Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tập làm văn lớp 3: Nói về đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn giúp các em nhanh chóng trả lời 2 câu hỏi phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 trang 11. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bài tập đọc Cậu bé thông minh, Hai bàn tay em, Đơn xin vào đội – Tuần 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Phòng GD&DT Sa Thầy:

Bạn đang xem: Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong

Hướng dẫn giải Tập làm văn SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 11

Câu 1 (trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?

Gợi ý:

a) Đội thành lập ngày nào?

b) Các đội viên đầu tiên của đội là ai?

c) Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào?

Gợi ý trả lời:

a) Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 tại Pắc Bó tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc.

b) Các đội viên đầu tiên là: Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) liên đội trưởng), Nông Văn Thân, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mì, Lý Thị Xậu.

c) Đội đã có nhiều lần đổi tên:

  • Đội Nhi đồng Cứu quốc (1941)
  • Đội Thiếu nhi Tháng Tám (1951)
  • Đội Thiếu niên Tiền phong (2-1956)
  • Và 30/1/1970 Đội mang tên Bác Hồ: Đội Thiếu niên mang tên Đội thiếu niên thanh niên Hồ Chí Minh.

Câu 2 (trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày….. tháng…. năm……

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện……………………………………………………………………………………

Em tên là: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………………………………………………….. Nam (nữ):…………………………..

Nơi ở: ……………………………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp:…………………………………………… Trường…………………………………..

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm…………………..

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Gợi ý trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 1 tháng 2 năm 20…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học P1 Thị xã Bến Tre

Em tên là: Trần Ngọc Phương Minh

Sinh ngày: 4-5                                 Nam (nữ): Nữ

Nơi ở: 36 đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Bến Tre.

Học sinh lớp: 3A Trường Tiểu học PI, Thị xã Bến Tre.

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 20… – 20…

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Trần Phương Minh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong

Tập làm văn lớp 3: Nói về đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn giúp các em nhanh chóng trả lời 2 câu hỏi phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 trang 11. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bài tập đọc Cậu bé thông minh, Hai bàn tay em, Đơn xin vào đội – Tuần 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Phòng GD&DT Sa Thầy:

Hướng dẫn giải Tập làm văn SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 11

Câu 1 (trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?

Gợi ý:

a) Đội thành lập ngày nào?

b) Các đội viên đầu tiên của đội là ai?

c) Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào?

Gợi ý trả lời:

a) Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 tại Pắc Bó tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc.

b) Các đội viên đầu tiên là: Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) liên đội trưởng), Nông Văn Thân, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mì, Lý Thị Xậu.

c) Đội đã có nhiều lần đổi tên:

  • Đội Nhi đồng Cứu quốc (1941)
  • Đội Thiếu nhi Tháng Tám (1951)
  • Đội Thiếu niên Tiền phong (2-1956)
  • Và 30/1/1970 Đội mang tên Bác Hồ: Đội Thiếu niên mang tên Đội thiếu niên thanh niên Hồ Chí Minh.

Câu 2 (trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 1)

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày….. tháng…. năm……

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện……………………………………………………………………………………

Em tên là: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………………………………………………….. Nam (nữ):…………………………..

Nơi ở: ……………………………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp:…………………………………………… Trường…………………………………..

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm…………………..

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Gợi ý trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 1 tháng 2 năm 20…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học P1 Thị xã Bến Tre

Em tên là: Trần Ngọc Phương Minh

Sinh ngày: 4-5                                 Nam (nữ): Nữ

Nơi ở: 36 đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Bến Tre.

Học sinh lớp: 3A Trường Tiểu học PI, Thị xã Bến Tre.

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 20… – 20…

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Trần Phương Minh

Rate this post