Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện (2 mẫu) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện (2 mẫu)

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện (2 mẫu).

Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện
Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện

Dưới đây là 2 mẫu dành cho học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn.

Bạn đang xem: Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện (2 mẫu)

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện – Mẫu 1

Ở một vùng quê nọ có chàng Mồ Côi được dân tin cậy giao cho việc xử kiện. Một hôm có người chủ quán đưa một bác nông dân đến công đường. Chủ quán thưa:

– Bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm của lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền. Nhờ ngài xét xử cho.

Bác nông dân liền nói với Mồ Côi:

– Tôi chỉ vào ngồi nhớ để ăn miếng cơm nắm chứ không mua gì cả.

Mồ Côi hỏi:

– Nhưng bác có ngửi mùi thơm trong quán ăn không?

Bác nông dân đáp:

– Thưa có.

Mồ Côi nói:

– Thế thì bác phải bồi thường, chủ quán muốn bao nhiêu?

Chủ quán hớn hở:

– Thưa Ngài, hai mươi đồng.

– Bác hãy đưa hai mươi đồng ra đây, tôi sẽ phân xử cho.

Nghe thấy vậy, bác nông dân giãy nảy:

– Tôi có đụng chạm đến thức ăn đâu mà phải trả tiền?

Mồ Côi kiên quyết:

– Bác cứ đưa tiền đây!

– Nhưng tôi chỉ có hai đồng!

Mồ Côi nói:

– Hai đồng cũng được.

Mồ Côi lấy hai đồng bỏ vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân.

– Bác hãy xóc lên đủ mười lần. Còn chủ quán hãy cố gắng lắng nghe.

Hai người dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau khi xong xuôi, Mồ Côi bảo:

– Bác này đã bồi thường đủ số tiền. Một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc.

Mồ Côi đưa lại cho bác nông dân hai đồng bạc rồi kết thúc phiên xử.

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện – Mẫu 2

Ở vùng nọ có chàng Mồ Côi có tài xử kiện. Một hôm có lão chủ quán đưa một bác nông dân đến xử kiện.

Chủ quán cho rằng bác nông dân vào quán của mình đã ngửi mùi thơm của các món ăn ngon mà không chịu trả tiền. Bác nông dân cảm thấy oan ức vì chỉ vào ngồi ăn nhờ miếng cơm nắm chứ không ăn gì cả.

Bác nông dân liền nói với Mồ Côi:

– Tôi chỉ vào ngồi nhớ để ăn miếng cơm nắm chứ không mua gì cả.

Mồ Côi hỏi bác:

– Nhưng bác có ngửi mùi thơm trong quán ăn không?

Bác nông dân đáp:

– Thưa tôi có.

Mồ Côi nói:

– Thế thì bác phải bồi thường, chủ quán muốn bao nhiêu?

– Thưa Ngài, hai mươi đồng.

– Vậy bác hãy đưa hai mươi đồng ra đây.

Nghe thấy vậy, bác nông dân giãy nảy:

– Tôi có đụng chạm đến thức ăn đâu mà phải trả tiền.

Nghe thấy vậy, bác nông dân giãy nảy:

– Nhưng tôi có ăn gì đâu mà phải trả tiền.

Mồ Côi kiên quyết:

– Bác cứ đưa tiền đây!

– Nhưng tôi chỉ có hai đồng!

Mồ Côi lấy hai đồng bỏ vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân.

– Bác hãy xóc lên đủ mười lần. Còn chủ quán hãy cố gắng lắng nghe.

Sau khi bác nông dân đã xóc đủ mười lần, Mồ Côi liền bảo:

– Bác hít mùi thơm trong quán, còn chủ quán thì đã nghe tiếng kêu của đồng bạc.

Mồ côi trả lại hai đồng cho bác nông dân rồi kết thúc phiên xử.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện (2 mẫu)

Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện
Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện

Dưới đây là 2 mẫu dành cho học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn.

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện – Mẫu 1

Ở một vùng quê nọ có chàng Mồ Côi được dân tin cậy giao cho việc xử kiện. Một hôm có người chủ quán đưa một bác nông dân đến công đường. Chủ quán thưa:

– Bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm của lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền. Nhờ ngài xét xử cho.

Bác nông dân liền nói với Mồ Côi:

– Tôi chỉ vào ngồi nhớ để ăn miếng cơm nắm chứ không mua gì cả.

Mồ Côi hỏi:

– Nhưng bác có ngửi mùi thơm trong quán ăn không?

Bác nông dân đáp:

– Thưa có.

Mồ Côi nói:

– Thế thì bác phải bồi thường, chủ quán muốn bao nhiêu?

Chủ quán hớn hở:

– Thưa Ngài, hai mươi đồng.

– Bác hãy đưa hai mươi đồng ra đây, tôi sẽ phân xử cho.

Nghe thấy vậy, bác nông dân giãy nảy:

– Tôi có đụng chạm đến thức ăn đâu mà phải trả tiền?

Mồ Côi kiên quyết:

– Bác cứ đưa tiền đây!

– Nhưng tôi chỉ có hai đồng!

Mồ Côi nói:

– Hai đồng cũng được.

Mồ Côi lấy hai đồng bỏ vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân.

– Bác hãy xóc lên đủ mười lần. Còn chủ quán hãy cố gắng lắng nghe.

Hai người dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau khi xong xuôi, Mồ Côi bảo:

– Bác này đã bồi thường đủ số tiền. Một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc.

Mồ Côi đưa lại cho bác nông dân hai đồng bạc rồi kết thúc phiên xử.

Kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện – Mẫu 2

Ở vùng nọ có chàng Mồ Côi có tài xử kiện. Một hôm có lão chủ quán đưa một bác nông dân đến xử kiện.

Chủ quán cho rằng bác nông dân vào quán của mình đã ngửi mùi thơm của các món ăn ngon mà không chịu trả tiền. Bác nông dân cảm thấy oan ức vì chỉ vào ngồi ăn nhờ miếng cơm nắm chứ không ăn gì cả.

Bác nông dân liền nói với Mồ Côi:

– Tôi chỉ vào ngồi nhớ để ăn miếng cơm nắm chứ không mua gì cả.

Mồ Côi hỏi bác:

– Nhưng bác có ngửi mùi thơm trong quán ăn không?

Bác nông dân đáp:

– Thưa tôi có.

Mồ Côi nói:

– Thế thì bác phải bồi thường, chủ quán muốn bao nhiêu?

– Thưa Ngài, hai mươi đồng.

– Vậy bác hãy đưa hai mươi đồng ra đây.

Nghe thấy vậy, bác nông dân giãy nảy:

– Tôi có đụng chạm đến thức ăn đâu mà phải trả tiền.

Nghe thấy vậy, bác nông dân giãy nảy:

– Nhưng tôi có ăn gì đâu mà phải trả tiền.

Mồ Côi kiên quyết:

– Bác cứ đưa tiền đây!

– Nhưng tôi chỉ có hai đồng!

Mồ Côi lấy hai đồng bỏ vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân.

– Bác hãy xóc lên đủ mười lần. Còn chủ quán hãy cố gắng lắng nghe.

Sau khi bác nông dân đã xóc đủ mười lần, Mồ Côi liền bảo:

– Bác hít mùi thơm trong quán, còn chủ quán thì đã nghe tiếng kêu của đồng bạc.

Mồ côi trả lại hai đồng cho bác nông dân rồi kết thúc phiên xử.

Rate this post