Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 30/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Tin học lớp 8 sách Chân trời sáng tạo giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Tin học 8 Chân trời sáng tạo được thực hiện từ năm học 2023 – 2024 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi giáo viên xây dựng và thực hiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Toán 8 Chân trời sáng tạo, bộ sách giáo khoa lớp 8 Chân trời sáng tạo.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Tin học 8 Chân trời sáng tạo

1. Chương trình môn học

Trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Tin học là môn học bắt buộc ở cấp tiểu học (từ lớp 3), trung học cơ sở. Tin học 8 là sự tiếp nối về những đổi mới về giáo dục tin học ở lớp 7 và các lớp trước.

2. Thời lượng

– Tổng số 35 tiết (31 tiết học + 04 tiết kiểm tra định kì); mỗi tiết học 45 phút.

– Năm học có 35 tuần (Học kì 1: 18 tuần; Học kì 2: 17 tuần); môn tin học thường được triển khai dạy học trong cả năm học với thời lượng 01 tiết học mỗi tuần.

3. Cụ thể hoá thời lượng theo các bài học

Tuần Tên bài học (số tiết)
1, 2 Bài 1. Lịch sử phát triển máy tính (2 tiết)
3, 4 Bài 2. Thông tin trong môi trường số (2 tiết)
5, 6 Bài 3. Thông tin với giải quyết vấn đề (2 tiết)
7 Bài 4. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số (1 tiết)
8 Kiểm tra giữa kì I (1 tiết)
9, 10 Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối trong công thức (2 tiết)
11, 12 Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu (2 tiết)
13, 14 Bài 7. Tạo, chỉnh sửa biểu đồ (2 tiết)
15, 16 Bài 8A. Thêm hình minh hoạ cho văn bản (2 tiết) Bài 8B. Xử lí ảnh (2 tiết)
17 Kiểm tra học kì I (1 tiết)
18, 19 Bài 9A. Trình bày văn bản (2 tiết) Bài 9B. Ghép ảnh (2 tiết)
20, 21 Bài 10A. Trình bày trang chiếu (2 tiết) Bài 10B. Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh (2 tiết)
22, 23 Bài 11A. Sử dụng bản mẫu (2 tiết) Bài 11B. Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh (2 tiết)
24, 25 Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính (2 tiết)
26 Kiểm tra giữa kì II (1 tiết)
27, 28 Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh (2 tiết)
29, 30 Bài 14. Cấu trúc lặp (2 tiết)
31, 32 Bài 15. Gỡ lỗi chương trình (2 tiết)
33, 34 Bài 16. Tin học và nghề nghiệp (2 tiết)
35 Kiểm tra học kì II (1 tiết)

Lưu ý: Giáo viên chọn một trong các nhóm bài 8A, 9A, 10A, 11A hoặc 8B, 9B, 10B, 11B để triển khai dạy học.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post