Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng phân phối chương trình môn Tin học 3 năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 3, Toán 3, Tiếng Việt 3, Đạo đức 3 để có thêm kinh nghiệm xây dựng phân phối chương trình lớp 3 của mình. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Tin học lớp 3 của mình:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Mỗi tuần 01 tiết

Cả năm (35 tuần) 35 tiết

CHỦ ĐỀ

TUẦN

TCT

BÀI DẠY

CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ EM

1

1

Bài 1: Thông tin và quyết định

2

2

Bài 2: Xử lí thông tin (Tiết 1)

3

3

Bài 2: Xử lí thông tin (Tiết 2)

4

4

Bài 3: Máy tính – những người bạn

mới (Tiết 1)

5

5

Bài 3: Máy tính – những người bạn

mới (Tiết 2)

6

6

Bài 4: Làm việc với máy tính (Tiết 1)

7

7

Bài 4: Làm việc với máy tính (Tiết 2)

8

8

Bài 4: Làm việc với máy tính (Tiết 3)

9

9

Bài 5: Tập gõ bàn phím (Tiết 1)

10

10

Bài 5: Tập gõ bàn phím (Tiết 2)

11

11

Bài 5: Tập gõ bàn phím (Tiết 3)

12

12

Bài 5: Tập gõ bàn phím (Tiết 4)

CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

13

13

Bài 6: Xem tin và giải trí trên Internet (Tiết 1)

14

14

Bài 6: Xem tin và giải trí trên Internet (Tiết 2)

CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ LƯU TRỮ

15

15

Bài 7: Sắp xếp dễ tìm (Tiết 1)

16

16

Bài 7: Sắp xếp dễ tìm (Tiết 2)

ÔN TẬP-KIỂM TRA HKI

17

17

Ôn tập học kì 1

18

18

Kiểm tra định kì cuối học kì 1

HỌC KÌ II 17 TIẾT

CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ LƯU TRỮ

19

19

Bài 8: làm quen với thư mục (Tiết 1)

20

20

Bài 8: làm quen với thư mục (Tiết 2)

21

21

Bài 8: làm quen với thư mục (Tiết 3)

CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

22

22

Bài 9: Lưu trữ, bảo vệ thông tin của em và gia đình (Tiết 1)

23

23

Bài 9: Lưu trữ, bảo vệ thông tin của em và gia đình (Tiết 2)

CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC

24

24

Bài 10: Trang trình chiếu của em (Tiết 1)

25

25

Bài 10: Trang trình chiếu của em (Tiết 2)

26

26

Bài 11A: Hệ Mặt Trời

27

27

Bài 11B: Luyện tập, sử dụng chuột máy tính (Tiết 1)

28

28

Bài 11B: Luyện tập, sử dụng chuột máy tính (Tiết 2)

CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

29

29

Bài 12: Thực hiện công việc theo các bước

30

30

Bài 13: Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết

31

31

Bài 14: Thực hiện công việc theo điều kiện

32

32

Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính (Tiết 1)

33

33

Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính (Tiết 2)

ÔN TẬP-KIỂM TRA HKII

34

34

Ôn tập học kì 2

35

35

Kiểm tra định kì cuối học kì 2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post