Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 14/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ 35 tuần, giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng phân phối chương trình môn Tin học 3 năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Tự nhiên và xã hội lớp 3 của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thêm kinh nghiệm xây dựng phân phối chương trình lớp 3 của mình. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Tin học lớp 3 của mình:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình môn Tin học 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 3 
Năm học 2022 – 2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC………

* Cấu trúc nội dung SGK Tin học 3

  • Tổng số tiết: 35 tiết/ 35 tuần; Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần
  • Học kì I: 18 tuần, 16 tuần – 8 bài, 1 tuần ôn cuối kì, 1 tuần kiểm tra cuối kì.
  • Học kì II: 17 tuần, 15 tuần –8 bài, 1 tuần ôn cuối kì, 1 tuần kiểm tra cuối kì.

Cụ thể như sau:

Tháng Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Ghi chú
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng
Lý thuyết Thực hành
9 Chủ đề 1. Máy tính và em
1 Bài 1. Thông tin và quyết định 1 tiết
2 Bài 1. Thông tin và quyết định (tiếp) 1 tiết
3 Bài 2. Xử lí thông tin 1 tiết
4 Bài 2. Xử lí thông tin (tiếp) 1 tiết
10 5 Bài 3. Máy tính và em 1 tiết
6 Bài 3. Máy tính và em (tiếp) 1 tiết
7 Bài 4. Làm việc với máy tính 1 tiết
8 Bài 4. Làm việc với máy tính (tiếp) 1 tiết

11

9 Bài 5. Sử dụng bàn phím 1 tiết
10 Bài 5. Sử dụng bàn phím (tiếp) 1 tiết
11 Bài 5. Sử dụng bàn phím (tiếp) 1 tiết
Chủ đề 2. Mạng máy tính và internet
12 Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet 1 tiết

12

13 Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet (tiếp) 1 tiết
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
14 Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm 1 tiết
15 Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm (tiếp) 1 tiết
16 Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính 1 tiết

01

17 Ôn tập cuối kỳ 1 tiết
18 Kiểm tra cuối kì 1 1 tiết
19 Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiếp) 1 tiết
20 Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính. 1 tiết

02

21 Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính.( tiếp) 1 tiết
Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
22 Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính 1 tiết
23 Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (tiếp) 1 tiết
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học
24 Bài 11. Bài trình chiếu của em 1 tiết

03

25 Bài 11. Bài trình chiếu của em (tiếp) 1 tiết
26 Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột 1 tiết HS tự tìm hiểu ở nhà Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên
27 Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột (tiếp) 1 tiết
Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
28 Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào? 1 tiết

04

29 Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào? (tiếp) 1 tiết
30 Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện 1 tiết
31 Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện (tiếp) 1 tiết
32 Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính 1 tiết
05 33 Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (tiếp) 1 tiết
34 Ôn tập cuối học kì 2 1 tiết
35 Kiểm tra cuối học kì 2 1 tiết
Tổng 35 tiết

….…, ngày 22/8/2022

Người lập kế hoạch

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post