Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 11 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 11 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 29/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 11 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử lớp 11 sách Chân trời sáng tạo giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo được thực hiện từ năm học 2023 – 2024 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Các thầy cô căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của trường để tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục của mình. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình Địa lí 11 CTST, phân phối chương trình môn Âm nhạc 11 CTST.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 11 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo

Nội dung cốt lõi

Số tiết

CHƯƠNG 1 – CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (6 tiết)

Bài 1: Một số vấn đề về cách mạng tư sản

2

Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

4

CHƯƠNG 2 – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY (5 tiết)

Bài 3: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai

2

Bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay

3

CHƯƠNG 3 – QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC QUỐC GIA Ở ĐÔNG NAM Á (4 tiết)

Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á

2

Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

2

Chương 4 – CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945) (9 tiết)

Bài 7: Một số cuộc kháng chiến trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)

5

Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XVIII)

4

CHƯƠNG 5 – MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858) (6 tiết)

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (đầu thế kỉ XV)

2

Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

2

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

2

Chương 6 – LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (6 tiết)

Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông trong lịch sử Việt Nam

3

Bài 13: Việt Nam và Biển Đông

3

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

5

THỰC HÀNH LỊCH SỬ

11

TỔNG CỘNG

52

Chuyên đề học tập

Số tiết

Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt nam

15

Chuyên đề 2: Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX

10

Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam

10

TỔNG CỘNG

35

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post