Nghị định 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị định 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Nghị định 17/2020/NĐ-CP

Sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP về Sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, là văn bản pháp luật mà Chính phủ đã ban hành vào ngày 05/02/2020 vừa qua. Hiệu lực của nghi định này sẽ bắt đầu từ ngày 22/03/2020. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của văn bản này.

Bạn đang xem: Nghị định 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Nội dung của Nghị định 17/2020 NĐ-CP

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post