Kế hoạch dạy học môn Toán 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Toán 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 30/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Toán 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Toán 8 Kết nối tri thức được thực hiện từ năm học 2023 – 2024 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi giáo viên xây dựng và thực hiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm bộ sách giáo khoa lớp 8 Kết nối tri thức.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Toán 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Toán 8 Kết nối tri thức

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

Tập một

70

1

CHƯƠNG I. Đa thức

Bài 1. Đơn thức

2

2

Bài 2. Đa thức

1

3

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

2

4

Luyện tập chung

1

5

Bài 4. Phép nhân đa thức

2

6

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

1

7

Luyện tập chung

1

8

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

9

CHƯƠNG II. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6. Mở đầu về hằng đẳng thức.Hiệu hai bình phương

1

10

Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử

2

11

Bài 8 Bình phương của một tổng hay một hiệu

2

12

Luyện tập chung

2

13

Bài 9. Lập phương của một tổng hay một hiệu

2

14

Bài 10 Tổng và hiệu hai lập phương

2

15

Luyện tập chung

3

16

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

Ôn tập và kiểm tra A (Lần thứ nhất)

3

17

CHƯƠNG III.

Tứ giác

Bài 11. Tứ giác lồi

1

18

Bài 12. Hình thang cân

2

19

Luyện tập chung

1

20

Bài 13. Hình bình hành

1

21 Bài 14 Dấu hiệu nhận biết hình bình hành 2
22 Luyện tập chung 2
23 Bài 15. Hình chữ nhật, 1
24 Bài 16 Hình thoi và hình vuông 2
25 Luyện tập chung 2
26 TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
27 CHƯƠNG IV.Định lí Thalès Bài 17. Định lí Thalès trong tam giác 2
28 Bài 18. Đường trung bình của tam giác, của hình thang 2
29 Bài 19. Tính chất đường phân giác của tam giác 1
30 Luyện tập chung 2
31 Bài tập cuối chương VI 1
32 CHƯƠNG V.Dữ liệu và biểu đồ Bài 20. Thu thập và phân loại dữ liệu 1
33 Bài 21. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ 2
34 Bài 22. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ 2
35 Luyện tập chung 2
36 TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
37 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM Công thức lãi kép 1
38 Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra 1
39 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra 2
40 Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam 2
41 Ôn tập và kiểm tra B (Lần thứ hai) 4

HỌC KÌ II

Tập hai 70
42 CHƯƠNG VI. Phân thức đại số Bài 23. Phân thức đại số 1
43 Bài 24. Tính chất cơ bản của phân thức đại số 2
44 Bài 25. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 1
45 Luyện tập chung 2
46 Bài 26. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số 3
47 Bài 27. Phép nhân và phép chia phân thức đại số 2
48 Luyện tập chung 3
49 Bài tập cuối chương VI 1
50 CHƯƠNG VII.Hàm số và đồ thị Bài 28. Phương trình bậc nhất một ẩn 2
51 Bài 29. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn 1
52 Luyện tập chung 2
53 Bài 30. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số 2
54 Bài 31. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất 2
55 Bài 32. Hệ số góc của đường thẳng 2
56 Luyện tập chung 2
57 Bài tập cuối chương VII 1
58 Ôn tập và kiểm tra C (Lần thứ ba) 3
59 CHƯƠNG VIII. Mở đầuvề tính xác suất của biến cố Bài 33. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi 1
60 Bài 34. Mô tả xác suất của biến cố bằng tỉ số 2
61 Bài 35. Xác suất thực nghiệm của một biến cố 1
62 Bài 36. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất vàứng dụng 2
63 Luyện tập chung 2
64 Bài tập cuối chương VIII 1
65 CHƯƠNG IX.Tam giác đồng dạng Bài 37. Hình đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng 2
66 Bài 38. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác 3
67 Luyện tập chung 2
68 Bài 39. Định lí Pythagore và ứng dụng 2
69 Bài 40. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. 2
70 Luyện tập chung 2
71 Bài tập cuối chương IX 1
72 CHƯƠNG X. Một số hình khối trong thực tiễn Bài 41. Hình chóp tam giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều 2
73 Bài 42. Hình chóp tứ giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều 2
74 Luyện tập chung 2
75 Bài tập cuối chương X 1
76 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính. 1
77 Ứng dụng định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiềucao, khoảng cách 1
78 Thực hiện tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị với phần mềm GeoGebra 1
79 Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel 1
80 BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM
81 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 4
TỔNG 55 44 17 10 14 140

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post