Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 7 sách Cánh diều - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 7 sách Cánh diều

pgdsathay
pgdsathay 18/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 7 sách Cánh diều.

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 7 sách Cánh diều do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học, bài học, chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình môn Mĩ Thuật 7 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm bộ sách giáo khoa lớp 7 Cánh diều.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 7 sách Cánh diều

Phân phối chương trình Mĩ thuật 7 Cánh diều

TRƯỜNG:THCS…………………….

TỔ: ……………………

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MĨ THUẬT 7

NĂM HỌC 2022-2023.

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết

Cả năm 35 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung bài học

Lưu ý

HỌC KÌ 1

1

1

Bài 1. Chân dung bộ đội (tiết 1)

2

2

Bài 1. Chân dung bộ đội (tiết 2)

3

3

Bài 2. Phong cách quê hương (tiết 1)

4

4

Bài 2. Phong cách quê hương (tiết 2)

5

5

Bài 3. Vẽ mẫu có dạng khối trụ (tiết 1)

6

6

Bài 3. Vẽ mẫu có dạng khối trụ (tiết 2)

7

7

Bài 4. Chữ cơ bản (tiết 1)

8

8

Bài 4. Chữ cơ bản (tiết 2)

9

9

Kiểm tra giữa học kì 1

10

10

Bài 5. Sáng tạo họa tiết trang trí (tiết 1)

11

11

Bài 5. Sáng tạo họa tiết trang trí (tiết 2)

12

12

Bài 6. Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới (tiết 1)

13

13

Bài 6. Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới (tiết 2)

14

14

Bài 7. Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại Việt Nam (tiết 1)

15

15

Bài 7. Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại Việt Nam (tiết 2)

16

16

Kiểm tra cuối học kì 1

HỌC KÌ 2

17

17

Bài 8. Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1)

18

18

Bài 8. Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2)

19

19

Bài 9. Mười hai con giáp (tiết 1)

20

20

Bài 9. Mười hai con giáp (tiết 2)

21

21

Bài 10. Tượng thú (tiết 1)

22

22

Bài 10. Tượng thú (tiết 2)

23

23

Bài 11. In tranh tĩnh vật với vật liệu có sẵn (tiết 1)

24

24

Bài 11. In tranh tĩnh vật với vật liệu có sẵn (tiết 2)

25

25

Kiểm tra giữa kì 2

26

26

Bài 12. Sáng tạo phù điêu nhóm người (tiết 1)

27

27

Bài 12. Sáng tạo phù điêu nhóm người (tiết 2)

28

28

Bài 13. Thiết kế logo (tiết 1)

29

29

Bài 13. Thiết kế logo (tiết 2)

30

30

Bài 14. Thiết kế lịch treo tường (tiết 1)

31

31

Bài 14. Thiết kế lịch treo tường (tiết 2)

32

32

Bài 15. Thiết kế, tạo dạng xe đạp (tiết 1)

33

33

Kiểm tra cuối học kì 2

34

34

Bài 15. Thiết kế, tạo dạng xe đạp (tiết 2)

35

35

Bài 15. Thiết kế, tạo dạng xe đạp (tiết 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post