Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất - Phòng GD&DT Sa Thầy

Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

pgdsathay
pgdsathay 13/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất.

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí. Theo đó, khung học phí với học sinh từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập được quy định như sau:

Khung học phí năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020 – 2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Bạn đang xem: Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

Khung học phí năm học 2022 – 2023

Khung học phí (mức sàn – mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

Vùng Năm học 2022 – 2023
Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
Thành thị Từ 300 đến 540 Từ 300 đến 540 Từ 300 đến 650 Từ 300 đến 650
Nông thôn Từ 100 đến 220 Từ 100 đến 220 Từ 100 đến 270 Từ 200 đến 330
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Từ 50 đến 110 Từ 50 đến 110 Từ 50 đến 170 Từ 100 đến 220

– Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Tối đa bằng 2 lần mức trần học phí quy định tại bảng trên.

– Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí quy định tại bảng trên.

Khung học phí từ năm học 2023 – 2024 trở đi

Từ năm học 2023 – 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post