Nghị định 31/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật cư trú - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị định 31/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật cư trú

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Nghị định 31/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật cư trú

Nghị định 31/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/04/2014 hướng dẫn chi tiết và biên pháp thi hành Luật cư trú.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; nơi cư trú của công dân; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; thời hạn đăng ký thường trú, điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Bạn đang xem: Nghị định 31/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật cư trú

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Điểm nổi bật của nghị định 31/2014/NĐ-CP

Công dân có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc Trung ương từ 2 năm trở lên thì được đăng ký thường trú vào Quận.

Trường hợp muốn được đăng ký thường trú vào Huyện – Thị xã thì thời gian tạm trú liên tục yêu cầu là 1 năm.

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

Đây là một số điều kiện để công dân được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành tại Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú.

Bên cạnh đó còn một số yêu cầu sau:

 • Có nhà ở hợp pháp (Nhà ở, nhà hoặc tàu thuyền phục vụ sinh hoạt…) tại thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành TP. Hà Nội thì thực hiện theo Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung của nghị định 31/2014/NĐ-CP thông qua các điều sau

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công …
 • Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và công dân trong việc thực hiện các quy …
 • Điều 5. Nơi cư trú của công dân
 • Điều 6. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp
 • Điều 7. Thời hạn đăng ký thường trú
 • Điều 8. Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Nghị định có hiệu lực từ 15/06/2014, thay thế Nghị định 107/2007/NĐ-CP và 56/2010/NĐ-CP.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post