn mạnh đến phần ngữ pháp mẫu câu đang học cho học sinh biết khi nhìn vào có thể hiểu ngay và như 1 phần ghi chú để học sinh ghi nhớ.

Unit 1.Fun sports – Lesson 8

Trang 26

25. Read, complete the table and act with a friend.

Nên nói rõ mẫu câu học sinh cần sử dụng là mẫu nào trong đề mục. Read, complete the table “ Can you___?” and act with a friend.

Vì phần trên 24.Listen and repeat. Then act. Học sinh học mẫu câu khác: ‘ Who can ___?

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Extra and Friends

TRƯỜNG TH…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Extra and friends – NXBSP TP HCM – Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Welcome

Trang 9

1. Look, read and match

Nên để 2 cột theo chiều dọc 1 bên là đoạn hội thoại và 1 bên là tranh

Để học sinh dễ nối và học sinh dẽ nhìn hơn.

Unit 1

Trang 17

4. Listen, match. Ask and answer with your friend.

Nên đổi thành 4. Listen, write. Ask and answer with your friend.

Vì ở phần trước câu hỏi có 2 ô vuông

1

Học sinh chỉ cần viết đáp án a, b, c..thì phù hợp hơn là nối, mà nối như thế sẽ rất dối cho học sinh khi thiết kế không phải kiểu đối xứng 2 bên giữa câu hỏi và câu trả lời. Khi học sinh nối nhìn đáp án sẽ rất dối khó nhìn đáp án.

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Wonderful World

TRƯỜNG TH……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Wonderful World – NXB ĐHSP – Nguyễn Thu Lệ Hằng (chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 11

Lesson 2

Trang 39

1. Listen and point. Repeat.

Nên thay đổi hình ảnh bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Nhìn rất khó để phân biệt.

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – i-Learn Smart Start

TRƯỜNG TH …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH- i-Learn Smart Start – NXB ĐHSP TP HỒ CHÍ MINH – Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Theme 3

Trang 33

D. Practice. Point, ask and answer

Nên chỉ để khoảng 4 – 5 nhân vật

Vì quá nhiều nhân vật nên sẽ làm học sinh bị rối và mất rất nhiều thời gian để có thể miêu tả hết được từng nhân vật

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Macmillan Next Move

TRƯỜNG TH…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Macmillan next move – NXB ĐHSP TP HỒ CHÍ MINH – Hoàng Tăng Đức (chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 3

Trang 32

1. Read about the biggest lizards in the world

Nên cho một bài đọc ngắn gọn hơn

Vì bài đọc hiện tại quá dài dẫn đến việc học sinh khó hiểu và khó nắm bắt thông tin

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Phonics Smart

TRƯỜNG TH…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Phonics Smart – NXB ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH – Lê Hoàng Dũng (chủ biên)

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất

Review 7

Trang 131

5. Ask and answer

Nên gạch chân và chuyển chữ mầu đỏ với từ “bigger” từ “ an elephant” và từ ‘ a snake’ trong câu hỏi: “ which is bigger, an elepent or a snake? Và câu trả lời: “An elephant is bigger than a snake.”trong ví dụ.

Để có thể giúp cho học sinh nhìn vào dễ hiểu hơn và biết được cách gợi ý là cần thay từ này khi thực hành với các từ khác tương tự như “weaker’ hay để thay thế tên các con vật khác vào câu trả lời như là 1 cách gợi ý cho học sinh dễ hiểu.

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Explore Our World

TRƯỜNG TH…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Explore Our World – NXB ĐHSP TP HỒ CHÍ MINH- Đào Xuân Phương Trang (chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Review 1

Trang 45

4. Work in group. Take turns. Ask and answer questions about your family. Take notes

Nên cắt đi một vài câu hỏi

Vì quá nhiều câu hỏi dẫn đến mất quá nhiều thời gian để hiểu và trả lời câu hỏi

Review 2

Trang 89

6. Look and read

Nên để đơn vị tiền là VND

Vì học sinh là người Việt Nam nên để đơn vị tiền là VND để học sinh dễ hình dung hơn

Bản nhận xét sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 – MÔN TIẾNG ANH

I. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN XÉT

Họ và tên: …………………………..

Chức vụ: Giáo viên dạy lớp 5

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……………..

II. CÁC CĂN CỨ NHẬN XÉT

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Sách Tiếng Anh 4 (Global Success) (KNTTCS); Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

* Nhận xét chung: (nếu có)

* Nhận xét từng tiêu chí:

Tiêu chí

Nhận xét

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Phù hợp với GD chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho HS thành phố

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày.

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, GD gợi mở; tạo cơ hội cho HS trải nghiệm

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Giúp HS trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của thành phố

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động GD.

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích CBQL và GV tâm huyết, năng động, sáng tạo

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Hướng đến GD thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

2. Sách Tiếng Anh 4 (Family and Friends- National Edition) (CTST); Tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)

* Nhận xét chung: (nếu có)

* Nhận xét từng tiêu chí:

Tiêu chí

Nhận xét

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Phù hợp với GD chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho HS thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TPHCM, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

. Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh HS.

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đáp ứng được định hướng phát triển GD và đào tạo của Thành phố, xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Khuyến khích HS thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, GD gợi mở; tạo cơ hội cho HS trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Phù hợp năng lực, trình độ của đội ngũ, CBQL, GV,… phục vụ mục tiêu GD, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp HS trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của thành phố., rèn luyện kĩ năng mềm giúp HS trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của thành phố.

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động GD

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích CBQL và GV tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của HS, tăng cường GD kỹ năng thực hành xã hội

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến GD thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Sách Tiếng Anh 4 (Macmillan Next Move) ĐHSP TPHCM; Tác giả: Hoàng Tăng Đức (Chủ biên)

* Nhận xét chung: (nếu có)

* Nhận xét từng tiêu chí:

Tiêu chí

Nhận xét

1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TPHCM

b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế

c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

Có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.

d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Đáp ứng được định hướng phát triển GD, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, GD gợi mở; tạo cơ hội cho HS trải nghiệm vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

Giúp HS trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của thành phố.

b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động GD.

c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích CBQL và GV tâm huyết, năng động, sáng tạo

d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Hướng đến GD thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

……

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh – Mẫu 2 (7 sách)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post