Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời (2 mẫu) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời (2 mẫu)

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời (2 mẫu).

Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời theo lời của một nhân vật trong truyện, giúp các em tham khảo, để chuẩn bị thật tốt cho tiết kể chuyện.

Bạn đang xem: Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời (2 mẫu)

Thông qua  2 bài văn mẫu này còn giúp các em củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn. Vậy mời các em học sinh lớp 3 cùng theo dõi bài viết sau đây.

Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời – Mẫu 1

Một năm, hạn hán diễn ra rất lâu. Ruộng đồng nứt nẻ, cây cối khô héo. Muôn loài đều đứng trước nguy cơ diệt vong. Tôi là chú Cóc nhỏ bé nhưng vẫn muốn lên thiên đình kiến Trời. Dọc đường, tôi gặp anh Gấu, anh Cọp, cô Ong, anh Cua và chị Cáo. Họ biết tôi lên thiên đình đòi Trời cho mưa xuống thì cũng xin đi cùng.

Chúng tôi theo ngọn gió mà đã đến cổng thiên đình. Trước cổng thấy một cái trống rất to. Tôi suy nghĩ một lúc rồi sắp xếp: Anh Cua thì bò vào chum nước, cô Ong thì đợi sau cánh cửa, còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.

Xong xuôi, tôi tiến đến chiếc trống, đánh lên ba hồi. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một anh Gà đang đến. Đoạn được Trời sai Gà ra trị tội. Tôi liền ra hiệu cho anh Cáo. Khi Gà vừa bay đến thì anh Cáo đã nhảy ra cắn cổ tha đi mất. Trời lại tiếp tục sai Chó ra đuổi bắt Cáo, nhưng Chó mời ra tới cửa đã bị Gấu quật ngã chết. Chắc hắn lúc này Trời giận dữ lắm. Từ xa, tôi đã thấy Thần Sét cầm lưỡi tầm sét đang tiến đến. Tôi lại ra hiệu cho cô Ong bay ra đốt thần túi bụi. Thần Sét phải nhảy vào trong chum nước. Nhưng rồi thần lại bị anh Cua kẹp đau điếng. Thần Sét nhảy ra ngoài thì bị anh Cọp vồ lấy. Trời thấy thế phải gọi chúng tôi vào.

Tôi liên tâu với trời:

– Muôn tâu Thượng đế! Suốt một năm nay, trần gian không có lấy một giọt nước. Xin Trời hãy ban mưa xuống cứu giúp muôn loài.

Trời túng thế, đành phải dịu giọng nói:

– Thôi, cậu cứ về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Trời còn nói rằng nếu lần sau muốn mưa, tôi chỉ cần nghiến răng là được. Chúng tôi về tới trần gian mưa đã ngập cả ruộng đồng. Kể từ đó, hễ tôi nghiến răng là trời lại đổ mưa.

Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời – Mẫu 2

Một năm nọ, trời làm hạn hán rất lâu khiến cho ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trụ trơ, còn muôn loài thì khát khô cả họng. Loài Ong như chúng tôi cũng không thể sống được. Nghe theo lời Cóc, tôi và Cua, Gấu, Cọp và Cáo lên thiên đình kiện trời.

Đến cửa Trời, chúng tôi thấy một cái trống rất to. Cóc liền bảo anh Cua:

– Anh Cua bò vào chum nước này.

Rồi quay sang bảo với tôi:

– Còn cô Ông hãy đợi sau cánh cửa.

Cóc lại bảo anh Gấu, Cọp và chị Cáo nấp ở hai bên. Dù không hiểu ý đồ của Cóc, nhưng vì tin tưởng nên chúng tôi vẫn làm theo. Tôi nấp sau cánh cửa nhưng vẫn lén nhìn xem Cóc đang làm gì.

Sắp đặt mọi thứ xong, Cóc liền một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Sau đó, từ đâu có một chú Gà bay đến. Biết là do trời sai Gà đến trị tội, Cóc liền ra hiệu cho Cáo. Anh Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi. Một lúc sau, Trời lại sai Chó ra bắt Cáo. Nhưng Chó vừa ra tới cửa thì đã bị Gấu quật chết. Lúc này, Trời tức lắm, sai Thần Sét ra trị anh Gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét rất hùng hổ đi ra. Cóc liền ra hiệu cho tôi. Hiểu ý Cóc, tôi lao ra đốt Thần Sét túi bụi. Thần phải nhảy vào chum nước gần đóm thì lập tức bị anh Cua giơ càng ra kẹp làm thần đau điếng. Đến khi thần nhảy ra thì lại bị anh Cọp vồ lấy.

Cuối cùng, Trời túng thế đành phải mời chúng tôi vào. Cóc liền thưa với Trời:

– Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu rồi dưới trần gian không có lấy một giọt mưa. Kính xin Thượng đế hãy cho mưa cứu muôn loài.

Trời liền nói:

– Cậu hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Lần sau, nếu muốn mưa chỉ cần cậu nghiến răng báo cho ta biết.

Chúng tôi ra về, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đến khi về trần gian, nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, mỗi khi anh Cóc khiến răng là Trời đều sẽ đổ mưa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời (2 mẫu)

Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời theo lời của một nhân vật trong truyện, giúp các em tham khảo, để chuẩn bị thật tốt cho tiết kể chuyện.

Thông qua  2 bài văn mẫu này còn giúp các em củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn. Vậy mời các em học sinh lớp 3 cùng theo dõi bài viết sau đây.

Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời – Mẫu 1

Một năm, hạn hán diễn ra rất lâu. Ruộng đồng nứt nẻ, cây cối khô héo. Muôn loài đều đứng trước nguy cơ diệt vong. Tôi là chú Cóc nhỏ bé nhưng vẫn muốn lên thiên đình kiến Trời. Dọc đường, tôi gặp anh Gấu, anh Cọp, cô Ong, anh Cua và chị Cáo. Họ biết tôi lên thiên đình đòi Trời cho mưa xuống thì cũng xin đi cùng.

Chúng tôi theo ngọn gió mà đã đến cổng thiên đình. Trước cổng thấy một cái trống rất to. Tôi suy nghĩ một lúc rồi sắp xếp: Anh Cua thì bò vào chum nước, cô Ong thì đợi sau cánh cửa, còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.

Xong xuôi, tôi tiến đến chiếc trống, đánh lên ba hồi. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một anh Gà đang đến. Đoạn được Trời sai Gà ra trị tội. Tôi liền ra hiệu cho anh Cáo. Khi Gà vừa bay đến thì anh Cáo đã nhảy ra cắn cổ tha đi mất. Trời lại tiếp tục sai Chó ra đuổi bắt Cáo, nhưng Chó mời ra tới cửa đã bị Gấu quật ngã chết. Chắc hắn lúc này Trời giận dữ lắm. Từ xa, tôi đã thấy Thần Sét cầm lưỡi tầm sét đang tiến đến. Tôi lại ra hiệu cho cô Ong bay ra đốt thần túi bụi. Thần Sét phải nhảy vào trong chum nước. Nhưng rồi thần lại bị anh Cua kẹp đau điếng. Thần Sét nhảy ra ngoài thì bị anh Cọp vồ lấy. Trời thấy thế phải gọi chúng tôi vào.

Tôi liên tâu với trời:

– Muôn tâu Thượng đế! Suốt một năm nay, trần gian không có lấy một giọt nước. Xin Trời hãy ban mưa xuống cứu giúp muôn loài.

Trời túng thế, đành phải dịu giọng nói:

– Thôi, cậu cứ về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Trời còn nói rằng nếu lần sau muốn mưa, tôi chỉ cần nghiến răng là được. Chúng tôi về tới trần gian mưa đã ngập cả ruộng đồng. Kể từ đó, hễ tôi nghiến răng là trời lại đổ mưa.

Kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời – Mẫu 2

Một năm nọ, trời làm hạn hán rất lâu khiến cho ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trụ trơ, còn muôn loài thì khát khô cả họng. Loài Ong như chúng tôi cũng không thể sống được. Nghe theo lời Cóc, tôi và Cua, Gấu, Cọp và Cáo lên thiên đình kiện trời.

Đến cửa Trời, chúng tôi thấy một cái trống rất to. Cóc liền bảo anh Cua:

– Anh Cua bò vào chum nước này.

Rồi quay sang bảo với tôi:

– Còn cô Ông hãy đợi sau cánh cửa.

Cóc lại bảo anh Gấu, Cọp và chị Cáo nấp ở hai bên. Dù không hiểu ý đồ của Cóc, nhưng vì tin tưởng nên chúng tôi vẫn làm theo. Tôi nấp sau cánh cửa nhưng vẫn lén nhìn xem Cóc đang làm gì.

Sắp đặt mọi thứ xong, Cóc liền một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Sau đó, từ đâu có một chú Gà bay đến. Biết là do trời sai Gà đến trị tội, Cóc liền ra hiệu cho Cáo. Anh Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi. Một lúc sau, Trời lại sai Chó ra bắt Cáo. Nhưng Chó vừa ra tới cửa thì đã bị Gấu quật chết. Lúc này, Trời tức lắm, sai Thần Sét ra trị anh Gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét rất hùng hổ đi ra. Cóc liền ra hiệu cho tôi. Hiểu ý Cóc, tôi lao ra đốt Thần Sét túi bụi. Thần phải nhảy vào chum nước gần đóm thì lập tức bị anh Cua giơ càng ra kẹp làm thần đau điếng. Đến khi thần nhảy ra thì lại bị anh Cọp vồ lấy.

Cuối cùng, Trời túng thế đành phải mời chúng tôi vào. Cóc liền thưa với Trời:

– Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu rồi dưới trần gian không có lấy một giọt mưa. Kính xin Thượng đế hãy cho mưa cứu muôn loài.

Trời liền nói:

– Cậu hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Lần sau, nếu muốn mưa chỉ cần cậu nghiến răng báo cho ta biết.

Chúng tôi ra về, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đến khi về trần gian, nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, mỗi khi anh Cóc khiến răng là Trời đều sẽ đổ mưa.

Rate this post