Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 13/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học này, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án môn Tự nhiên và xã hội 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học lớp 1 các môn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học /thời lượng

1

Chủ đề 1: Gia đình – 11 TIẾT

Bài 1: Kể về gia đình – Tiết 1

1

2

Bài 1: Kể về gia đình – Tiết 2

2

3

Bài 2: Ngôi nhà của em– Tiết 1

3

4

Bài 2: Ngôi nhà của em– Tiết 2

4

5

Bài 3: Đồ dùng trong nhà– Tiết 1

5

6

Bài 3: Đồ dùng trong nhà– Tiết 2

6

7

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà – Tiết 1

7

8

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà – Tiết 2

8

9

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 1

9

10

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 2

10

11

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 3

11

12

Chủ đề 2: Trường học – 11 tiết

Bài 6: Lớp học của em – Tiết 1

12

13

Bài 6: Lớp học của em – Tiết 2

13

14

Bài 6: Lớp học của em – Tiết 3

14

15

Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 1

15

16

Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 2

16

17

Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 3

17

18

Bài 8: Cùng vui ở trường – Tiết 1

18

19

Bài 8: Cùng vui ở trường – Tiết 2

19

20

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 1

20

21

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 2

21

22

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 3

22

23

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương – 11 tiết

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh – Tiết 1

23

24

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh – Tiết 2

24

25

Bài 11: Con người nơi em sống – Tiết 1

25

26

Bài 11: Con người nơi em sống – Tiết 2

26

27

Bài 12: Vui đón Tết – Tiết 1

27

28

Bài 12: Vui đón Tết – Tiết 2

28

29

Bài 13: An toàn trên đường – Tiết 1

29

30

Bài 13: An toàn trên đường – Tiết 2

30

31

Bài 14: Ôn tập về CĐ Cộng đồng địa phương – Tiết 1

31

32

Bài 14: Ôn tập về CĐ Cộng đồng địa phương – Tiết 2

32

33

Ôn tập cuối kì 1

33

34

Chủ đề 4: Thực vật và động vật – 13 tiết

Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 1

34

35

Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 2

35

36

Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 3

36

37

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 1

37

38

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 2

38

39

Bài 17: Con vật quanh em – Tiết 1

39

40

Bài 17: Con vật quanh em – Tiết 2

40

41

Bài 17: Con vật quanh em – Tiết 3

41

42

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 1

42

43

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 2

43

44

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 1

44

45

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 2

45

46

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 3

46

47

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe – 15 tiết

Bài 20: Cơ thể em – Tiết 1

47

48

Bài 20: Cơ thể em – Tiết 2

48

49

Bài 20: Cơ thể em – Tiết 3

49

50

Bài 21: Các giác quan của cơ thể – Tiết 1

50

51

Bài 21: Các giác quan của cơ thể – Tiết 2

51

52

Bài 21: Các giác quan của cơ thể – Tiết 3

52

53

Bài 22:Ăn, uống hằng ngày- Tiết 1

53

54

Bài 22:Ăn, uống hằng ngày- Tiết 2

54

55

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 1

55

56

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 2

56

57

Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 1

57

58

Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 2

58

59

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 1

59

60

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 2

60

61

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 3

61

62

Chủ đề 9: Trái đất và bầu trời – 9 tiết

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 1

62

63

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 2

63

64

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 3

64

65

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 1

65

66

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 2

66

67

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 3

67

68

Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 1

68

69

Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 2

69

70

Ôn tập cuối kì 2

70

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post