Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 30/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Lịch sử – Địa lí 8 Kết nối tri thức được thực hiện từ năm học 2023 – 2024 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi giáo viên xây dựng và thực hiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Ngữ văn 8 KNTT, phân phối chương trình GDCD 8 KNTT.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Lịch sử và Địa lí 8 Kết nối tri thức

(105 tiết = 44 tiết Lịch sử

43 tiết Địa lí + 8 tiết

Chủ đề chung + 10 tiết Ôn tập và kiểm tra)

STT

(1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

(2)

SỐ TIẾT

(3)

GHI CHÚ

PHẦN LỊCH SỬ

44

1

Chương 1. CHÂU ÂU BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

6

Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)

2

2

2

2

Chương 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

2

Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

2

3

Chương 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

11

Bài 5. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn

Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8. Phong trào Tây Sơn

Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII

2

2

2

2

3

4

Chương 4. CHÂU ÂU NƯỚC M TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

7

Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

2

3

2

5

Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII XIX

2

Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

2

6

Chương 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

5

Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

3

2

7

Chương 7. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

11

Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896

Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

3

3

2

3

8

Ôn tập, kiểm tra

5

PHẦN ĐỊA LÍ

1

Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

12

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Bài 2. Địa hình Việt Nam

Bài 3. Khoáng sản Việt Nam

3

5

4

2

Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM

15

Bài 4. Khí hậu Việt Nam

Bài 5. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

Bài 6. Thuỷ văn Việt Nam

Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta

Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

3

2

5

3

2

3

Chương 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

9

Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam

Bài 10. Sinh vật Việt Nam

5

4

4

Chương 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

7

Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên của vùng biển đảo Việt Nam

Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam

4

3

6

Ôn tập, kiểm tra

5

7

CHỦ ĐỀ CHUNG

8

Chủ đề chung 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

4

4

Tổng số tiết

105

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post