Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Ngữ Văn 10 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Ngữ Văn 10

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 10 gồm 105 tiết và Chuyên đề Ngữ văn 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Ngữ văn 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Ngữ Văn 10

Phân phối chương trình Ngữ văn 10 học kì 1

STT Bài học(1) Tiết/ Tuần(2)
1 Bài 1. Sức hấp dẫn của truyện kể (Số tiết: 11) Đọc VB 1,2,3: Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới 1-2 1
2 Đọc VB 4: Tản Viên từ Phán sự lục 3-4 1-2
3 Đọc VB 5: Chữ người tử tù 5-7 2-3
4 Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt 8 3
5 Viết: Viết VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm truyện (Chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật) – Hướng dẫn viết, HS làm bài ở nhà 9 3
6 Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm truyện 10 4
7 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 9 11 4
8 Bài 2. Vẻ đẹp của thơ ca (Số tiết: 11) Đọc VB 1,2,3: Chùm thơ hai-cư 12 4
9 Đọc VB 4: Thu hứng 13-14 5
10 Đọc VB 5: Mùa xuân chín 15-16 5-6
11 Đọc VB 6: Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư 17 6
12 THTV: Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa 18 6
13 Viết: Viết VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 19-20 7
14 Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm thơ 21 7
15 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện tại lớp ở tiết 20 22 8
16 Bài 3. Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận (11 tiết) Đọc VB 1: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 23-24 8
17 Đọc VB 2: Yêu và đồng cảm 25-26 9
18 Đọc VB 3: Chữ bầu lên nhà thơ 27-28 9-10
19 THTV: Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản 29 10
20 Viết: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm – Hướng dẫn viết, HS làm bài ở nhà 30 10
21 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau 31 11
22 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 30 32 11
23 Kiểm tra giữa kì 33 11
24 Trả bài kiểm tra & Đọc mở rộng 34 12
25 Bài 4. Sức sống của sử thi (9 tiết) Đọc VB 1: Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác 35-37 12-13
26 Đọc VB 2: Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 38-39 13
27 THTV: Sử dụng trích dẫn, cước chú và đánh dấu phần bị tỉnh lược trong VB 40 14
28 Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề Hướng dẫn viết, HS thực hiện báo cáo nghiên cứu ở nhà 41 14
29 Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề 42 14
30 Viết (tiếp): Trả bài viết được thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 40 43 15
31 Bài 5. Tích trò sân khấu dân gian (7 tiết) Đọc VB 1: Xuý Vân giả dại 44-45 15
32 Đọc VB 2: Huyện đường 46 16
33 Đọc VB 3: Hiện đại soi bóng tiền nhân 47 16
34 Viết: Viết báo cáo nghiên cứu (Về một vấn đề văn hoá truyền thống Việt Nam) – Hướng dẫn viết, HS thực hiện báo cáo nghiên cứu ở nhà 48 16
35 Nói và nghe: Lắng nghe và phản hồi về kết quả thuyết trình một bài nghiên cứu 49 17
36 Viết (tiếp): Trả bài viết được thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 47 50 17
37 Ôn tập 51-52 17-18
38 Kiểm tra cuối kì 53 18
39 Trả bài kiểm tra cuối kì 54 18

Phân phối chương trình Ngữ văn 10 học kì 2

Học kì 2: 17 tuần, 51 tiết

STT

Bài học

(1)

Tiết/ Tuần

(2)

1 Bài 6. Nguyễn Trãi – Dành còn để trợ dân này (Số tiết: 12) Đọc VB 1: Tác gia Nguyễn Trãi 1-2 1
2 Đọc VB 2: Bình Ngô đại cáo 3-5 1-2
3 Đọc VB 3: Bảo kính cảnh giới (Bài 43) 6 2
Đọc VB 4: Dục Thuý sơn 7 3
4 Viết: Viết VB nghị luận về một vấn đề xã hội – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 8-9 3
5 Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt 10 4
6 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau 11 4
7 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện tại lớp, theo hướng dẫn ở tiết 9 12 4
8 Bài 7. Quyền năng của người kể chuyện (Số tiết: 12) Đọc VB 1: Người cầm quyền khôi phục uy quyền 13-15 5
9 Đọc VB 2: Dưới bóng hoàng lan 16-17 6
10 Đọc VB 3: Một chuyện đùa nho nhỏ 18-19 6-7
11 THTV: Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê 20 7
12 Viết: Viết VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện) – Hướng dẫn viết, HS làm bài ở nhà 21 7
13 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau 22 8
14 Viết (tiếp): Trả bài viết làm ở nhà (đã hướng dẫn ở tiết 21) 23 8
15 Kiểm tra giữa kì 24 8
16 Trả bài kiểm tra & Đọc mở rộng 25 9
17 Bài 8. Thế giới đa dạng của thông tin (11 tiết) Đọc VB 1: Sự sống và cái chết 26-27 9
18 Đọc VB 2: Nghệ thuật truyền thống của người Việt 28-29 10
19 Đọc VB 3: Phục hồi tâng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu 30-31 10-11
20 Viết: Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 32-33 11
21 THTV: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ 34 12
22 Nói và nghe: Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng 35 12
23 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện tại lớp, theo hướng dẫn ở tiết 32 36 12
24 Bài 9. Hành trang cuộc sống (11 tiết) Đọc VB 1: Về chính chúng ta 37-38 13
25 Đọc VB 2: Con đường không chọn 39-40 13-14
26 Đọc VB 3: Một đời như kẻ tìm đường 41-42 14
27 THTV: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp) 43 15
28 Viết: Viết bài luận về bản thân – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 44-45 15
29 Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sự dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 46 16
30 Viết (tiếp): Trả bài viết được thực hiện tại lớp, theo hướng dẫn ở tiết 43 47 16
31 Ôn tập 48 16
32 Kiểm tra cuối kì 49-50 17
33 Trả bài kiểm tra cuối kì 51 17

Phân phối chuyên đề Ngữ văn 10

STT Chuyên đề(1)
1 CĐ 1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian (10 tiết) Tìm hiểu về nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian
2 Thực hành nghiên cứu
3 Tìm hiểu việc viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian
4 Thực hành viết báo cáo
5 CĐ 2. Sân khấu hoá tác phẩm văn học (15 tiết) Tìm hiểu về sân khấu hoá tác phẩm văn học: Đọc VB
6 Tìm hiểu về sân khấu hoá tác phẩm văn học: Xem vở diễn
7 Thực hành sân khấu hoá tác phẩm văn học: Dựng kịch bản
8 Thực hành sân khấu hoá tác phẩm văn học: Luyện tập & Biểu diễn
9 CĐ 3. Đọc, viết, giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết (15 tiết) Tìm hiểu về cách đọc và Thực hành đọc
Tìm hiểu một số hướng viết bài và Thực hành viết
Tìm hiểu yêu cầu của hoạt động giới thiệu (thuyết trình) và Thực hành giới thiệu (thuyết trình)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 10 gồm 105 tiết và Chuyên đề Ngữ văn 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Ngữ văn 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Phân phối chương trình Ngữ văn 10 học kì 1

STT Bài học(1) Tiết/ Tuần(2)
1 Bài 1. Sức hấp dẫn của truyện kể (Số tiết: 11) Đọc VB 1,2,3: Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới 1-2 1
2 Đọc VB 4: Tản Viên từ Phán sự lục 3-4 1-2
3 Đọc VB 5: Chữ người tử tù 5-7 2-3
4 Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt 8 3
5 Viết: Viết VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm truyện (Chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật) – Hướng dẫn viết, HS làm bài ở nhà 9 3
6 Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm truyện 10 4
7 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 9 11 4
8 Bài 2. Vẻ đẹp của thơ ca (Số tiết: 11) Đọc VB 1,2,3: Chùm thơ hai-cư 12 4
9 Đọc VB 4: Thu hứng 13-14 5
10 Đọc VB 5: Mùa xuân chín 15-16 5-6
11 Đọc VB 6: Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư 17 6
12 THTV: Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa 18 6
13 Viết: Viết VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 19-20 7
14 Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm thơ 21 7
15 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện tại lớp ở tiết 20 22 8
16 Bài 3. Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận (11 tiết) Đọc VB 1: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 23-24 8
17 Đọc VB 2: Yêu và đồng cảm 25-26 9
18 Đọc VB 3: Chữ bầu lên nhà thơ 27-28 9-10
19 THTV: Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản 29 10
20 Viết: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm – Hướng dẫn viết, HS làm bài ở nhà 30 10
21 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau 31 11
22 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 30 32 11
23 Kiểm tra giữa kì 33 11
24 Trả bài kiểm tra & Đọc mở rộng 34 12
25 Bài 4. Sức sống của sử thi (9 tiết) Đọc VB 1: Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác 35-37 12-13
26 Đọc VB 2: Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 38-39 13
27 THTV: Sử dụng trích dẫn, cước chú và đánh dấu phần bị tỉnh lược trong VB 40 14
28 Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề Hướng dẫn viết, HS thực hiện báo cáo nghiên cứu ở nhà 41 14
29 Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề 42 14
30 Viết (tiếp): Trả bài viết được thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 40 43 15
31 Bài 5. Tích trò sân khấu dân gian (7 tiết) Đọc VB 1: Xuý Vân giả dại 44-45 15
32 Đọc VB 2: Huyện đường 46 16
33 Đọc VB 3: Hiện đại soi bóng tiền nhân 47 16
34 Viết: Viết báo cáo nghiên cứu (Về một vấn đề văn hoá truyền thống Việt Nam) – Hướng dẫn viết, HS thực hiện báo cáo nghiên cứu ở nhà 48 16
35 Nói và nghe: Lắng nghe và phản hồi về kết quả thuyết trình một bài nghiên cứu 49 17
36 Viết (tiếp): Trả bài viết được thực hiện ở nhà, theo hướng dẫn ở tiết 47 50 17
37 Ôn tập 51-52 17-18
38 Kiểm tra cuối kì 53 18
39 Trả bài kiểm tra cuối kì 54 18

Phân phối chương trình Ngữ văn 10 học kì 2

Học kì 2: 17 tuần, 51 tiết

STT

Bài học

(1)

Tiết/ Tuần

(2)

1 Bài 6. Nguyễn Trãi – Dành còn để trợ dân này (Số tiết: 12) Đọc VB 1: Tác gia Nguyễn Trãi 1-2 1
2 Đọc VB 2: Bình Ngô đại cáo 3-5 1-2
3 Đọc VB 3: Bảo kính cảnh giới (Bài 43) 6 2
Đọc VB 4: Dục Thuý sơn 7 3
4 Viết: Viết VB nghị luận về một vấn đề xã hội – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 8-9 3
5 Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt 10 4
6 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau 11 4
7 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện tại lớp, theo hướng dẫn ở tiết 9 12 4
8 Bài 7. Quyền năng của người kể chuyện (Số tiết: 12) Đọc VB 1: Người cầm quyền khôi phục uy quyền 13-15 5
9 Đọc VB 2: Dưới bóng hoàng lan 16-17 6
10 Đọc VB 3: Một chuyện đùa nho nhỏ 18-19 6-7
11 THTV: Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê 20 7
12 Viết: Viết VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện) – Hướng dẫn viết, HS làm bài ở nhà 21 7
13 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau 22 8
14 Viết (tiếp): Trả bài viết làm ở nhà (đã hướng dẫn ở tiết 21) 23 8
15 Kiểm tra giữa kì 24 8
16 Trả bài kiểm tra & Đọc mở rộng 25 9
17 Bài 8. Thế giới đa dạng của thông tin (11 tiết) Đọc VB 1: Sự sống và cái chết 26-27 9
18 Đọc VB 2: Nghệ thuật truyền thống của người Việt 28-29 10
19 Đọc VB 3: Phục hồi tâng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu 30-31 10-11
20 Viết: Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 32-33 11
21 THTV: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ 34 12
22 Nói và nghe: Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng 35 12
23 Viết (tiếp): Trả bài viết thực hiện thực hiện tại lớp, theo hướng dẫn ở tiết 32 36 12
24 Bài 9. Hành trang cuộc sống (11 tiết) Đọc VB 1: Về chính chúng ta 37-38 13
25 Đọc VB 2: Con đường không chọn 39-40 13-14
26 Đọc VB 3: Một đời như kẻ tìm đường 41-42 14
27 THTV: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp) 43 15
28 Viết: Viết bài luận về bản thân – Hướng dẫn viết, HS làm bài tại lớp 44-45 15
29 Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sự dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 46 16
30 Viết (tiếp): Trả bài viết được thực hiện tại lớp, theo hướng dẫn ở tiết 43 47 16
31 Ôn tập 48 16
32 Kiểm tra cuối kì 49-50 17
33 Trả bài kiểm tra cuối kì 51 17

Phân phối chuyên đề Ngữ văn 10

STT Chuyên đề(1)
1 CĐ 1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian (10 tiết) Tìm hiểu về nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian
2 Thực hành nghiên cứu
3 Tìm hiểu việc viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian
4 Thực hành viết báo cáo
5 CĐ 2. Sân khấu hoá tác phẩm văn học (15 tiết) Tìm hiểu về sân khấu hoá tác phẩm văn học: Đọc VB
6 Tìm hiểu về sân khấu hoá tác phẩm văn học: Xem vở diễn
7 Thực hành sân khấu hoá tác phẩm văn học: Dựng kịch bản
8 Thực hành sân khấu hoá tác phẩm văn học: Luyện tập & Biểu diễn
9 CĐ 3. Đọc, viết, giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết (15 tiết) Tìm hiểu về cách đọc và Thực hành đọc
Tìm hiểu một số hướng viết bài và Thực hành viết
Tìm hiểu yêu cầu của hoạt động giới thiệu (thuyết trình) và Thực hành giới thiệu (thuyết trình)
Rate this post