Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 09/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10 gồm 70 tiết và Chuyên đề Lịch sử 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Lịch sử 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 10 sách Chân trời sáng tạo

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Kì 1. 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

Kì 2. 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tổng cả năm 52 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

HỌC KÌ 1

Chương I: Lịch sử và sử học, vai trò của sử học

1, 2

2

Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

3, 4

2

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

5, 6

2

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

7, 8

2

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

9

1

Kiểm tra giữa học kì 1

Chương II: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại

10

1

Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ – trung đại

11

1

Bài 6: Văn minh Ai Cập

12

1

Bài 7: Văn minh Trung Hoa cổ – trung đại

13

1

Bài 8: Văn minh Ân Độ cổ – trung đại

14

1

Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại

15

1

Bài 10: Văn minh tây âu thời phục hưng

Chương III: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới

16, 17

2

Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại (tiết 1, 2)

18

1

Kiểm tra cuối học kì 1

HỌC KÌ 2

19

1

Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại (tiết 3)

19, 20

3

Bài 12: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Chương IV: Văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại

21, 22

4

Bài 13: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại

23, 24

4

Bài 14: Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại

Chương V: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)

25

2

Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

26

2

Bài 16: Văn minh Chăm–pa

27

1

Kiểm tra giữa học kì 2

27, 28

2

Bài 17: Văn minh Phù Nam

28, 29, 30, 31

7

Bài 18: Văn minh Đại Việt

Chương VI: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

32, 33

3

Bài 19: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam

33, 34

3

Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam

35

1

Ôn tập cuối học kì 2

35

1

Kiểm tra cuối học kì 2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post