Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu (3 mẫu) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu (3 mẫu)

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu (3 mẫu).

Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Bạn đang xem: Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu (3 mẫu)

Dưới đây là 3 mẫu dành cho học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn.

Đề bài: Em dựa vào việc sắp xếp tranh ở bài 1, quan sát tranh rồi kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh. 

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu – Mẫu 1

Hai vị khách nọ đến du lịch ở đất nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi thăm rất nhiều nơi như đường sá, núi đồi, sông ngòi. Nhà vua nước Ê-ti-ô-pi-a đã mời họ vào cung điện và mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, vua sai một viên quan đưa họ xuống tàu.

Khi hai người định bước xuống, viên quan yêu cầu họ dừng lại và cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để họ xuống tàu. Hai vị khách ngạc nhiên liền hỏi:

– Tại sao các ông lại phải làm như vậy ?

Viên quan trả lời:

– Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi đã tặng các ông nhiều sản vật quý. Nhưng đối với con người Ê-ti-ô-pi-a, đất mới là thiêng liêng cao quý. Bởi vậy chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

Nghe lời nói của viên quan, hai người khách càng thêm yêu mến đất nước này.

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu – Mẫu 2

Ngày xưa, có hai vị khách nọ đến Ê-ti-ô-pi-a du lịch. Họ đã đi thăm thú nhiều nơi, còn được nhà vua Ê-ti-ô-pi-a mời vào cung điện tiếp đãi nồng hậu, tặng cho nhiều sản vật quý. Đến khi ra về, viên quan theo tiễn yêu cầu họ cởi giày ra. Ông cho người cạo sạch đất dưới đế giày của họ. Hai vị khách lấy làm ngạc nhiên liền hỏi viên quan vì sao lại làm như vậy.

Viên quan đã giải thích rõ phong tục của người Ê-ti-ô-pi-a. Đối với con người nơi đây, đất đai là tài sản thiêng liêng và quý giá nhất đối với họ. Họ sẽ không để hai người khách mang đi dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Điều đó khiến cho hai vị khách càng thêm yêu mến và cảm phục đất nước này.

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu – Mẫu 3

Một lần, hai vị khách đến thăm đất nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ được nhà vua mời vào cung điện và mở tiệc chiêu đãi, tặng cho nhiều sản vật quý giá. Sau đó, nhà vua sai một viên quan đưa họ xuống tàu.

Khi hai người định bước xuống, viên quan yêu cầu họ dừng lại và cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để họ ra về. Hai vị khách ngạc nhiên liền hỏi:

– Vì sao các ông lại làm như vậy?

Viên quan trả lời:

– Ê-ti-ô-pi-a là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Con người Ê-ti-ô-pi-a sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng tôi có thể tặng cho các ông rất nhiều sản vật quý giá. Nhưng đối với con người Ê-ti-ô-pi-a, đất là thiêng liêng cao quý. Bởi vậy chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

Sau khi nghe viên quan giả thích, hai người khách càng thêm yêu mến và cảm phục thêm đất nước này.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu (3 mẫu)

Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Dưới đây là 3 mẫu dành cho học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn.

Đề bài: Em dựa vào việc sắp xếp tranh ở bài 1, quan sát tranh rồi kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh. 

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu – Mẫu 1

Hai vị khách nọ đến du lịch ở đất nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi thăm rất nhiều nơi như đường sá, núi đồi, sông ngòi. Nhà vua nước Ê-ti-ô-pi-a đã mời họ vào cung điện và mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, vua sai một viên quan đưa họ xuống tàu.

Khi hai người định bước xuống, viên quan yêu cầu họ dừng lại và cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để họ xuống tàu. Hai vị khách ngạc nhiên liền hỏi:

– Tại sao các ông lại phải làm như vậy ?

Viên quan trả lời:

– Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi đã tặng các ông nhiều sản vật quý. Nhưng đối với con người Ê-ti-ô-pi-a, đất mới là thiêng liêng cao quý. Bởi vậy chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

Nghe lời nói của viên quan, hai người khách càng thêm yêu mến đất nước này.

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu – Mẫu 2

Ngày xưa, có hai vị khách nọ đến Ê-ti-ô-pi-a du lịch. Họ đã đi thăm thú nhiều nơi, còn được nhà vua Ê-ti-ô-pi-a mời vào cung điện tiếp đãi nồng hậu, tặng cho nhiều sản vật quý. Đến khi ra về, viên quan theo tiễn yêu cầu họ cởi giày ra. Ông cho người cạo sạch đất dưới đế giày của họ. Hai vị khách lấy làm ngạc nhiên liền hỏi viên quan vì sao lại làm như vậy.

Viên quan đã giải thích rõ phong tục của người Ê-ti-ô-pi-a. Đối với con người nơi đây, đất đai là tài sản thiêng liêng và quý giá nhất đối với họ. Họ sẽ không để hai người khách mang đi dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Điều đó khiến cho hai vị khách càng thêm yêu mến và cảm phục đất nước này.

Kể lại câu chuyện Đất quý, đất yêu – Mẫu 3

Một lần, hai vị khách đến thăm đất nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ được nhà vua mời vào cung điện và mở tiệc chiêu đãi, tặng cho nhiều sản vật quý giá. Sau đó, nhà vua sai một viên quan đưa họ xuống tàu.

Khi hai người định bước xuống, viên quan yêu cầu họ dừng lại và cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để họ ra về. Hai vị khách ngạc nhiên liền hỏi:

– Vì sao các ông lại làm như vậy?

Viên quan trả lời:

– Ê-ti-ô-pi-a là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Con người Ê-ti-ô-pi-a sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng tôi có thể tặng cho các ông rất nhiều sản vật quý giá. Nhưng đối với con người Ê-ti-ô-pi-a, đất là thiêng liêng cao quý. Bởi vậy chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

Sau khi nghe viên quan giả thích, hai người khách càng thêm yêu mến và cảm phục thêm đất nước này.

Rate this post